Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presã

Cartea verde privind promovarea savorilor Europei

Bruxelles, 14 iulie 2011 – Comisia Europeană a lansat astăzi o dezbatere pe tema viitorului schemelor de promovare și informare pentru produsele agricole din UE. Odată cu publicarea Cărții verzi care tratează această temă, Comisia examinează modul în care poate să contureze o strategie mai bine orientată și mai ambițioasă pentru viitor, de natură să edifice consumatorii din interiorul și din afara UE în privința calității, tradițiilor și valorii adăugate a produselor agricole și alimentare din Europa.

La prezentarea Cărții verzi care a avut loc astăzi la Bruxelles, Dacian Cioloș, comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat: „Pentru a proteja sănătatea consumatorilor, fermierii din Europa se conformează unor norme mai stricte decât concurenții lor din alte părți ale lumii în ceea ce privește siguranța alimentară, condițiile de mediu și bunăstarea animalelor. Sectorul agricol european necesită o politică de promovare ambițioasă și eficace, care să evidențieze valoarea adăugată a sectorului. Este de asemenea important pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă în Europa ca sectorul agroalimentar din UE să își poată îmbunătăți poziția pe piețele tradiționale și pe cele emergente. Prin urmare, trebuie să ne gândim la soluția optimă de adaptare a schemelor noastre în sprijinul acestui obiectiv.

Cartea verde ridică o serie de probleme complexe și invită toate părțile interesate (consumatori, producători, distribuitori și autorități) să își prezinte comentariile și sugestiile până la 30 septembrie 2011. Pe baza acestor răspunsuri, Comisia va redacta o comunicare în vederea publicării anul viitor, menită să ducă la formularea unor propuneri legislative.

Cartea verde conține patru secțiuni: valoarea adăugată la nivel european a acestei politici de promovare, obiective și măsuri de utilizat pe piața internă a UE, inclusiv pe piețele locale și regionale, obiective și măsuri de utilizat pe piețele mondiale și chestiuni mai ample referitoare la conținutul și gestionarea politicii. Diversele întrebări formulate, în număr de 16, vizează diferite aspecte și conțin o serie de sugestii concepute pentru a stimula răspunsurile. De exemplu, întrebările ating subiecte precum nevoile specifice de informare și promovare, atât pe piața UE, cât și pe cea externă, și prioritățile care ar trebui stabilite. Una dintre întrebări abordează de asemenea tema programelor destinate mai multor țări și a măsurilor care pot fi luate pentru încurajarea programelor cu o dimensiune europeană mai amplă.

Context

Normele UE referitoare la informarea și promovarea în sectorul agroalimentar au fost elaborate în anii ′80. În decursul anilor au fost adaptate, în special cu ocazia creșterii numărului de etichete calitative. Bugetul UE alocat promovării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului a atins 50,6 milioane EUR în 2007, 53,2 milioane EUR în 2008, 47,4 milioane EUR în 2009 și 47,4 milioane EUR în 2010. În sistemul actual, majoritatea programelor sunt orientate către piața UE (71% din programe, reprezentând 74% ca valoare) și aproximativ 8% sunt orientate spre mai multe țări. Între 2006 și 2010 au fost aprobate 190 de programe, majoritatea fiind scheme cu durata de 3 ani, în valoare totală de 259,4 milioane EUR din bugetul UE1 (N.B: acestea trebuie cofinanțate de organizațiile participante și de statele membre). De asemenea, conform regulilor stricte care se aplică, aproximativ 59% din solicitări au fost refuzate în perioada 2006-2010.

Informații suplimentare

Dacă doriți mai multe informații sau intenționați să participați la consultare, vizitați website-ul

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Contact :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

A se vedea http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf: Raport privind aplicarea măsurilor de informare și promovare (în perioada 2006-2010);


Side Bar