Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/87

V Bruselu dne 27. ledna 2011

Životní prostředí: Komise vyzývá Českou republiku, aby splnila rozhodnutí Soudního dvora o kvalitě vod ke koupání

Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby splnila rozhodnutí Evropského soudního dvora o nepřijetí příslušných právních předpisů týkajících se kvality vod ke koupání. Na návrh komisaře pro životní prostředí Potočnika jí proto Komise v rámci probíhajícího řízení o nesplnění povinnosti posílá formální výzvu. Pokud Česká republika na výzvu do dvou měsíců nezareaguje, hrozilo by jí nové řízení u Soudního dvora a finanční sankce.

V září roku 2010 Evropský soudní dvůr rozhodl, že Česká republika nezajistila soulad s evropskými právními předpisy o kvalitě vod ke koupání. Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, která upravuje ochranu životního prostředí a lidského zdraví stanovením limitních hodnot znečištění vod ke koupání, měla být převedena do vnitrostátního právního řádu nejpozději do 24. března 2008. Více než dva roky po uplynutí této lhůty však česká legislativa stále není v souladu s evropskými požadavky.

Orgány České republiky se pokusily nezbytné právní předpisy přijmout letos v prvním čtení parlamentu, jejich přijetí však bylo odloženo. Komise se proto domnívá, že rozhodnutí Soudního dvora nebylo stále ještě vykonáno v plném rozsahu, a v rámci probíhajícího řízení pro nesplnění povinnosti zasílá České republice formální výzvu. Česká republika má na splnění tohoto úkolu dva měsíce. Nebudou-li přijata odpovídající opatření, Komise může rozhodnout, že vrátí věc Soudnímu dvoru, a může požadovat finanční sankce.

Souvislosti: směrnice o jakosti vod ke koupání

Směrnice o jakosti vod ke koupání, která se vztahuje na pobřežní a vnitrozemské vody, vznikla v roce 1976 a v roce 2006 prošla aktualizací, aby do ní mohly být zapracovány nové poznatky a normy kvality. Přepracované znění směrnice je založeno na lepších vědeckých poznatcích a poskytuje občanům kvalitnější a aktuálnější informace o kvalitě vod ke koupání. Účel této směrnice již nespočívá v pouhém odběru vzorků a monitorování vod ke koupání, ale posouvá se směrem k řízení jakosti vod ke koupání a její ustanovení jsou začleněna do dalších opatření EU na ochranu kvality vod, mezi něž patří například rámcová směrnice o vodě.

Aktuální statistika o řízeních pro nesplnění povinnosti je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/45


Side Bar