Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija predstavila različne možnosti za vzpostavitev evropskega sistema za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

Bruselj, 13. julija 2011 – Komisija je danes na poziv Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije sprejela sporočilo, v katerem opisuje glavne možne načine vzpostavitve evropskega sistema za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (sistem TFTS). To sporočilo je prvi odziv na zahtevo po pripravi pravnega in tehničnega okvira za vzpostavitev tovrstnega sistema v Evropski uniji.

Komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: Po sklenitvi sporazuma TFTP med EU in ZDA sta Evropski parlament in Svet pozvala Komisijo, naj poskrbi za primerno ureditev pridobivanja zahtevanih podatkov na evropskem ozemlju. Današnje sporočilo opisuje različne možnosti, njegov namen pa je sprožiti razpravo o morebitnih prihodnjih predlogih. Glede na to, da bi morali prihodnji predlogi v celoti spoštovati temeljne pravice in zlasti zagotavljati visoko raven varstva podatkov, nameravam pazljivo spremljati nujnost in sorazmernost vseh morebitnih predlaganih ukrepov.

Evropski sistem TFTS bi moral imeti dva glavna cilja. Prvič, sistem bi moral prispevati k omejitvi količine osebnih podatkov, ki se prenesejo v ZDA. Drugič, pomembno bi moral prispeval k prizadevanjem za prekinitev dostopa teroristov do financiranja in materialov ter spremljanju njihovih transakcij.

Sporočilo jasno nakazuje ključna vprašanja, glede katerih je treba sprejeti odločitve še pred morebitno vzpostavitvijo takšnega sistema. Ta vključujejo potrebo po celovitem spoštovanju temeljnih pravic evropskih državljanov, vprašanja v zvezi z varstvom in varnostjo podatkov, operativni obseg sistema ter stroške.

Današnje sporočilo predstavlja različne možnosti, ki se obravnavajo v tej fazi, vendar nobene možnosti ne izpostavlja kot najprimernejše. Komisija bo o teh možnostih imela podrobno razpravo s Svetom in Evropskim parlamentom, preden bo na podlagi temeljite ocene učinka sprejeta odločitev glede prihodnjih ukrepov.

Ozadje

Evropska unija in Združene države Amerike so 28. junija 2010 podpisale sporazum o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (Sporazum TFTP med EU in ZDA). Hkrati je Svet EU pozval Evropsko komisijo, naj do 1. avgusta 2011 predloži „pravni in tehnični okvir za vpogled v podatke na ozemlju EU“. Komisija je odtlej pripravljala morebitno uvedbo takšnega sistema. Prvi korak h konkretnim predlogom je prav to sporočilo.

Razvoj sistema TFTS v EU je del prednostne naloge preprečevanja terorizma in zaščite evropskih državljanov, kakor jo je v svoji strategiji notranje varnosti za EU novembra 2010 opredelila Komisija (IP/10/1535 in MEMO/10/598).

Dodatne informacije:

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar