Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/86

V Bruselu dne 27. ledna 2011

Životní prostředí: Komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se biocidů

Evropská komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se chemických látek a přidala na seznam aktivních látek, na něž se vztahují její právní předpisy, látku akrylaldehyd, a splnila tak evropské požadavky. Přes dřívější upozornění Komise Česká republika zatím akrylaldehyd na svůj seznam aktivních látek, které by mohly být použity v biocidních přípravcích, nezařadila. Na doporučeni komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika jí proto bylo zasláno odůvodněné stanovisko. Česká republika má dva měsíce na to, aby požadavek Komise splnila. Pokud tak neučiní, Komise se může obrátit na Evropský soudní dvůr.

Směrnice 2010/5/EU požaduje, aby členské státy zařadily biocidní látku akrylaldehyd jako aktivní látku povolenou pro konzervační přípravky proti tvorbě slizu do svých právních předpisů do 31. srpna 2010. Protože Česká republika v této lhůtě Komisi žádné takové prováděcí právní předpisy neoznámila, bylo jí zasláno odůvodněné stanovisko. Vzhledem k tomu, že biocidy mohou ohrozit lidské zdraví, má EU přesně vymezený rámec pravidel pro uvádění biocidních přípravků na trh, aby tak byl zajištěn vysoký stupeň ochrany člověka, zvířat a životního prostředí.

Souvislosti: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu

Akrylaldehyd je látka používaná v konzervačních přípravcích proti tvorbě slizu, které jsou druhem biocidu. Tyto konzervační přípravky jsou chemické nebo biologické prostředky, jejichž účelem je zabránit tvorbě slizu. Obsahují aktivní látky, které působí na škodlivé organismy nebo proti nim. Protože mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, mohou členské státy povolit uvádění těchto přípravků na trh pouze po provedení náležitých zkoušek a schválení daného přípravku. Prvním krokem v procesu, který může vést ke schválení přípravku obsahujícího danou aktivní látku, je její zařazení do přílohy I směrnice o biocidech. Členské státy musí tyto látky zařadit do svých vnitrostátních seznamů schválených látek, aby výrobci mohli následně požádat o povolení uvést konzervační přípravek proti tvorbě slizu obsahující akrylaldehyd na trh.

Další informace

MEMO/11/45

Aktuální statistika o řízeních pro porušení povinnosti obecně je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_cs.htm


Side Bar