Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fremlægger forslag til et europæisk system til sporing af terrorfinansiering

Bruxelles, den 13. juli 2011 - Som opfølgning på opfordringen fra Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vedtog Kommissionen i dag en meddelelse, der redegør for mulige forslag til etablering af et europæisk system til sporing af terrorfinansiering (TFTS). Denne meddelelse udgør den første opfølgning på anmodningen om at forberede de retlige og tekniske rammer til etablering af et sådant system i Den Europæiske Union.

Kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström, erklærede i den forbindelse: "Efter indgåelsen af TFTP-aftalen mellem EU og USA har Europa-Parlamentet og Rådet anmodet Kommissionen om at finde en europæisk løsning til udtræk af de ønskede data på europæisk område. Den meddelelse, der offentliggøres i dag, beskriver forskellige foreliggende løsningsmuligheder og skal sætte gang i en debat om mulige fremtidige forslag. Eftersom disse kommende forslag fuldt ud vil skulle være i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og navnlig sikre et højt databeskyttelsesniveau, vil jeg være meget opmærksom på nødvendigheden og proportionaliteten af foranstaltninger, der måtte blive foreslået".

Et europæisk TFTS bør have to hovedmål. Systemet skal for det første bidrage til at begrænse omfanget af personoplysninger, der overføres til USA. Det skal for det andet bidrage mærkbart til bestræbelserne på at afskære terroristerne fra adgang til finansiering og materiel, og det skal anvendes til at overvåge deres transaktioner.

Meddelelsen angiver tydeligt, hvilke centrale spørgsmål der skal afgøres, inden et sådant system kan etableres. Der er bl.a. tale om behovet for uindskrænket respekt for EU-borgernes grundlæggende rettigheder, databeskyttelse og datasikkerhed, systemets operationelle rækkevidde samt omkostninger.

Den meddelelse, der fremlægges i dag, redegør for de forskellige muligheder, som på indeværende tidspunkt er under overvejelse, men der peges ikke på én løsning frem for andre. Kommissionen vil nu drøfte disse muligheder i detaljer med Rådet og Europa-Parlamentet, inden der træffes afgørelse om videre skridt, der vil blive taget efter en grundig konsekvensvurdering.

Baggrund

Den Europæiske Union og USA undertegnede den 28. juni 2010 aftalen om behandling og overførsel af oplysninger om finansielle transaktioner med henblik på programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP-aftalen). Rådet for Den Europæiske Union anmodede samtidigt Europa-Kommissionen om senest den 1. august 2011 at fremlægge forslag om retlige og tekniske rammer for udtræk af data på EU's område. Kommissionen har siden da arbejdet på den mulige indførelse af et sådant system. Meddelelsen udgør et første skridt hen imod konkrete forslag.

Udviklingen af et europæisk TFTS udgør en del af en større indsats for at forebygge terrorisme og beskytte EU's borgere, således som det er omhandlet i EU-strategien for EU's interne sikkerhed, der blev fremlagt af Kommissionen i november 2010 (IP/10/1535 og MEMO/10/598).

Yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU's kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar