Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie ‑ Persbericht

Commissie presenteert opties voor Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering

Brussel, 13 juli 2011 – De Commissie heeft vandaag een mededeling goedgekeurd waarin de belangrijkste opties worden geschetst voor een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTS). Deze mededeling is een eerste antwoord op het verzoek van het Europees Parlement en de Raad om een juridisch en technisch kader te creëren voor het opzetten van een dergelijk systeem in de Europese Unie.

Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken, zei: "Toen de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS werd gesloten, hebben het Europees Parlement en de Raad de Commissie verzocht een Europese oplossing te zoeken voor het extraheren van de gevraagde gegevens op Europese bodem. De mededeling van vandaag schetst verschillende opties en moet een debat op gang brengen over mogelijke toekomstige voorstellen. Omdat in die voorstellen de grondrechten ten volle moeten worden geëerbiedigd en een hoog niveau van gegevensbescherming moet zijn gewaarborgd, zal ik de noodzakelijkheid en de evenredigheid van elke nieuwe maatregel die wordt voorgesteld, goed in het oog houden".

Een Europees TFTS moet twee hoofddoelstellingen hebben. Ten eerste moet het systeem ertoe leiden dat er minder persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven. Ten tweede moet het uiteindelijk tot gevolg hebben dat terroristen geen toegang meer hebben tot geld en materiaal en dat hun transacties kunnen worden gevolgd.

Uit de mededeling komt duidelijk naar voren wat de belangrijkste aandachtspunten moeten zijn bij het opzetten van een dergelijk systeem. Het gaat daarbij om de volledige eerbiediging van de grondrechten van de Europese burgers, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, de werkingssfeer van het systeem, en de kosten.

In de mededeling worden de verschillende opties geschetst die nu op tafel liggen, zonder dat er een voorkeur wordt uitgesproken. De Commissie zal deze opties uitvoerig met de Raad en het Europees Parlement bespreken voordat er op basis van een grondige effectbeoordeling een beslissing wordt genomen over volgende stappen.

Achtergrond

Op 28 juni 2010 hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika de overeenkomst ondertekend inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (EU-VS TFTP-overeenkomst). Tegelijkertijd verzocht de Raad van de EU de Europese Commissie om uiterlijk op 1 augustus 2011 "een juridisch en technisch kader voor het extraheren van gegevens op het EU-grondgebied" voor te stellen. Sindsdien heeft de Commissie gewerkt aan de mogelijke invoering van een dergelijk systeem. Met de mededeling wordt een eerste stap naar concrete voorstellen gezet.

De ontwikkeling van een EU-TFTS is onderdeel van een uitgebreide agenda om terrorisme te voorkomen en de Europese burgers te beschermen: de EU‑interneveiligheidsstrategie die in november 2010 door de Commissie is gepresenteerd (IP/10/1535 en MEMO/10/598).

Nadere informatie

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contactpersonen:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar