Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Kampen mod forfalskninger: Øget toldkontrol sætter skub i beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder

Bruxelles, den 14. juli 2011 – I 2010 beslaglagde EU's toldmyndigheder ved EU's eksterne grænser mere end 103 millioner varer, der var mistænkt for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Ifølge Kommissionens årsrapport om EU-toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der blev udsendt i dag, blev antallet af forsendelser, der blev standset af toldmyndighederne, næsten fordoblet sammenlignet med sidste år, nemlig fra 43 500 i 2009 til næsten 80 000 i 2010. Rapporten indeholder også statistikker over typen, oprindelsen og transportmåden for de ejendomsrettighedskrænkende varer, der var blevet standset ved EU's eksterne grænser. For første gang angiver rapporten også værdien af de tilbageholdte varer, som skønnes at ligge på over 1 mia. EUR. De typer af varer, der hyppigst blev tilbageholdt, var cigaretter (34 %), kontorartikler (9 %), andre tobaksvarer (8 %), etiketter, mærker og emblemer (8 %), tøj (7 %) og legetøj (7 %). 14,5 % af alle de tilbageholdte varer var husholdningsprodukter som shampooer, sæber, medicin eller husholdningsapparater (hårtørrere, barbermaskiner, computerdele), som vil kunne have sundheds- og sikkerhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne. En af de markante tendenser i år er det stigende antal tilbageholdelser af postpakker.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte: “Vi har oplevet en spektakulær stigning i tilbageholdelser i posttrafikken siden sidste år: antallet af sager tredobledes fra 15 000 til over 48 000, og mange af de beslaglagte varer var medicin og kropsplejeprodukter. Den opadgående tendens afspejler det stigende antal onlinekøb." Han tilføjede: "Jeg fremlagde i maj nye regler for at sætte skub i kampen mod forfalskninger. De europæiske forbrugere – og rettighedsindehaverne – forventer, at varerne kontrolleres grundigt og er sikre. Vi vil fortsætte med at øge indsatsen i EU og med vores internationale handelspartnere for at sikre størst mulig beskyttelse af legitime forretningers og forbrugernes intellektuelle ejendomsrettigheder".

Hvad angår oprindelsesland, er Kina fortsat den største kilde til ejendomsrettighedskrænkende varer med i alt 85 % af alle ejendomsrettighedskrænkende varer. Andre lande som Tyrkiet, Thailand, Hongkong og Indien tegnede sig for størstedelen inden for bestemte varekategorier (henholdsvis fødevarer, andre drikkevarer end alkoholiske drikkevarer, hukommelseskort og medicin). 90 % af alle de tilbageholdte varer blev enten destrueret, eller også blev der indledt en retssag for at bestemme overtrædelsen.

Baggrund

Som Europa 2020-strategien understreger, er beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder en hjørnesten i EU's økonomi og en central drivkraft bag den fremtidige vækst inden for områder som forskning, innovation og beskæftigelse. En effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er også af afgørende betydning, fordi visse forfalskede varer (som f.eks. fødevarer, kropsplejeprodukter og artikler til børn), som fremstilles i et miljø, hvor der ikke er nogen regler, kan udgøre en alvorlig fare for EU-borgernes sundhed og sikkerhed.

EU-toldmyndighederne spiller en central rolle i forbindelse med at forhindre, at varer, som krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, trænger ind på det europæiske indre marked. Der gennemføres en række tiltag fra Kommissionens side for at forbedre toldmyndighedernes evne til at bekæmpe denne handel. Den 24. maj 2011 vedtog Kommissionen således som led i en omfattende pakke af foranstaltninger vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder et forslag til en ny forordning om toldhåndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (se IP/11/630, MEMO/11/327).

Et godt samarbejde med de internationale handelspartnere kan også i vid udstrækning medvirke til at forebygge, at ejendomsrettighedskrænkende varer eksporteres til EU, og til at afsløre dem. I 2009 undertegnede EU en handlingsplan med Kina, som specifikt tager sigte på at øge samarbejdet om toldhåndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IP/09/193). I 2010 blev varigheden af handlingsplanen forlænget til udgangen af 2012 (IP/10/1079). Samarbejdet med de berørte erhverv er også meget vigtigt for at sikre en ordentlig identifikation af varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder. Virksomheder kan anmode om konkrete indgreb fra toldmyndighedernes side, hvis de har mistanke om, at deres intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes, og de oplysninger, de berørte erhverv videregiver, hjælper toldmyndighederne med at målrette deres kontrol. Kommissionen har udarbejdet en håndbog for rettighedsindehavere, som kan hjælpe dem med at fremsætte sådanne anmodninger, og står i nær kontakt med den private sektor for at vurdere, hvilke yderligere forbedringer i kontrollen der kan gennemføres.

Se rapporten i sin helhed her:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Se også MEMO/11/506

Optagelser fra lagre over tilbageholdte varer findes på EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktpersoner:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar