Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja przedstawia potencjalne rozwiązania dotyczące utworzenia europejskiego systemu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Bruksela, dnia 13 lipca 2011 r. – odpowiadając na wezwanie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, Komisja przyjęła dziś komunikat określający główne potencjalne rozwiązania dotyczące utworzenia systemu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTS). Komunikat przedstawia wstępną odpowiedź na wniosek, aby przygotować prawne i techniczne ramy utworzenia takiego systemu na terytorium Unii Europejskiej.

Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych, oświadczyła: „Po zawarciu umowy UE-USA w sprawie TFTP Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji o przygotowanie europejskiego rozwiązania w dziedzinie pobierania żądanych danych na terytorium europejskim. Dzisiejszy komunikat opisuje różne możliwe rozwiązania, a także ma na celu rozpoczęcie debaty na temat potencjalnych przyszłych propozycji. Biorąc pod uwagę, że przyszłe propozycje powinny zapewniać pełne przestrzeganie praw podstawowych, a w szczególności wysoki poziom ochrony danych, zamierzam poświęcić dużo uwagi kwestii konieczności i proporcjonalności każdego potencjalnego środka, który zostanie zaproponowany”.

Europejski system TFTS powinien mieć dwa główne cele. Po pierwsze system ten musi przyczynić się do ograniczenia ilości danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych. Po drugie powinien w znaczący sposób przyczynić się do działań mających na celu odcięcie terrorystów od finansowania i innych środków, a także ułatwiać śledzenie dokonywanych przez nich transakcji.

Komunikat jasno wskazuje najważniejsze kwestie, na których temat trzeba podjąć decyzje, zanim system zostanie utworzony. Zagadnienia te obejmują pełne przestrzegania praw podstawowych obywateli europejskich, ochronę i bezpieczeństwo danych, zakres funkcjonowania systemu, jak również jego koszty.

Dzisiejszy komunikat przedstawia różne rozwiązania, które są obecnie rozważane, bez wskazywania na tym etapie, które z nich ma największe szanse na realizację. Komisja rozważy wraz z Radą i Parlamentem Europejskim trzy rozwiązania szczegółowe zanim zostaną podjęte dalsze kroki na podstawie bardzo dokładnej oceny skutków.

Przebieg procedury

W dniu 28 czerwca 2010 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki podpisały umowę w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych dla celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (Umowa UE-USA w sprawie TFTP). Jednocześnie Rada UE wezwała Komisję Europejską do przedstawienia przed 1 sierpnia 2011 r. „prawnych i technicznych ram pobierania danych na terytorium Unii Europejskiej”. Komisja od tego czasu pracowała nad potencjalnym wprowadzeniem takiego systemu. Komunikat stanowi krok naprzód w kierunku konkretnych propozycji.

Rozwijanie unijnego systemu TFTS jest częścią szerszego programu zapobiegania terroryzmowi i ochrony europejskich obywateli, określonego w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE przedstawionej przez Komisję w listopadzie 2010 r. (IP/10/1535 oraz MEMO/10/598).

Więcej informacji

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar