Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Boj proti padělkům: zvýšená celní opatření posilují ochranu práv duševního vlastnictví

Brusel 14. července 2011 – V roce 2010 zadržely celní orgány EU na vnějších hranicích více než 103 milionů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví. Podle dnes zveřejněné výroční zprávy Komise o prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány EU se počet zásilek zadržených celními orgány ve srovnání s loňským rokem téměř zdvojnásobil, a to z 43 500 roce 2009 na skoro 80 000 v roce 2010. Dnešní zpráva také obsahuje statistické údaje o druhu, původu a způsobu dopravy výrobků porušujících práva duševního vlastnictví zadržených na vnějších hranicích EU. Poprvé je ve zprávě rovněž uvedena hodnota zadrženého zboží, která se odhaduje na víc než jednu miliardu eur. Na prvním místě v žebříčku zboží zadrženého celními orgány byly cigarety (34 %), kancelářské potřeby (9 %), jiné tabákové výrobky (8 %), etikety, visačky a emblémy (8 %), oděvy (7 %) a hračky (7 %). 14,5 % všeho zadrženého zboží tvoří domácí potřeby, jako jsou šampony, mýdla, léky, nebo zařízení pro domácnost (vysoušeče vlasů, holicí přístroje, součásti počítačů), které by mohly ovlivnit zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Jedním z hlavních trendů tohoto roku je rostoucí počet zadržených poštovních zásilek.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, uvedl: „Jsme svědky nebývalého nárůstu zadržených zásilek, k němuž od loňského roku došlo v poštovní přepravě: počet případů se ztrojnásobil, a zvýšil se tak z 15 000 na 48 000; velkou část tohoto zadrženého zboží tvořily léky a kosmetické přípravky. Tento stoupající trend je odrazem rostoucího počtu nákupů on-line.“ A dodal: „V květnu jsem navrhl nová pravidla k posílení boje proti padělkům. Evropští spotřebitelé i držitelé práv očekávají, že zboží je důkladně kontrolováno a je bezpečné. V našem úsilí budeme se zvýšenou intenzitou pokračovat v rámci EU i ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery, aby byla zajištěna co nejvyšší míra ochrany práv duševního vlastnictví pro legální obchod a spotřebitele.“

Pokud jde o země původu, hlavním zdrojem porušování práv duševního vlastnictví zůstává Čína, odkud pocházelo 85 % veškerého zboží porušujícího tato práva. Z jiných zemí, např. Turecka, Thajska, Hongkongu nebo Indie, pochází většina zboží v jiných kategoriích výrobků (konkrétně potraviny, nealkoholické nápoje, paměťové karty a léky). 90 % všech zadržených výrobků bylo zničeno nebo bylo zahájeno soudní řízení, které by mělo určit, zda v jejich případě došlo k porušení práva.

Souvislosti

Jak zdůrazňuje strategie EU 2020, ochrana práv duševního vlastnictví je úhelným kamenem hospodářství EU a hlavním hnacím motorem dalšího růstu v oblastech, jako je výzkum, inovace a zaměstnanost. Účinné prosazování práv duševního vlastnictví má rovněž zásadní význam vzhledem k tomu, že některé padělané výrobky (např. potraviny, kosmetické přípravky a výrobky pro děti) vyráběné v neregulovaném prostředí mohou znamenat vážné nebezpečí pro zdraví a bezpečnost občanů EU.

Celní orgány EU hrají důležitou roli v úsilí zabránit vstupu výrobků porušujících práva duševního vlastnictví na evropský vnitřní trh. Komise provádí řadu opatření na posílení schopnosti celních orgánů bojovat s tímto druhem obchodování. 24. května 2011 Komise přijala návrh nového nařízení o prosazování práv duševního vlastnictví v oblasti celnictví jako součást uceleného balíčku opatření týkajících se práv duševního vlastnictví (viz IP/11/630, MEMO/11/327).

Významně může při prevenci vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví do EU a odhalování těchto případů pomoci i dobrá spolupráce s mezinárodními obchodními partnery. V roce 2009 podepsala EU akční plán s Čínou, který se zaměřuje zejména na posílení spolupráce v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví v celnictví (IP/09/193). V roce 2010 byl tento akční plán prodloužen do konce roku 2012 (IP/10/1079). Velmi důležitá pro řádnou identifikaci zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, je rovněž spolupráce s výrobci. Jestliže podniky mají podezření, že jsou porušována jejich práva duševního vlastnictví, mohou požádat celní orgány o zvláštní opatření. Informace poskytnuté výrobci také pomáhají celním orgánům lépe zaměřit své kontroly. Komise vypracovala příručku pro držitele práv, aby jim pomohla s podáváním těchto žádostí, a zůstává v úzkém kontaktu se soukromým sektorem, aby zjistila, kde by bylo možno kontrolu dále zlepšit.

Celá zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Viz též MEMO/11/506

Archivní záběry jsou k zhlédnutí na internetových stránkách služby Europe By Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktní osoby :

David Boublil +32 22965573

Maud Scelo +32 22981521


Side Bar