Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise představila možnosti zřízení evropského systému pro sledování financování terorismu

Brusel 13. července 2011 – V reakci na výzvu Evropského parlamentu a Rady Evropské unie dnes Komise přijala sdělení, v němž popisuje hlavní možnosti zřízení evropského systému pro sledování financování terorismu. Toto sdělení je první reakcí na žádost o vypracování právního a technického rámce pro zřízení takového systému v Evropské unii.

Komisařka pro vnitřní věci, Cecilia Malmströmová, k tomu uvedla: „V návaznosti na uzavření dohody mezi EU a USA o Programu sledování financování terorismu požádaly Evropský parlament a Rada Komisi o to, aby se pokusila nalézt evropské řešení v souvislosti se získáváním požadovaných údajů na půdě EU. Dnešní sdělení popisuje různé možnosti a klade si za cíl rozpoutat diskusi o možných budoucích návrzích. Vzhledem k tomu, že tyto budoucí návrhy musí plně respektovat základní práva a zajišťovat především vysokou úroveň ochrany údajů, mám v úmyslu věnovat zvýšenou pozornost potřebě a přiměřenosti jakýchkoli možných opatření, jež by mohla být navržena.“

Evropský systém pro sledování financování terorismu by měl mít dva hlavní cíle. Za prvé musí tento systém přispívat k omezení množství osobních údajů, jež budou do USA předávány. Za druhé by se měl významně podílet na úsilí o znemožnění přístupu teroristů k financování a materiálu a o sledování jejich transakcí.

Sdělení jasně poukazuje na nejdůležitější otázky, o nichž je před zřízením tohoto systému třeba rozhodnout. Mezi tyto otázky patří nutnost naprostého dodržování základních práv evropských občanů, otázka ochrany a bezpečnosti údajů, rozsah působnosti systému a náklady.

Dnešní sdělení představuje různé možnosti, jež se v této fázi zvažují, aniž by kteroukoliv z nich upřednostňovalo. Tyto možnosti budou nyní předmětem zevrubných jednání Komise s Radou a Evropským parlamentem a poté se rozhodne o následných krocích na základě důkladného hodnocení dopadu.

Souvislosti

Dne 28. června 2010 podepsala Evropská unie a Spojené státy americké dohodu o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích pro účely Programu sledování financování terorismu (dohoda mezi EU a USA o Programu sledování financování terorismu). Rada Evropské unie zároveň požádala Evropskou komisi, aby do 1. srpna 2011 navrhla „právní a technický rámec pro získávání údajů na území EU“. Komise od té doby na možném zavedení tohoto systému pracuje. Toto sdělení je prvním krokem ke konkrétním návrhům.

Vypracování systému EU pro sledování financování terorismu je součástí širší agendy zaměřené na předcházení terorismu a ochranu evropských občanů, jež je popsána ve strategii vnitřní bezpečnosti EU, předložené Komisí v listopadu 2010 (IP/10/1535 a MEMO/10/598).

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar