Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията представя възможности за създаване на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма

Брюксел, 13 юли 2011 г. — В отговор на призива от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз днес Комисията прие съобщение, в което се очертават основните варианти за създаване на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма (СПФТ). Това съобщение представлява първоначален отговор на искането да се изготви правна и техническа рамка за установяването на такава система в рамките на Европейския съюз.

Комисарят, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом заяви: „След сключването на споразумението между ЕС и САЩ във връзка с Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) Европейският парламент и Съветът поискаха от Комисията да намери европейско решение за извличане на необходимите данни на европейска територия. Днешното съобщение описва различните алтернативи и се стреми да предизвика дебати за евентуални бъдещи предложения. Като се има предвид, че чрез тези бъдещи предложения би трябвало напълно да се зачитат основните права и най-вече да се гарантира високо равнище на защита на данните, възнамерявам да отделя специално внимание на необходимостта и пропорционалността на възможните мерки, които могат да бъдат предложени.“

Европейската система за проследяване на финансирането на тероризма (СПФТ) трябва да има две основни цели. Първо, системата трябва да допринесе за ограничаването на количествата лични данни, предавани на САЩ. Второ, системата трябва да даде значителен принос в усилията да се отреже достъпът на терористите до финансиране и материали и да се проследяват техни сделки.

В съобщението се посочват ясно основните въпроси, по които трябва да се вземе решение, преди да е възможно установяването на подобна система. Тези въпроси са свързани с необходимостта от пълното зачитане на основните права на европейските граждани, защитата на данните и въпросите, свързани със сигурността на данните, оперативния обхват на системата, както и разходите.

В днешното съобщение са представени различни варианти, предвидени за разглеждане на този етап, без да се посочват предпочитания. Комисията ще обсъди подробно тези варианти със Съвета и Европейския парламент, преди да вземе решение относно по-нататъшните стъпки на основата на задълбочена оценка на въздействието.

Контекст

На 28 юни Европейският съюз и Съединените американски щати подписаха споразумение относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (Споразумение между ЕС и САЩ за ППФТ). В същото време Съветът на ЕС поиска от Европейската комисия да предложи до 1 август 2011 г. „правна и техническа рамка за извличане на данни на територията на ЕС“. Комисията работи оттогава върху възможното въвеждане на такава система. Представеното съобщение е първата стъпка към тази цел.

Разработването на СПФТ на ЕС е част от по-разширена програма за предотвратяването на тероризма и защитата на европейските граждани, както е посочено в стратегията за вътрешна сигурност на ЕС, представена от Комисията през ноември 2010 г. (IP/10/1535 и MEMO/10/598).

За повече информация

Интернет страница на комисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar