Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tullin väärennöstenvastainen toiminta suojaa teollis- ja tekijänoikeuksia

Bryssel 14.7.2011 – Vuonna 2010 tulli pysäytti EU:n ulkorajoilla yli 103 miljoonaa tuotetta, joiden epäiltiin rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia. Tänään julkaistun teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan komission vuosikertomuksen mukaan pysäytettyjen lähetysten määrä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta, sillä vuonna 2009 niiden lukumäärä oli 43 500 ja vuonna 2010 lähes 80 000. Kertomus sisältää myös tilastoja teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovien EU:n ulkorajoilla pysäytettyjen tuotteiden tyypistä, alkuperästä ja kuljetustavasta. Kertomuksessa mainitaan ensimmäistä kertaa myös näiden tuotteiden arvo, joka on arviolta yli miljardi euroa. Suuri osa tullin pysäyttämistä tavaroista oli savukkeita (34 %), toimistotarvikkeita (9 %), muita tupakkatuotteita (8 %), tunnuksia, tunnisteita ja tunnusmerkkejä (8 %), vaatteita (7 %) ja leluja (7 %). Pysäytetyistä tavaroista 14,5 prosenttia oli hiustenpesuaineiden, saippuoiden, lääkkeiden ja kodinkoneiden (hiustenkuivaimet, parranajokoneet, tietokoneen osat) kaltaisia taloustavaroita, jotka saattavat vaarantaa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden. Eräs tänä vuonna havaituista suuntauksista on postipakettien pysäyttämisen yleistyminen.

”Postipakettien pysäyttäminen on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuodesta, sillä tällaisten tapausten lukumäärä kolminkertaistui 15 000:sta yli 48 000:een. Monet näistä tuotteista olivat lääkkeitä ja vartalonhoitotuotteita. Tämä kasvu johtuu siitä, että yhä suurempi osa ostoksista tehdään verkossa ”, totesi verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta. ”Ehdotin toukokuussa uusia sääntöjä väärennöstenvastaisen toiminnan tehostamiseksi. Eurooppalaiset kuluttajat ja oikeudenhaltijat haluavat, että tavarat on tarkastettu perinpohjaisesti ja että ne ovat turvallisia. Jatkamme ponnisteluja EU:ssa ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että teollis- ja tekijänoikeuksilla suojataan sekä laillista kauppaa että kuluttajia mahdollisimman korkeatasoisella tavalla”, Šemeta lisäsi.

Kiina on edelleen merkittävin teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovien tuotteiden lähde, sillä 85 % kaikista teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovista tuotteista on peräisin sieltä. Tietyissä tuoteluokissa merkittävimpiä väärennösmaita olivat Turkki (elintarvikkeet), Thaimaa (alkoholittomat juomat), Hongkong (muistikortit) ja Intia (lääkkeet). Pysäytetyistä tuotteista 90 prosenttia joko tuhottiin tai niistä käynnistettiin tuomioistuinmenettely rikkomuksen määrittämiseksi.

Taustaa

Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on EU:n talouden kulmakivi. Sillä on ratkaiseva merkitys tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisessä ja työttömyyden vähentämisessä. Tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien valvonta on välttämätöntä myös sen vuoksi, että tietyt sääntelemättömässä ympäristössä valmistettavat väärennökset (kuten elintarvikkeet, vartalonhoitotuotteet ja lapsille tarkoitetut tuotteet) voivat aiheuttaa vakavan uhan EU:n kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Tältä osin tulli on keskeinen suorittaja, joka pysäyttää teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovat tuotteet ja estää niiden tuonnin EU:n sisämarkkinoille. Komissio toteuttaa parhaillaan useita toimia lujittaakseen tullin valmiuksia estää tällaista kauppaa. Komissio hyväksyi 24. toukokuuta 2011 teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan asetusehdotuksen osana kattavaa teollis- ja tekijänoikeuspakettia (ks. IP/11/ 630, MEMO/11/327).

Teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovien tuotteiden vientiä EU:hun voidaan merkittävällä tavalla estää myös kansainvälisten kauppakumppanien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. EU allekirjoitti vuonna 2009 Kiinan kanssa toimintasuunnitelman, jossa keskitytään nimenomaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan yhteistyön parantamiseen (IP/09/193). Vuonna 2010 toimintasuunnitelman voimassaoloa pidennettiin vuoden 2012 loppuun saakka (IP/10/1079). Tuotannonalan kanssa tehtävä yhteistyö on myös erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovat tuotteet voidaan tunnistaa kunnolla. Yritykset voivat pyytää tullia toteuttamaan toimia, jos ne epäilevät, että niiden teollis- ja tekijänoikeuksia rikotaan. Lisäksi tulli voi tehdä tarkastukset kohdennetummin tuotannonalalta saamiensa tietojen ansiosta. Komissio on laatinut oikeudenhaltijoille käsikirjan, jossa neuvotaan, miten tällaiset pyynnöt voidaan esittää. Komissio tekee myös tiivistä yhteistyötä yksityissektorin kanssa tarkastellakseen, miten tarkastuksia voitaisiin tehostaa entisestään.

Kertomus on kokonaisuudessaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Ks. myös MEMO/11/506

Asiaan liittyviä arkistokuvia on Europe by Satellite -palvelussa

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Yhteyshenkilöt:

David Boublil (+32-2) 296 55 73

Maud Scelo (+32-2) 298 15 21


Side Bar