Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Groenboek om de smaken van Europa beter onder de aandacht te brengen

Brussel, 14 juli 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een debat over de toekomst van afzetbevorderings- en voorlichtingsregelingen voor landbouwproducten uit de Europese Unie. Met de publicatie van een Groenboek over deze kwesties wil de Commissie nagaan hoe een doelgerichtere en ambitieuzere strategie voor de toekomst kan worden opgesteld die de consument in de EU en daarbuiten beter informeert over de kwaliteit, tradities en toegevoegde waarde van Europese landbouw- en voedselproducten.

Het vandaag in Brussel gepresenteerde Groenboek werd als volgt toegelicht door EU-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș: “Ter bescherming van de gezondheid van onze consumenten krijgen boeren in Europa in vergelijking met hun collega´s elders in de wereld te maken met strengere regels op het gebied van voedselveiligheid, milieugerelateerde voorwaarden en dierenwelzijn. De Europese agrarische industrie heeft een ambitieus en effectief afzetbevorderingsbeleid nodig dat de meerwaarde van de sector benadrukt. Het is ook belangrijk voor de Europese groei en werkgelegenheid dat de landbouw- en levensmiddelensector van de EU zijn positie ten opzichte van traditionele en opkomende markten kan verbeteren. We moeten er daarom over nadenken hoe we onze programma´s het beste kunnen aanpassen om dit streven kracht bij te zetten.”

Het Groenboek werpt een aantal rijk geschakeerde vragen op en nodigt alle betrokkenen – consumenten, producenten, distributeurs en officiële autoriteiten – uit om commentaar en suggesties te geven tot uiterlijk 30 september 2011. Op basis van deze reacties zal de Commissie een mededeling opstellen die volgend jaar gepubliceerd zal worden en die op haar beurt moet leiden tot wetgevingsvoorstellen.

Het Groenboek is in vier delen verdeeld – de Europese meerwaarde van dit beleid; de in de interne EU-markt, inclusief de lokale en regionale markten, toe te passen doelstellingen en maatregelen; de in de wereldmarkten toe te passen doelstellingen en maatregelen; en algemenere vragen over de inhoud en het beheer van het beleid. De uiteenlopende vragen die worden gesteld, 16 in totaal, omvatten verschillende aspecten en suggesties om prikkelende reacties los te maken. De vragen gaan bijvoorbeeld over de specifieke behoeften op het gebied van voorlichting en afzetbevordering, zowel in de EU-markt als daarbuiten, en over de vraag wat prioriteit zou moeten hebben. Er is ook een vraag over meerjarenprogramma´s en wat er gedaan kan worden om programma´s met een sterkere Europese dimensie aan te moedigen.

Achtergrond

De huidige EU-regels met betrekking tot voorlichting en afzetbevordering ten behoeve van landbouwproducten zijn opgesteld in de jaren tachtig. Ze zijn in de loop van de jaren aangepast, met name naar aanleiding van de toename van het aantal kwaliteitslabels. Het bedrag van de EU-begroting dat op grond van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad ten behoeve van afzetbevordering is uitgegeven, bedroeg 50,6 miljoen euro, in 2007, 53,2 miljoen euro in 2008, 47,4 miljoen euro in 2009 en 47,4 miljoen euro in 2010. In het huidige systeem zijn de meeste programma´s gericht op de EU-markt (71% van de programma´s, 74% in waarde) en bestaat ongeveer 8% uit meerlandenprogramma´s. Tussen 2006 en 2010 werden 190 programma´s goedgekeurd, vooral driejarenprogramma´s ter waarde van in totaal 259,4 miljoen euro van de EU-begroting1. (N.B.: Deze moeten worden gecofinancierd door de deelnemende organisaties en lidstaten). Bovendien is in de periode 2006 ‑ 2010 ongeveer 59% van de aanvragen op grond van de strenge regels afgewezen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie, en om deel te nemen aan de raadpleging, de volgende website:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Contacts :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Zie http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf: verslag over de toepassing van voorlichtings- & afzetbevorderingsmaatregelen (tussen 2006 en medio 2010).


Side Bar