Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

Zöld könyv Európa ízeinek támogatásáról

Brüsszel, 2011. július 14. – az Európai Bizottság a mai napon vitát indított az uniós mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós programok jövőjéről. A Bizottság az említett témával foglalkozó zöld könyv közzétételével azt vizsgálja, hogyan lehetne a jövőben olyan célirányosabb és ambiciózusabb stratégiát kialakítani, amely a fogyasztók számára – az Unión belül és kívül egyaránt – egyértelműbbé tudja tenni az európai mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek minőségét, hagyományos jellegét és az általuk megjelenített hozzáadott értéket.

A zöld könyv mai brüsszeli bemutatása során Dacian Cioloș mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos így nyilatkozott: „Fogyasztóink egészségének védelme érdekében az uniós termelőknek a világ más részein található versenytársaikhoz képest szigorúbb élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak kell megfelelniük. Az európai élelmiszer-ipari ágazatnak olyan ambiciózus és eredményes promóciós politikára van szüksége, amely előtérbe helyezi az ágazatban rejlő hozzáadott értéket. Az európai munkahelyteremtés és növekedés szempontjából is fontos, hogy az Unió agrár- élelmiszeripari ágazata erősíteni tudjon piaci helyzetén a hagyományos és a felfejlődő piacokon egyaránt. Ezért át kell gondolnunk, hogyan lehet programjainkat a leginkább hozzáigazítani ezekhez a célkitűzésekhez.”

A zöld könyv számos összetett kérdést vet fel, és felkéri az érdekelt feleket – fogyasztókat, termelőket, forgalmazókat és hivatalos szerveket – arra, hogy észrevételeiket és javaslataikat 2011. szeptember 30-ig tegyék meg. A válaszokból kiindulva a Bizottság közleményt dolgoz ki – amelynek közzététele jövőre várható –, amelynek nyomán azután várhatóan jogalkotási javaslatok születnek.

A zöld könyv a következő négy nagyobb részre tagolódik: a szóban forgó politika által teremtett európai hozzáadott érték, az EU belső piacára – beleértve a helyi és a regionális piacokat is – irányuló célkitűzések és intézkedések, a világpiacon alkalmazandó célkitűzések és intézkedések, valamint az e szakpolitika tartalmával és irányításával kapcsolatos általánosabb kérdések. A felvetett, összesen 16 kérdés különböző szempontok és javaslatok figyelembe vételével kívánja ösztönözni a válaszadást. A kérdések többek között a tájékoztatás és promóció terén az uniós és a külső piacokon megmutatkozó sajátos igényekre és az ezzel kapcsolatos prioritásokra vonatkoznak. A zöld könyv továbbá a több országra kiterjedő programokkal és az erőteljesebb európai dimenzióval rendelkező programok ösztönzésével kapcsolatban is kikéri a válaszadók véleményét.

Előzmények

Az uniós élelmiszerekre vonatozó jelenlegi tájékoztatási és promóciós szabályok kidolgozása az 1980-as évekre nyúlik vissza. Ezek a szabályok az évek során – elsősorban a minőségi megjelölések elterjedésével – kiigazításra kerültek. A 3/2008/EK tanácsi rendelet keretében promócióra fordított uniós költségvetési források összege 2007-ben 50,6 millió eurót, 2008-ban 53,2 millió eurót, 2009-ben 47,4 millió eurót, 2010-ben pedig ugyancsak 47,4 millió eurót tett ki. A jelenlegi rendszer keretében a legtöbb program az Unió piacára irányul (a programok 71%-a, értékben 74%-a), és a több országot érintő programok aránya megközelítőleg 8%. A 2006–2010-es időszakban összesen 259,4 millió eurós uniós összköltségvetés felhasználása mellett 190 program került elfogadásra, ezek legtöbbje 3 évig tart1. (Megjegyzés: olyan programokról van szó, amelyeket a részt vevő szervezeteknek és a tagállamoknak társfinanszírozniuk kell). A hatályos szigorú előírások alkalmazása mellett a 2006–2010-es időszakban 59% volt az elutasított programok aránya.

További információk:

Ha további információra van szüksége vagy részt kíván venni a konzultációban, látogasson el az alábbi weboldalra: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Lásd a tájékoztatási és promóciós intézkedések alkalmazásáról szóló jelentést (a 2006-tól 2010 közepéig terjedő időszak vonatkozásában): http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf


Side Bar