Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Cīņa pret viltojumiem: pastiprināti muitas pasākumi uzlabo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību

Briselē, 2011. gada 14. jūlijā. — 2010. gadā ES muitas iestādes uz ES ārējām robežām ir konfiscējušas vairāk nekā 103 miljonus produktu, par kuriem radušās aizdomas, ka tie ir intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpums. No šodien publicētā Komisijas ikgadējā ziņojuma par ES muitas iestāžu sadarbību IĪT aizsardzības jomā izriet, ka to sūtījumu skaits, kurus muita aizturējusi, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir gandrīz divkāršojies, no 43,5 tūkstošiem 2009. gadā pieaugot līdz gandrīz 80 tūkstošiem 2010. gadā. Šodien publicētajā ziņojumā ir arī sniegti statistikas dati par to ražojumu veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi, kuri aizturēti uz ES ārējām robežām IĪT pārkāpumu dēļ. Šī ir pirmā reize, kad ziņojumā ir arī minēta aptuvena aizturēto ražojumu vērtība, kura saskaņā ar aplēsēm ir vairāk nekā 1 miljards eiro. Muitas iestāžu aizturēto ražojumu galvenās kategorijas ir šādas: cigaretes (34 %), biroja piederumi (9 %), citi tabakas izstrādājumi (8 %), marķējumi, etiķetes un emblēmas (8 %), apģērbs (7 %) un rotaļlietas (7 %). No visiem aizturētajiem priekšmetiem 14,5 % ir tādi mājsaimniecības produkti kā šampūni, ziepes, zāles vai sadzīves tehnika (fēni, skuvekļi, datora daļas), kas varētu arī radīt veselības apdraudējumu, kā arī ietekmēt patērētāju drošību. Viena no lielākajām šogad konstatētajām tendencēm liecina, ka arvien biežāk tiek aizturēti pasta sūtījumi.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: „Kopš pagājušā gada ir bijis vērojams krass aizturēto pasta sūtījumu pieaugums pasta satiksmē: šādu gadījumu skaits trīskāršojās no 15 000 līdz vairāk nekā 48 000, un daudzi no konfiscētajiem produktiem bija zāles un ķermeņa kopšanas līdzekļi. Šādu gadījumu pieauguma tendence atspoguļo arī tiešsaistē veikto iepirkumu skaita pieaugumu." Viņš piebilda: „Maijā es nācu klajā ar jauniem noteikumiem, lai pastiprinātu cīņu pret viltojumiem. Eiropas patērētāji, kā arī tiesību turētāji, sagaida, ka preces rūpīgi pārbauda un ka tās ir drošas. Mēs turpināsim pastiprināt savus pūliņus gan ES mērogā, gan sadarbojoties ar saviem starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu maksimālu IĪT aizsardzības līmeni gan likumīgiem uzņēmumiem, gan patērētajiem."

Kas attiecas uz izcelsmes valsti, Ķīna joprojām ir galvenais IĪT pārkāpjošo ražojumu avots, veidojot 85 % no visiem tiem priekšmetiem, kas pārkāpj IĪT. Citas izcelsmes valstis, tādas kā Turcija, Taizeme, Honkonga un Indija, dominē konkrētu produktu kategorijās (attiecīgi, pārtikas preces, bezalkoholiskie dzērieni, atmiņas kartes un zāles). 90 % aizturēto ražojumu tika vai nu iznīcināti, vai arī tika iesniegta prasība tiesā, lai noteiktu tiesību pārkāpumu.

Konteksts

Kā jau tas ir uzsvērts stratēģijā "Eiropa 2020", IĪT ir ES ekonomikas pamats un tās turpmākas izaugsmes dzinējspēks tādās nozarēs kā pētniecība, inovācijas un nodarbinātība. Efektīva IĪT ievērošanas kontrole ir ļoti nozīmīga arī tāpēc, ka dažas viltotas preces (piemēram, pārtikas produkti, ķermeņa kopšanas līdzekļi un bērniem paredzētās preces), kuras tiek ražotas nereglamentētā vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu ES iedzīvotāju veselībai un drošībai.

ES muitas iestādēm ir nozīmīgs uzdevums — nepieļaut to, lai Eiropas iekšējā tirgū tiktu ievestas preces, kas ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības. Komisija veic virkni pasākumu, lai stiprinātu muitas iestāžu spēju cīnīties pret šādu preču tirdzniecību. 2011. gada 24. maijā Komisija pieņēma priekšlikumu jaunai regulai par muitas iestāžu sadarbību IĪT aizsardzības jomā visaptveroša IĪT aizsardzības pasākumu bloka ietvaros (sk. IP/11/630, MEMO/11/327).

Laba sadarbība ar starptautiskajiem tirdzniecības partneriem var arī būtiski palīdzēt novērst un atklāt viltoto un pirātisko preču eksportu uz ES. 2009. gadā ES parakstīja ar Ķīnu kopīgu rīcības plānu, kurā īpaša uzmanība veltīta sadarbības pastiprināšanai ar muitas iestādēm IĪT aizsardzības jomā (IP/09/193). 2010. gadā šā rīcības plāna termiņu pagarināja līdz 2012. gada beigām (IP/10/1079).

. Ļoti svarīga nozīme ir arī sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka var pienācīgi identificēt preces, kas ražotas, pārkāpjot IĪT. Uzņēmumi var pieprasīt īpašus muitas pasākumus, ja ir aizdomas, ka tiek pārkāptas to intelektuālā īpašuma tiesības, un ražotāju sniegtā informācija palīdz muitas iestādēm labāk plānot pārbaudes. Komisija ir izveidojusi rokasgrāmatu tiesību turētājiem, lai tiem palīdzētu iesniegt šādas prasības, un tā cieši sadarbojas ar privātā sektora uzņēmumiem, lai redzētu, kādus turpmākus uzlabojumus varētu ieviest muitas pārbaudēs.

Lai iepazītos ar pilnu ziņojuma tekstu, sk.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Sk. arī MEMO/11/506

Videoarhīvu materiāls ir pieejams Eiropas TV informācijas dienesta (EbS) tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktpersonas:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar