Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Strijd tegen namaak: betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten dankzij krachtiger optreden van de douane

Brussel, 14 juli 2011 – In 2010 heeft de EU-douane aan de buitengrenzen van de Unie meer dan 103 miljoen goederen in beslag genomen waarvan zij vermoedde dat ze inbreuk maakten op intellectuele-eigendomsrechten (IER). Volgens het vandaag verschenen jaarrapport van de Commissie over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten is het aantal zendingen dat door de douane is tegengehouden, nagenoeg verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, namelijk van 43 500 in 2009 tot bijna 80 000 in 2010. Het rapport bevat ook statistisch cijfermateriaal over het soort, de herkomst en de vervoerswijze van IER-inbreukmakende goederen die aan de EU-buitengrenzen zijn tegengehouden. Voor het eerst wordt in het rapport ook de waarde van de vastgehouden goederen vermeld, die naar schatting meer dan 1 miljard euro bedraagt. De belangrijkste categorieën goederen die door de douane worden tegengehouden, zijn sigaretten (34 %), kantoorbenodigdheden (9 %), andere tabaksproducten (8 %), labels, kaartjes en etiketten (8 %), kleding (7 %) en speelgoed (7 %). 14,5 % van alle vastgehouden goederen waren huishoudproducten zoals shampoos, zeep, geneesmiddelen of huishoudtoestellen (haardrogers, scheerapparaten, computeronderdelen), die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de consument. Een van de grote trends dit jaar is het groeiend aantal postzendingen dat wordt vastgehouden.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "We stellen vast dat het aantal postzendingen dat wordt vastgehouden, sinds vorig jaar spectaculair is gestegen: het aantal gevallen is verdrievoudigd van 15 000 tot meer dan 48 000 en bij de in beslag genomen goederen gaat het veelal om geneesmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten. Deze stijgende trend weerspiegelt een toename in onlineaankopen." Hij voegde eraan toe: "Ik heb in mei nieuwe regels voorgesteld om de strijd tegen namaak op te voeren. De Europese consumenten – en de rechthebbenden - verwachten dat goederen degelijk worden gecontroleerd en veilig zijn. We zullen onze inspanningen blijven opvoeren, zowel binnen de Unie als samen met onze internationale partners, om bonafide bedrijven en consumenten een zo hoog mogelijk niveau van IER-bescherming te garanderen."

China is goed voor 85 % van alle IER-inbreukmakende goederen en blijft daarmee het belangrijkste land van herkomst van dergelijke goederen. Andere landen zoals Turkije, Thailand, Hongkong of India voeren de lijst aan in bepaalde productcategorieën (respectievelijk levensmiddelen, andere dan alcoholhoudende dranken, geheugenkaarten en geneesmiddelen). 90 % van de vastgehouden goederen werd vernietigd of er werd een rechtszaak ingespannen om de inbreuk vast te stellen.

Achtergrond

Zoals in de 2020-strategie van de EU wordt benadrukt, is de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten een hoeksteen van de EU-economie en een belangrijke motor voor de verdere groei ervan op gebieden zoals onderzoek, innovatie en werkgelegenheid. Doeltreffende IER-handhaving is ook van wezenlijk belang omdat sommige namaakgoederen (zoals levensmiddelen, lichaamsverzorgingsproducten en artikelen voor kinderen) die in een ongecontroleerd kader worden geproduceerd, een groot gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de EU-burgers.

De EU-douane speelt een cruciale rol bij het tegenhouden van IER-inbreukmakende goederen, zodat deze niet op de Europese interne markt terechtkomen. De Commissie heeft een aantal acties opgezet om de douane beter te wapenen tegen dergelijke handel. Op 24 mei 2011 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een nieuwe verordening betreffende IER-handhaving door de douane, in het kader van een alomvattend pakket van IER-maatregelen (zie IP/11/630, MEMO/11/327).

Ook een goede samenwerking met de internationale handelspartners kan de uitvoer van IER-inbreukmakende goederen naar de EU in aanzienlijke mate helpen te voorkomen en op te sporen. In 2009 heeft de EU met China een actieplan ondertekend dat specifiek was gericht op een versterking van de samenwerking bij de IER-handhaving door de douane (IP/09/193). In 2010 werd dit actieplan verlengd tot eind 2012 (IP/10/1079). Samenwerking met het bedrijfsleven is ook uitermate belangrijk om IER-inbreukmakende goederen goed te kunnen identificeren. Bedrijven kunnen om een specifiek douaneoptreden verzoeken wanneer zij vermoeden dat hun intellectuele-eigendomsrechten worden geschonden, en de informatie die zij verstrekken kan de douane helpen haar controles beter te richten. De Commissie heeft een handleiding voor rechthebbenden opgesteld waarin hen wordt uitgelegd hoe ze een dergelijk verzoek kunnen doen, en zij blijft in nauw contact met de particuliere sector om te bekijken op welke punten de controles kunnen worden verbeterd.

Zie voor het volledige verslag:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Zie ook MEMO/11/506

Een videofilmpje kan worden bekeken op EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Contacten:

David Boublil ((+32-2) 296.55.73)

Maud Scelo ((+32-2) 298.15.21)


Side Bar