Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Борба с фалшификатите: засилване на митническите мерки за защита на правата на интелектуална собственост

Брюксел, 14 юли 2011 г. През 2010 г. митниците на ЕС са конфискували над 103 милиона продукта по подозрение в нарушаване на правата на интелектуална собственост (ПИС) по външните граници на Съюза. Според публикувания днес годишен доклад на Комисията за прилагането на митническите разпоредби на ЕС относно ПИС в сравнение с миналата година броят на спрените пратки почти се е удвоил — от 43 500 през 2009 г. той е достигнал почти 80 000 през 2010 г. В този доклад се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на задържаните по външните граници на ЕС продукти, които са били в нарушение на ПИС. За пръв път в него се посочва също стойността на задържаните стоки, която се оценява на над 1 милиард EUR. На челните места сред артикулите, задържани от митниците, са цигари (34 %), канцеларски материали (9 %), други тютюневи изделия (8 %), етикети и емблеми (8 %), облекла (7 %) и играчки (7 %). 14,5 % от всички конфискувани стоки са продукти за домакински нужди, например шампоани, сапуни, лекарства или домакински уреди (сешоари, самобръсначки, части за компютри), които евентуално биха имали последици за здравето и безопасността на потребителите. Една от основните тенденции тази година е нарастващият брой задържани пощенски пакети.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „В сравнение с миналата година станахме свидетели на драстичен скок на задържаните пощенски пратки: броят на случаите се утрои (от 15 000 до над 48 000), като много от конфискуваните стоки бяха лекарства и козметични продукти. Тази тенденция към покачване отразява растящия брой покупки онлайн.“ Той допълни: „През май предложих нови правила, които да дадат тласък на борбата срещу фалшификатите. Европейските потребители, както и собствениците на права, очакват продуктите да бъдат старателно проверени и безопасни. Ще продължим да полагаме усилия в рамките на ЕС, както и с международните си партньори, за да осигурим максимална защита на правата на интелектуална собственост както за законните предприятия, така и за потребителите.“

По отношение на страните на произход, Китай продължава да държи първенството по производство на продукти, нарушаващи ПИС — там са произведени 85 % от всички такива изделия. Други страни, като например Турция, Тайланд, Хонг Конг и Индия, са начело в някои категории продукти (съответно хранителни продукти, напитки, различни от алкохол, карти за съхраняване на данни и лекарства). 90 % от задържаните продукти са унищожени или въз основа на тях е започнат съдебен процес за установяване на нарушение.

Контекст

Както се подчертава в стратегията „Европа 2020“, защитата на правата на интелектуална собственост е крайъгълен камък на икономиката на ЕС и основен двигател за по-нататъшния ѝ растеж в области като научните изследвания, новаторството и трудовата заетост. Ефективното прилагане на ПИС е важно също така за защитата на здравето и безопасността на европейските гражданите, тъй като някои фалшифицирани продукти (като хранителни стоки, козметични продукти и изделия за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за тях.

Митническите власти на ЕС играят важна роля за спирането на достъпа до европейския вътрешен пазар на продукти, които нарушават правата на интелектуална собственост. Комисията предприема редица действия за подобряване на способността на митниците да противодействат на този вид търговия. На 24 май 2011 г тя прие предложение за нов регламент относно прилагането на митническите разпоредби за ПИС като част от широкообхватния пакет от мерки по отношение на правата на интелектуална собственост (виж IP/11/630, MEMO/11/327).

Доброто сътрудничество с международните търговски партньори може също значително да подпомогне разкриването и предотвратяването на износа към ЕС на стоки, нарушаващи правата на интелектуална собственост. През 2009 г. ЕС и Китай подписаха План за действие, който акцентира конкретно върху подобряването на сътрудничеството в прилагането на митническите правила по отношение на ПИС (IP/09/193). През 2010 г. срокът на прилагане на Плана за действие беше удължен до края на 2012 г.( IP/10/1079). Изключително важно е и сътрудничеството с промишления сектор, за да се гарантира, че стоките, които са в нарушение на ПИС, могат да бъдат правилно разпознати. В случай на подозрение за нарушение на техните права на интелектуална собственост предприятията могат да изискат конкретни действия от страна на митническите власти, а предоставяната от промишлеността информация помага на митническите органи да насочат по-добре извършваните от тях проверки. Комисията изготви наръчник за притежателите на права, с който да им помогне да отправят подобни искания, и продължава да поддържа тесни връзки с частния сектор с цел да установи какви други подобрения биха могли да бъдат направени по отношение на проверките.

За пълния текст на доклада виж:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Виж също MEMO/11/506

Архивни кадри можете да намерите на сайта Europe by Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

За контакти :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar