Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság bemutatja a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer létrehozására vonatkozó szakpolitikai lehetőségeket

Brüsszel, 2011. július 13. – Az Európai Parlamenttől és az Európai Unió Tanácsától érkezett felkérésére válaszul a Bizottság a mai napon közleményt fogadott el, amelyben felvázolja a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer (TFTS) létrehozásának lehetőségeit. E közlemény jelenti az első válaszlépést az Európai Unión belüli ilyen rendszer jogi és műszaki kereteinek kidolgozására irányuló felkérésre.

Az uniós belügyekért felelős biztos, Cecilia Malmström kijelentette: „A terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról szóló EU–USA megállapodás megkötését követően a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai megoldást a kért adatok európai területen való megszerzésének problémájára. A mai közlemény ismerteti a különféle lehetséges megoldásokat, és vitát kíván kezdeményezni az esetleges jövőbeni javaslatokról. Mivel az említett jövőbeni javaslatoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, és kiváltképpen magas szintű adatvédelmet kell biztosítaniuk, nagy figyelmet kívánok fordítani bármely esetlegesen előterjesztendő intézkedési javaslat szükségességére és arányosságára.”

Az európai TFTS-nek két fő célt kell teljesítenie. Először is hozzá kell járulnia az Egyesült Államoknak átadott személyes adatok mennyiségének korlátozásához. Másodsorban komoly mértékben elő kell segítenie azokat az erőfeszítéseket, amelyek a terroristák finanszírozáshoz és egyes anyagokhoz való hozzáférésének megakadályozására, valamint ügyleteik nyomon követésére irányulnak.

A közlemény világosan rámutat azokra a legfontosabb kérdésekre, amelyekben döntést kell hozni egy ilyen rendszer kialakítása előtt. E kérdések felölelik az európai polgárok alapvető jogainak maradéktalan tiszteletben tartását, az adatvédelmi és adatbiztonsági kérdéseket, valamint a rendszer működési területét és költségeit.

A mai közlemény bemutatja az e szakaszban vizsgált különféle szakpolitikai lehetőségeket, de nem jelöli meg az előnyben részesített opciót. A közeljövőben a Bizottság részletesen megvitatja az említett lehetőségeket a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel, a következő lépésekről pedig alapos hatásvizsgálat után születik döntés.

Előzmények

2010. június 28-án az Európai Uniós és az Amerikai Egyesült Államok aláírta a pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő átadásáról és feldolgozásáról szóló megállapodást (EU–USA TFTP megállapodás). Ezzel egyidejűleg az EU Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2011. augusztus 1-ig tegyen javaslatot „az adatlehívás uniós területen történő jogi és műszaki keretére”. A Bizottság azóta dolgozik egy ilyen rendszer lehetséges bevezetésén. A közlemény a konkrét javaslat irányába tett első lépés.

Az uniós TFTS kidolgozása részét képezi az EU belső biztonsági stratégiájában a terrorizmus megelőzésére és az uniós polgárok védelmére vonatkozóan meghatározott tágabb programnak. A stratégiát a Bizottság terjesztette elő 2010 novemberében (IP/10/1535 és MEMO/10/598).

További információk:

Cecilia Malmström belügyi biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar