Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Walka z podróbkami: Wzmożone kontrole celne zwiększają ochronę praw własności intelektualnej

Bruksela, 14 lipca 2011 r. – Na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w 2010 r. unijne służby celne skonfiskowały ponad 103 mln wyrobów, co do których istniało podejrzenie o naruszeniu praw własności intelektualnej. Z opublikowanego w dniu dzisiejszym dorocznego raportu Komisji na temat egzekwowania przez unijne służby celne praw własności intelektualnej wynika, że liczba przesyłek zatrzymanych przez służby celne prawie się podwoiła w stosunku do roku poprzedniego, z 43 500 w 2009 r. do prawie 80 000 w 2010 r. Tegoroczne sprawozdanie zawiera także statystyki na temat typu, pochodzenia i sposobu transportu wyrobów naruszających prawa własności intelektualnej, zatrzymanych na granicach zewnętrznych UE. Po raz pierwszy w sprawozdaniu podano także wartość zatrzymanych towarów, szacowaną na ponad 1 mld euro. Wśród najczęściej zatrzymywanych towarów znajdują się papierosy (34 proc.), materiały biurowe (9 proc.), inne wyroby tytoniowe (8 proc.), etykiety, metki i znaki (8 proc.), odzież (7 proc.) i zabawki (7 proc.) .14,5 proc. zatrzymanych przedmiotów stanowiły artykuły do użytku w gospodarstwie domowym, takie jak szampony, mydła, lekarstwa lub drobne AGD (suszarki, golarki, części komputerowe), które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Jedną z najważniejszych tendencji obserwowanych w tym roku jest rosnąca liczba zatrzymanych paczek pocztowych.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Doświadczamy ogromnego wzrostu liczby zatrzymanych przesyłek pocztowych w porównaniu z rokiem poprzednim: liczba takich przypadków potroiła się z 15 000 do ponad 48 000 i wiele z zatrzymanych towarów stanowiły lekarstwa i produkty do pielęgnacji ciała. Ta tendencja wzrostowa odzwierciedla rosnącą popularność zakupów w internecie”. Komisarz dodał również: „Zaproponowałem w maju nowe przepisy, aby nasilić walkę z podróbkami. Europejscy konsumenci – a także właściciele praw – oczekują dogłębnej kontroli towarów i gwarancji ich bezpieczeństwa. Nadal czynić będziemy starania w ramach UE i we współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby zapewnić maksymalny poziom ochrony praw własności intelektualnej, w interesie zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów”.

Jeśli chodzi o kraje pochodzenia, Chiny nadal są głównym źródłem wyrobów naruszających prawa własności intelektualnej, odpowiadając za 85 proc. wszystkich nielegalnych towarów. Inne kraje, takie jak Turcja, Tajlandia, Hong Kong lub Indie dominowały w określonych kategoriach wyrobów (odpowiednio: artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, karty pamięci i lekarstwa). W przypadku 90 proc. wszystkich zatrzymanych produktów dokonano ich zniszczenia lub skierowano sprawę do sądu w celu orzeczenia naruszenia prawa.

Kontekst

Jak podkreślono w strategii Europa 2020 ochrona praw własności intelektualnej ma istotne znaczenie dla unijnej gospodarki i jest siłą napędową dalszego wzrostu w takich obszarach jak badania, innowacje i zatrudnienie. Skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej jest również istotne z tego względu, iż niektóre podróbki (takie jak artykuły spożywcze, kosmetyki i artykuły przeznaczone dla dzieci), produkowane z pominięciem wszelkich uregulowań prawnych, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli UE.

Unijne służby celne odgrywają decydującą rolę w procesie zapobiegania przedostaniu się na europejski rynek wewnętrzny produktów naruszających prawa własności intelektualnej. Komisja prowadzi liczne działania służące wsparciu służb celnych w walce z nielegalnym handlem. Dnia 24 maja 2011 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowych uregulowań dotyczących egzekwowania przez służby celne praw własności intelektualnej, będący częścią obszernego pakietu środków dotyczących tych praw. (zob. IP/11/630, MEMO/11/327).

Odpowiednia współpraca z międzynarodowymi partnerami handlowymi także może w istotny sposób pomóc w zapobieganiu eksportowi do UE towarów naruszających prawa własności intelektualnej i wykrywaniu takich przypadków. W 2009 r. UE i Chiny podpisały plan działania skupiający się właśnie na poprawie współpracy w dziedzinie egzekwowania przez służby celne praw własności intelektualnej (zob. IP/09/193). W 2010 r. okres obowiązywania tego planu przedłużono do końca 2012 r. (IP/10/1079). Współpraca z przemysłem także ma ogromne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej identyfikacji towarów naruszających prawa własności intelektualnej. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o interwencję celną w przypadku podejrzenia, że ich prawa własności intelektualnej są łamane, a informacje przekazywane przez przemysł pomagają służbom celnym lepiej ukierunkować prowadzone kontrole. Komisja przygotowała podręcznik dla właścicieli praw autorskich, aby pomóc im w składaniu takich wniosków, oraz pozostaje w bezpośrednim kontakcie z sektorem prywatnym, aby ustalić obszary, w którym możliwa jest dalsza poprawa procesu kontroli.

Pełne sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Zob. również MEMO/11/506

Materiały wideo dostępne są na EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontakt :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar