Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Grønbog om fremme af smagfulde produkter fra Europa

Bruxelles, den 14. juli 2011 – Europa-Kommissionen har i dag lanceret en debat om kommende salgsfremstød og oplysningskampagner for landbrugsprodukter fra EU. Med offentliggørelsen af grønbogen om dette emne vil Kommissionen se nærmere på, hvordan der kan udformes en mere målrettet og mere ambitiøs strategi for fremtiden, som kan gøre det mere klart for forbrugerne både i og uden for EU, hvilken kvalitet, hvilke traditioner og hvilken merværdi der ligger i europæiske landbrugs- og landbrugsfødevareprodukter.

Ved præsentationen af grønbogen i dag i Bruxelles sagde Dacian Cioloș, der er EU's kommissær for landbrug og udvikling af landbrugsdistrikter: "For at beskytte forbrugernes sundhed bliver der strengere regler om fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd for landmændene i Europa, end der er for deres konkurrenter andre steder i verden. Agroindustrien i Europa har brug for en ambitiøs og effektiv salgsfremmende politik, hvor det bliver fremhævet, hvilken merværdi der er i denne sektor. Det er også vigtigt for arbejdspladser og vækst i Europa, at EU's landbrugsfødevaresektor kan forbedre sin stilling på traditionelle og på nye markeder. Vi må derfor se på, hvordan vi bedst kan tilpasse vores politik og støtte dette mål."

I grønbogen rejses der en række mangesidede spørgsmål, og alle interesserede parter - forbrugere, producenter, forhandlere og offentlige myndigheder – bliver opfordret til at komme med bemærkninger og forslag inden den 30. september 2011. Ud fra disse svar vil Kommissionen udarbejde en meddelelse, der vil blive offentliggjort næste år, og som efterfølgende skulle føre til lovgivningsforslag.

Grønbogen er opdelt i fire afsnit – den europæiske merværdi af denne strategi; mål og foranstaltninger for EU's indre marked, herunder for lokale og regionale markeder; mål og foranstaltninger for globale markeder; og bredere spørgsmål om indholdet og styringen af strategien. Der bliver rejst en række spørgsmål, 16 i alt, om forskellige aspekter og forslag, som der ønskes svar på. Der stilles for eksempel spørgsmål vedrørende de specifikke behov for oplysningskampagner og salgsfremstød både på EU-markedet og på det eksterne marked og om, hvilke prioriteter der bør fastlægges. Der er også et spørgsmål om multilandeprogrammer og om, hvad der kan gøres for at få programmer med en større europæisk dimension.

Baggrund

De nuværende regler om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsfødevarer fra EU blev fastlagt i 1980'erne. De er blevet tilpasset i årenes løb, især med et stigende antal kvalitetsmærker. EU-budgettet har brugt 50,6 mio. EUR i 2007, 53,2 mio. EUR i 2008, 47,4 mio. EUR i 2009 og 47,4 mio. EUR i 2010 til salgsfremstød inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008. I det nuværende system er de fleste programmer rettet mod markedet i EU (71 % af programmerne, 74 % af værdien), og omkring 8 % er multilandeprogrammer. I perioden 2006-2010 blev der godkendt 190 programmer, de fleste af dem treårige ordninger, til en samlet værdi af 259,4 mio. EUR fra EU's budget1. (NB: De skal medfinansieres af de deltagende organisationer og af medlemsstaterne). Og med de strenge regler, som finder anvendelse, blev omkring 59 % af ansøgningerne afvist i perioden 2006-2010.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger og for deltagelse i høringen henvises til følgende netsted: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Se http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf : Beretning om anvendelsen af oplysningskampagner og salgsfremstød (fra 2006 til midten af 2010).


Side Bar