Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταπολέμηση των απομιμήσεων/παραποιήσεων: Η αυξημένη δράση των τελωνειακών αρχών ενισχύει έντονα την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2011 – Το 2010, περισσότερα από 103 εκατομμύρια προϊόντα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) κατασχέθηκαν από τα τελωνεία της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από τα τελωνεία της ΕΕ που δημοσιεύεται σήμερα, ο αριθμός των φορτίων που κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση από 43.500, το 2009, σε σχεδόν 80.000, το 2010. Στη σημερινή έκθεση παρέχονται επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος, την προέλευση και τη μέθοδο μεταφοράς των προϊόντων που κατασχέθηκαν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, επειδή παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Για πρώτη φορά, η έκθεση αναφέρει επίσης την αξία των δεσμευθέντων εμπορευμάτων που υπολογίζεται σε πάνω από 1.000 εκατομμύρια ευρώ. Στις κατηγορίες προϊόντων με τα υψηλότερα ποσοστά δεσμεύσεων από τα τελωνεία συγκαταλέγονται: τσιγάρα (34%), είδη γραφείου (9%) άλλα προϊόντα καπνού (8%), ετικέτες, διακριτικά σήματα και εμβλήματα (8%), είδη ένδυσης (7%) και παιχνίδια (7%). Το 14,5% όλων των ειδών που δεσμεύθηκαν είναι προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως σαμπουάν, σαπούνια, φάρμακα ή οικιακές συσκευές (στεγνωτήρες μαλλιών, ξυριστικές μηχανές, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών), τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Μια από τις σημαντικότερες τάσεις φέτος είναι ο αυξανόμενος αριθμός δέσμευσης ταχυδρομικών δεμάτων.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, Algirdas Šemeta προέβη στην εξής δήλωση: «Διαπιστώσαμε ότι υπήρξε θεαματική αύξηση των περιπτώσεων δέσμευσης κατά τη διακίνηση προϊόντων με το ταχυδρομείο σε σχέση με το περασμένο έτος: ο αριθμός των κρουσμάτων τριπλασιάστηκε από 15.000 σε πάνω από 48.000 και πολλά από τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι φάρμακα και προϊόντα για τη φροντίδα του σώματος. Η ανοδική αυτή τάση αντανακλά την αύξηση του αριθμού των επιγραμμικών αγορών ». Και ο Επίτροπος πρόσθεσε:.« Είχα προτείνει νέους κανόνες τον Μάιο για να ενταθεί ο αγώνας κατά των απομιμήσεων/παραποιήσεων. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές – αλλά και οι κάτοχοι δικαιωμάτων – θέλουν να περνάνε από εξονυχιστικό έλεγχο τα εμπορεύματα και να είναι ασφαλή. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο της ΕΕ και σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας για να διασφαλίσουμε το ανώτατο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο για τις νόμιμες επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές».

Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης, η Κίνα συνέχισε να είναι η κύρια πηγή προϊόντων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ, με συνολικό ποσοστό 85% των προϊόντων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ, ενώ από άλλες χώρες, όπως π.χ. από την Τουρκία, την Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ ή την Ινδία, προέρχονται τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεκριμένων κατηγοριών παράνομων προϊόντων (τρόφιμα, άλλα ποτά εκτός από τα αλκοολούχα ποτά, κάρτες μνήμης και φάρμακα). Το 90% του συνόλου των δεσμευθέντων προϊόντων είτε καταστράφηκε ή απετέλεσε αντικείμενο κίνησης δικαστικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της παράβασης

Στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 τονίζεται η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομία της ΕΕ, ενώ συνιστούν βασικό κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η απασχόληση. Η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει επίσης ζωτικό ρόλο, επειδή ορισμένα παραποιημένα προϊόντα (όπως τα τρόφιμα, τα προϊόντα περιποίησης σώματος και τα παιδικά είδη) τα οποία παράγονται σε περιβάλλον που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ.

Τα τελωνεία της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παρεμπόδιση της εισαγωγής στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή αναλαμβάνει ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των τελωνείων για την καταπολέμηση του εμπορίου αυτού. Στις 24 Μαΐου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νέου κανονισμού για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, που αποτελεί μέρος της συνολικής δέσμης μέτρων στο χώρο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βλ IP/11/630, MEMO/11/327).

Η καλή συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους σε διεθνές επίπεδο μπορεί επίσης να βοηθήσει σημαντικά στην παρεμπόδιση της παραγωγής και στον εντοπισμό εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να μην εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 η ΕΕ υπέγραψε σχέδιο δράσης με την Κίνα που αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εφαρμογής των ΔΔΙ από τα τελωνεία ((IP/09/193). Το 2010 το εν λόγω σχέδιο δράσης παρατάθηκε έως το τέλος του 2012 (IP/10/1079). Η συνεργασία με τη βιομηχανία είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για να διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός των εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τα τελωνεία να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, όταν έχουν την υποψία ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους, ενώ οι πληροφορίες που παρέχονται από τη βιομηχανία συμβάλλουν στην καλύτερη στοχοθέτηση των ελέγχων από τα τελωνεία. Η Επιτροπή έχει συντάξει εγχειρίδιο για τους κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ως βοήθημα για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων στα τελωνεία, και εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τον ιδιωτικό τομέα για να εντοπίσει τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των ελέγχων.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, βλέπε:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Βλ. επίσης MEMO/11/506

Τα ιστορικά στιγμιότυπα είναι διαθέσιμα μέσω του προγράμματος «Η Ευρώπη μέσω δορυφόρου» (Europe by Satellite - EbS):

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Αρμόδιοι για επαφές :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar