Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV MT

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Matkustaminen lemmikkien kanssa – Komissio toimii jäsenvaltioiden suojelemiseksi heisimadolta

Bryssel 14.7.2011 – Komissio on tänään hyväksynyt asetuksen, joka koskee 1. tammikuuta 2012 lähtien kuljetusta edeltävää hoitokäsittelyä niiden koirien kohdalla, jotka matkustavat asetuksen luettelossa mainittuihin jäsenvaltioihin, jotka ovat vapaita echinococcus-loisen tartunnoista.

Luetteloon sisältyvät jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Malta.

Jotta nämä jäsenvaltiot voivat olla luettelossa, niiden edellytetään toteuttavan seurantaohjelmia ja raportoivan tulokset komissiolle kerran vuodessa. Positiiviset tulokset on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille välittömästi.

Ennen matkustamista johonkin näistä neljästä jäsenvaltiosta koiralle on tehtävä eläinlääkärin antama erityishoito. Eläinlääkärin on sen jälkeen merkittävä hoitoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot eläimen passiin, ja omistaja voi matkustaa lemmikkinsä kanssa, kun hoidon antamisesta on kulunut 24 tuntia – viisi päivää (120 tuntia).

Asetuksessa yhdenmukaistetaan hoitoa koskevia vaatimuksia ja hoidon jälkeisiä matkustusaikoja luettelossa mainittujen jäsenvaltioiden osalta. Näin helpotetaan lemmikkien omistajien matkustusta.

Echinococcus

Echinococcus multilocularis on heisimato.

Siellä missä tautia Euroopassa esiintyy, loisen kiertokulku toteutuu tyypillisesti luonnonvaraisten eläinten välityksellä siten, että sen pääisäntiä ovat luonnonvaraiset lihansyöjät, kuten ketut, ja väli-isäntiä useat nisäkäslajit, erityisesti pikkujyrsijät. Nämä jyrsijät saavat tartunnan syötyään echinococcus-loisen munia, joita on levinnyt kettujen tai koirien ulosteesta ympäristöön.

Koirat voivat saada madon syömällä infektoituneita jyrsijöitä. Ne voivat sitten toimia tartunnan lähteenä ihmisille ja saastunnan lähteenä ympäristön kannalta. Ihmisen saamaa tartuntaa kutsutaan nimellä alveolaarinen ekinokokkoosi. Se on harvinainen zoonoosi, jota pidetään yhtenä vakavimmista ihmisen loistaudeista ei-trooppisilla alueilla.

Vaikka eläinten Echinococcus multilocularis -tartuntaa esiintyy pohjoisella pallonpuoliskolla, Euroopan keski- ja pohjoisosat mukaan luettuina, sitä ei ole koskaan todettu tietyillä Euroopan unionin alueilla.

Tausta

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 ("lemmikkieläinasetus") säädettyjen sääntöjen mukaisesti lemmikkikoirien, ‑kissojen, ‑hillerien ja ‑frettien, jotka matkustavat omistajansa kanssa toiseen jäsenvaltioon – ja kyse on muusta kuin kaupallisesta kuljetuksesta – mukana on oltava passi, tai jos ne tuodaan kolmannesta maasta, todistus, joka osoittaa, että niillä on voimassa oleva raivotautirokotus. Asetuksessa myönnetään lisäksi siirtymäkausi (31. joulukuuta 2011 asti) Suomelle, Irlannille, Maltalle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, jotta ne voivat raivotaudin, ekinokokkoosin tai puutiaisen osalta edellyttää alueelleen tuotavien lemmikkieläinten osalta tiettyjen lisävaatimusten noudattamista.

Ruotsi ei sisälly luetteloon jäsenvaltioista, jotka ovat vapaita echinococcus-tartunnoista, koska se raportoi ensimmäisen echinococcus-tapauksensa luonnonvaraisissa lihansyöjissä tammikuussa 2011.

Komission tänään toteuttamat toimet perustuvat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) neuvoihin. EFSA katsoi, että riski Echinococcus multilocularis ‑loisen leviämisestä loisesta vapaille alueille infektoituneiden koirien liikkumisen välityksellä on merkityksetöntä suurempi. EFSA:n päätelmän mukaan tätä riskiä voitaisiin pienentää, jos endeemisiltä alueilta tulevat koirat hoidettaisiin ennen saapumista echinococcus-tartunnoista vapaille alueille.

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt edellä mainitut toimenpiteet käyttäen sille Lissabonin sopimuksen 290 artiklalla siirrettyä säädösvaltaa. Ne toimitetaan nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi – menettely kestää noin neljä kuukautta. Jos kumpikaan toimielin ei ilmaise vastustustaan, delegoitu asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Komissio hyväksyi samoja valtuuksia käyttäen tänään myös toisen delegoidun asetuksen, jolla muutetaan asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistettuja teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat raivotautirokotuksia. Uudella säännöllä selvennetään sitä, että rokotuksen antamispäivä ei saa olla aikaisempi kuin passissa tai mukana olevassa terveystodistuksessa ilmoitettu mikrosirun asettamispäivä tai tatuoinnin tekopäivä (kun on kyse eläimen kuljetuksesta kolmannesta maasta).

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

MEMO/09/277

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar