Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija pateikia Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos sukūrimo galimybes

Briuselis, 2011 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos paraginta Komisija šiandien priėmė komunikatą, kuriame pateikė pagrindines Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos (toliau – TFSS) sukūrimo galimybes. Šis komunikatas – pirmasis atsakas į prašymą parengti teisinį ir techninį pagrindą sukurti tokią sistemą Europos Sąjungoje.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Sudarius ES ir JAV Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) susitarimą, Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisiją rasti Europai tinkantį prašomų duomenų atrinkimo ES teritorijoje sprendimą. Šiandienos komunikate aprašomos skirtingos turimos galimybės ir siekiama paskatinti diskusijas dėl galimų būsimų pasiūlymų. Kadangi šiais būsimais pasiūlymais turi būti užtikrinamos visos pagrindinės teisės ir visų pirma aukštas duomenų apsaugos lygis, ketinu atidžiai stebėti, kad bet kokios siūlomos priemonės būtų būtinos ir proporcingos.“

Europos TFSS turėtų turėti du pagrindinius tikslus. Pirma, taikant sistemą turi sumažėti JAV perduodamų asmens duomenų skaičius. Antra, ji turėtų labai prisidėti prie veiksmų, kuriais teroristams trukdoma gauti lėšų, medžiagų ir sekami jų sandoriai.

Komunikate aiškiai nurodomi svarbiausi klausimai, kuriuos reikia išspręsti prieš sukuriant tokią sistemą, pavyzdžiui: būtinybė visapusiškai laikytis Europos piliečių pagrindinių teisių, duomenų apsaugos ir saugumo klausimai, sistemos taikymo sritis ir išlaidos.

Šiandienos komunikate pateikiamos skirtingos šiuo metu svarstomos galimybės nenurodant tinkamiausios. Dabar šias galimybes Komisija nuodugniai apsvarstys su Taryba ir Europos Parlamentu, prieš nuspręsdama dėl tolesnių veiksmų pagal išsamų poveikio vertinimą.

Pagrindiniai faktai

2010 m. birželio 28 d. Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (ES ir JAV TFSP susitarimas). Kartu Europos Sąjungos Taryba paprašė Europos Komisiją iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. pateikti „teisinį ir techninį duomenų atrinkimo ES teritorijoje pagrindą“. Tad Komisija ėmėsi galimo tokios sistemos sukūrimo veiksmų. Komunikatas yra pirmasis žingsnis siekiant pateikti konkrečių pasiūlymų.

ES TFSS plėtotė yra platesnio masto terorizmo prevencijos ir Europos piliečių apsaugos darbotvarkės dalis, numatyta 2010 m. lapkričio mėn. Komisijos pateiktoje ES vidaus saugumo strategijoje (IP/10/1535 ir MEMO/10/598).

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar