Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija odprla razpravo na temo, kako čim bolje izkoristiti priložnosti za televizijo in film v dobi interneta

Bruselj, 13. julija – Z digitalno tehnologijo in svetovnim spletom se naglo spreminjajo načini ustvarjanja, trženja in širjenja avdiovizualnih del. Potrošniki vse bolj pričakujejo, da si bodo lahko ogledovali katerokoli vsebino, kjerkoli, kadarkoli in s katerokoli napravo iz bogate izbire, najsi bo prek televizije, osebnega računalnika, igralne konzole ali mobilnega medija. Poslovni modeli se morajo razvijati hitro, da lahko lovijo korak z vse naglejšimi tehnološkimi spremembami, kar prinaša nove priložnosti za ustvarjalce in distributerje ter tudi nova pričakovanja potrošnikov, obenem pa večjo rast in več delovnih mest.

Da bi zbrala mnenja o tem, kako lahko Evropa izkoristi te priložnosti in vzpostavi enoten digitalni trg, je Evropska komisija na pobudo komisarja za notranji trg Michela Barnierja v dogovoru s podpredsednico Komisije, pristojno za digitalno agendo, Neelie Kroes in Androullo Vassilliou, komisarko za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino izdala zeleno knjigo. Ta je podlaga za razpravo o vprašanju, ali in kako naj bi prilagodili regulativni okvir, da bi lahko evropska industrija razvila nove poslovne modele, da bi ustvarjalci našli nove distribucijske kanale ter da bi evropski potrošniki po vsej celini imeli boljši dostop do vsebin. Iščejo se mnenja vseh zainteresiranih strani o različnih vidikih spletnega širjenja avdivizualnih del, kot so filmi, dokumentarne oddaje, televizijske drame, risanke itd. Odgovore je mogoče poslati do 18. novembra 2011.

Komisar Barnier je izjavil: „Želim zagotoviti, da bodo lahko evropski državljani izkoristili priložnosti, ki jih ponuja svetovni splet. Pomembno je, da slišim mnenja vseh zainteresiranih udeležencev: ustvarjalcev, izvajalcev, producentov, distributerjev in potrošnikov. Rezultati tega posvetovanja bodo pomemben prispevek k pobudam, ki jih pripravljam; med njimi so tudi zakonodajni predlog o skupnem licenciranju avtorskih pravic, preučitev okvira, ki je bil vzpostavljen z Direktivo o informacijski družbi iz leta 2001, in revizija Direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.“

Zelena knjiga obravnava raznovrstne teme:

  • ugotavlja, kakšen je ritem sprememb, ki se kot del internetne revolucije odvijajo v avdiovizualnem sektorju, kakšni so najboljši načini za reševanje tovrstnih izzivov ter kako je mogoče čimbolje izkoristiti priložnosti, ki jih enotni digitalni trg odpira za ustvarjalce, industrijo in potrošnike, kot so npr. novi poslovni modeli, več spletnih storitev in boljša nadomestila za imetnike pravic;

  • obravnava vprašanje pridobivanja pravic za distribucijo storitev avdiovizualnih medijev po spletu. Potrebno je ugotoviti, v kolikšni meri se na tem področju pojavljajo težave, kakšna je njihova natančna narava in kakšne možnosti politik pridejo v poštev;

  • zastavlja vprašanje, ali so na ravni EU potrebni dodatni ukrepi, da se zagotovijo ustrezna nadomestila avtorjem in izvajalcem v zvezi s spletno uporabo del in izvedb, za katera si lastijo avtorske pravice;

  • obenem obravnava nekatere posebne primere uporabe avdiovizualnih del, kot je javnopolitično poslanstvo ustanov za filmsko dediščino in dostop invalidnih oseb do kulturnih gradiv.

Odzivi na razpravo bodo Komisiji v pomoč pri njenem ugotavljanju, ali so potrebni ukrepi, ki bodo državljanom EU, ponudnikom storitev s spletnimi vsebinami ter imetnikom pravic omogočili izkoristiti vse možnosti enotnega digitalnega trga, prav tako bodo v pomoč pri prihodnjem predlogu Komisije za racionalizacijo skupnega upravljanja pravic.

Ozadje

Kulturne panoge v Evropi vključno z avdiovizualnim sektorjem prispevajo pomemben delež gospodarstva EU, saj ustvarjajo okoli 3 % BDP Unije, kar pomeni letno tržno vrednost 500 milijard EUR, zaposlujejo pa okoli 6 milijonov ljudi. Obenem ima ta sektor pomembno vlogo pri spodbujanju inovacij, zlasti pri napravah in omrežjih. EU beleži drugo najvišjo gledanost televizije na svetu, v primerjavi z drugimi regijami sveta je največja proizvajalka filmov, obenem pa je v EU na voljo več kot 500 spletnih video storitev.

Program Evropske komisije „MEDIA“ je za obdobje 2007–2013 evropski filmski industriji namenil 755 milijonov EUR (od začetka projekta leta 1991 je bilo namenjenih že 1,5 milijarde EUR). Cilj programa je pomoč pri distribuciji in promociji evropskih filmov ter krepitev konkurenčnosti filmskega sektorja. Med cilji programa je tudi podpora spletni distribuciji avdiovizualnih del, na primer prek platform za videoposnetke na zahtevo. Glej

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm.

Zelena knjiga Komisije je izšla v okviru strategije Evropa 2020, katere cilj je spodbuditi pametno, trajnostno in vključujočo rast v Evropi, Akta za enotni trg1 ter spremljajoče strategije Komisije za pravice intelektualne lastnine (glej IP/11/630) in digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581).

Glej tudi MEMO/11/502.

Razprava je na voljo na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm.

Kontakti:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Catherine Bunyan +32 22996512

1 :

„Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja; Skupaj za novo rast“, COM(2011) 206 konč., 13. aprila 2011.


Side Bar