Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Vihreä kirja eurooppalaisten makujen puolesta

Bryssel 14. heinäkuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään käynnistänyt keskustelun EU:n maataloustuotteiden menekinedistämis- ja tiedotustoimien tulevaisuudesta. Komissio julkaisee aiheesta vihreän kirjan, jossa se pyrkii selvittämään, miten tulevaisuuden strategiasta voitaisiin muokata kohdennetumpi ja kunnianhimoisempi. Strategian tavoitteena on tehdä kuluttajat EU:ssa ja sen ulkopuolella tietoisemmiksi Euroopan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laadusta ja perinteistä sekä niiden tuottamasta lisäarvosta.

EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloș peräänkuuluttaa politiikalta tehokkuutta: ”Euroopassa elintarvike­turvallisuutta, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevat säännöt ovat kuluttajien terveyden suojelemiseksi tiukempia kuin muualla maailmassa. Euroopan maatalousala tarvitsee siksi kunnianhimoisen ja tehokkaan menekinedistämis­politiikan, jossa korostetaan alan tuottaman lisäarvoa. Myös Euroopan työpaikkojen ja kasvun kannalta on tärkeää, että EU:n maatalous- ja elintarvikeala pystyy parantamaan asemaansa sekä perinteisillä että uusilla markkina-alueilla. Onkin tarpeen pohtia, miten komission toimet saadaan parhaiten tukemaan tätä tavoitetta.”

Vihreässä kirjassa nostetaan esiin useita monitahoisia kysymyksiä, ja komissio pyytää kaikkia sidosryhmiä eli kuluttajia, tuottajia, jakelijoita ja viranomaisia antamaan kommentteja ja ehdotuksia 30.9.2011 mennessä. Vastausten perusteella komissio laatii tiedonannon, joka julkaistaan ensi vuonna ja joka todennäköisesti johtaa lainsäädäntöehdotuksiin.

Vihreä kirja on jaettu neljään osioon, joissa käsitellään 1) politiikan Euroopalle tuottamaa lisäarvoa, 2) EU:n sisämarkkinatavoitteita ja ‑toimenpiteitä (myös paikallis- ja aluemarkkinoilla), 3) maailmanmarkkinoita koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä 4) laajempia kysymyksiä politiikan sisällöstä ja hallinnoinnista. Kysymyksiä on yhteensä 16, ja niissä valotetaan aihepiiriä eri näkökulmista ja esitellään jo tehtyjä ehdotuksia tarkoituksena saada sidosryhmiltä kommentteja. Vastaajilta toivotaan näkemyksiä esimerkiksi siitä, mitä erityisiä tiedotus- ja menekinedistämistarpeita on EU:n markkinoilla ja sen ulkopuolella ja miten toimenpiteitä tulisi priorisoida. Vihreässä kirjassa myös nostetaan esiin kysymys useita maita koskevista ohjelmista ja siitä, miten tukea ohjelmia, joiden vaikutukset ulottuvat laajalle Euroopassa.

Tausta

EU:n nykyiset maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat tiedotus- ja menekinedistämissäännöt laadittiin 1980-luvulla, ja niitä on vuosien mittaan muokattu erityisesti laatumerkintöjä lisäämällä. EU:n menekinedistämisbudjetti perustuu neuvoston asetukseen N:o 3/2008, ja se oli suuruudeltaan 50,6 miljoonaa euroa vuonna 2007, 53,2 miljoonaa euroa vuonna 2008, 47,4 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 47,4 miljoonaa euroa vuonna 2010. Nykyisessä järjestelmässä useimmat ohjelmat kohdistetaan koko EU:n markkinoille (71 prosenttia ohjelmista ja 74 prosenttia rahoituksesta), ja noin 8 prosenttia ohjelmista koskee samanaikaisesti useita maita. Vuosina 2006–2010 hyväksyttiin 190 useimmiten kolmivuotista ohjelmaa, joiden kokonaisarvo EU-budjetista oli 259,4 miljoonaa euroa1. (Huom.: ohjelmissa edellytetään rinnakkaisrahoitusta myös osallistujaorganisaatioilta ja jäsenvaltioilta). Ohjelmien säännöt ovat tiukat, joten vuosina 2006–2010 hakemuksista hylättiin 59 prosenttia.

Lisätietoja

Lisätietoja ja linkki kyselyyn on alla olevassa sivustossa:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32-2) 296 1404

Johan Reyniers (+32-2) 295 6728

1 :

Ks. http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf (raportti tiedotus- ja menekinedistämistoimista 2006–2010);


Side Bar