Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija nāk klajā ar risinājumiem, kā izveidot Eiropas sistēmu teroristu finansēšanas izsekošanai

Briselē, 2011. gada 13. jūlijā. Atbildot uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes aicinājumu, Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie iespējamie risinājumi Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas (TFTS) izveidei. Šis paziņojums ir pirmā atbilde uz lūgumu sagatavot juridisko un tehnisko satvaru šādas sistēmas izveidei Eiropas Savienībā.

Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: "Pēc ES un ASV Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas nolīguma noslēgšanas Eiropas Parlaments un Padome ir aicinājuši Komisiju rast Eiropas risinājumu prasīto datu iegūšanai Eiropas teritorijā. Šodien pieņemtajā paziņojumā ir aprakstīti dažādi iespējamie risinājumi, un tā nolūks ir aizsākt debates par iespējamiem turpmākiem priekšlikumiem. Tā kā šajos turpmākajos priekšlikumos ir pilnībā jāievēro pamattiesības un jo īpaši jānodrošina augsts datu aizsardzības līmenis, esmu paredzējusi pievērst lielu uzmanību tam, cik nepieciešams un samērīgs ir ikviens iespējamais pasākums, kas varētu tikt ierosināts."

Eiropas TFTS būtu jāizvirza divi galvenie mērķi. Pirmkārt, sistēmai jādod ieguldījums uz ASV pārsūtāmo personas datu apjoma ierobežošanā. Otrkārt, tai būtu jādod būtisks ieguldījums pasākumos ar mērķi liegt teroristiem piekļuvi finansējumam un materiāliem un izsekot viņu darījumus.

Paziņojumā ietvertas skaidras norādes uz būtiskiem aspektiem, par kuriem jālemj pirms šādas sistēmas izveides. Tie ietver nepieciešamību pilnībā ievērot Eiropas pilsoņu pamattiesības, datu aizsardzības un datu drošības jautājumus, sistēmas darbības jomu, kā arī izmaksas.

Šodien pieņemtajā paziņojumā ir izklāstīti dažādi risinājumi, kādi tiek apsvērti pašlaik, tomēr netiek norādīts vēlamais risinājums. Eiropas Komisija tagad šos risinājumus sīki apspriedīs ar Padomi un Eiropas Parlamentu pirms lēmuma pieņemšanas par turpmākiem soļiem, pamatojoties uz rūpīgu ietekmes novērtējumu.

Pamatinformācija

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2010. gada 28. jūnijā parakstīja nolīgumu par finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (ES un ASV TFTP nolīgums). Vienlaikus ES Padome aicināja Eiropas Komisiju līdz 2011. gada 1. augustam iesniegt priekšlikumu par "juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā". Kopš tā laika Eiropas Komisija ir strādājusi pie šādas sistēmas iespējamas ieviešanas. Šis paziņojums ir pirmais solis ceļā uz konkrētiem priekšlikumiem.

ES TFTS izstrāde ir daļa no plašākas terorisma novēršanas un Eiropas pilsoņu aizsardzības programmas, kā noteikts ES Iekšējās drošības stratēģijā, ar kuru Eiropas Komisija nāca klajā 2010. gada novembrī (IP/10/1535 un MEMO/10/598).

Sīkāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar