Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Boj proti ponaredkom: okrepljeni carinski ukrepi za zaščito pravic intelektualne lastnine

Bruselj, 14. julija 2011 – Carinski organi EU so na zunanjih mejah EU leta 2010 zasegli več kot 103 milijone proizvodov, za katere je obstajal sum, da kršijo pravice intelektualne lastnine. Glede na danes objavljeno letno poročilo Komisije o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov EU se je število pošiljk, ki so jih zasegli carinski organi, v primerjavi z lanskim letom skoraj podvojilo, in sicer s 43 500 leta 2009 na skoraj 80 000 leta 2010. V današnjem poročilu so tudi predstavljeni statistični podatki o vrsti, izvoru in načinu prevoza proizvodov, ki so bili zaradi kršenja pravic intelektualne lastnine zaseženi na zunanjih mejah EU. Prvič je v poročilu navedena tudi vrednost zaseženega blaga, ki je ocenjena na več kot 1 milijardo EUR. Najpomembnejše kategorije izdelkov, ki so jih zasegli carinski organi, so bile cigarete (34 %), pisarniški material (9 %), drugi tobačni izdelki (8 %), znamke, oznake in emblemi (8 %), oblačila (7 %) in igrače (7 %). 14,5 % vseh zaseženih izdelkov predstavljajo gospodinjski proizvodi, kot so šamponi, mila, zdravila ali gospodinjski aparati (sušilniki za lase, brivniki in računalniški deli), ki bi lahko vplivali na zdravje in varnost potrošnikov. Letos se predvsem opazi povečano število zasegov poštnih paketov.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti dejal: Zasegi pri poštnem prometu so se od lanskega leta izjemno povečali, saj se je število primerov potrojilo s 15 000 na več kot 48 000 in veliko zaseženega blaga je vključevalo zdravila in izdelke za osebno nego. To naraščanje je posledica vse večjega števila nakupov prek spleta. Dodal je še: Maja sem predlagal nove predpise za okrepitev boja proti ponaredkom. Evropski potrošniki in imetniki pravic pričakujejo, da bo blago temeljito pregledano in varno. Še naprej bomo povečevali prizadevanja znotraj EU in z našimi mednarodnimi partnerji, da bi zagotovili najvišjo raven zaščite pravic intelektualne lastnine za podjetja, ki poslujejo zakonito, in potrošnike.

Kitajska je bila med državami, iz katerih izvirajo proizvodi, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, še naprej na prvem mestu, in sicer je bilo tam skupno proizvedenih 85 % takšnih izdelkov. Druge države, kot so Turčija, Tajska, Hongkong ali Indija, so bile na vodilnem mestu glede nekaterih kategorij proizvodov (Turčija pri hrani, Tajska pri pijači, razen alkoholnih pijač, Hongkong pri pomnilniških karticah in Indija pri zdravilih). 90 % vseh zaseženih izdelkov je bilo uničenih ali pa se je začel sodni postopek za ugotavljanje kršitve.

Ozadje

Kot je poudarjeno v strategiji EU 2020, je zaščita pravic intelektualne lastnine temelj gospodarstva EU in gonilna sila njegove nadaljnje rasti na področjih, kot so raziskave, inovacije in zaposlovanje. Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine je bistvenega pomena tudi, ker lahko določeni ponaredki (na primer hrane, izdelkov za osebno nego ali izdelkov za otroke), ki so proizvedeni v neurejenem okolju, resno ogrožajo zdravje in varnost državljanov EU.

Carinski organi EU igrajo ključno vlogo pri preprečevanju vstopa na evropski notranji trg izdelkom, ki kršijo pravice intelektualne lastnine. Komisija izvaja številne dejavnosti za okrepitev zmogljivosti carinskih organov v boju proti takšni trgovini. 24. maja 2011 je sprejela predlog nove uredbe o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov, in sicer kot del obsežnega paketa ukrepov v zvezi s pravicami intelektualne lastnine (glej IP/11/ 630, MEMO/11/327

Dobro sodelovanje z mednarodnimi trgovskimi partnerji lahko tudi pomembno prispeva k odkrivanju blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine, in k preprečevanju njegovega uvoza v EU. Leta 2009 je EU s Kitajsko podpisala akcijski načrt, ki se zlasti osredotoča na okrepljeno sodelovanje pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (IP/09/193). Leta 2010 je bil ta akcijski načrt podaljšan do konca leta 2012 ((IP/10/1079).

Za ustrezno odkrivanje izdelkov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, je zelo pomembno tudi sodelovanje z industrijo. Kadar podjetja sumijo, da so njihove pravice intelektualne lastnine kršene, lahko vložijo zahtevek za določene ukrepe carinskih organov. S podatki, ki jih pridobijo od industrije, lahko carinski organi bolje usmerijo svojo nadzorno dejavnost. Komisija je pripravila tudi priročnik za imetnike pravic, ki naj bi jim pomagal vlagati tovrstne zahtevke, obenem pa v tesnem stiku z zasebnim sektorjem še naprej proučuje možnosti za izboljšanje nadzorne dejavnosti.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Glej tudi. MEMO/11/506

Video posnetki so na voljo na EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktni osebi:

David Boublil (+32 22965573)

Maud Scelo (+32 22981521)


Side Bar