Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság konzultációt folytat arról, miként ragadhatók meg a legjobban a digitális korszakban a TV és a film számára kínálkozó lehetőségek

Brüsszel, 2011. július 13. – A digitális technológia és az internet gyors változást hozott az audiovizuális alkotások gyártása, értékesítése és forgalmazása terén. A fogyasztók egyre inkább elvárják, hogy bármit, bárhol, bármikor és bármilyen készüléken (TV-n, személyi számítógépen, játékkonzolon, hordozható médialejátszón) képesek legyenek megnézni. Az üzleti modelleknek gyorsan kell fejlődniük, hogy tartani tudják a lépést az egyre gyorsabb ütemű technológiai változással, amely azon túl, hogy új lehetőségeket kínál az alkotók és a forgalmazók számára, egyben új fogyasztói elvárások és végső soron új munkahelyek és a növekedés forrása is.

Michel Barnier, a belső piacért felelős biztos kezdeményezésére Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke és Androulla Vassilliou, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos egyetértésével az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki a digitális egységes piac lehetőségeinek megragadásával és Európának ebbe az irányba való elmozdulásával kapcsolatos nézetek összegyűjtésére. A zöld könyv képezi az arról folytatott eszmecsere alapját, hogy szükség van-e, és ha igen, milyen formában van szükség a szabályozási keret kiigazítására ahhoz, hogy az európai ipar új üzleti modelleket fejleszthessen ki, az alkotók új forgalmazási csatornákat találhassanak, és az európai fogyasztóknak Európa-szerte jobb hozzáférése lehessen a digitális tartalmakhoz. Az érdekelt felek az audiovizuális művek – pl. filmek, dokumentumfilmek, TV-sorozatok, rajzfilmek stb. – online forgalmazásának számos szempontjával kapcsolatban kifejthetik álláspontjukat. A válaszokat 2011. november 18-ig lehet beküldeni.

Barnier biztos a következőket mondta: „Biztosítani szeretném, hogy az európaiak élni tudjanak az internet kínálta lehetőségekkel. Fontos számomra, hogy minden érdekelt fél – az alkotók, az előadók, a producerek, a forgalmazók és a fogyasztók – nézeteit megismerjem. A konzultáció eredményei jelentős mértékben hozzá fognak járulni az előkészítés alatt lévő kezdeményezéseimhez, köztük a kollektív szerzői jogi engedélyezésről szóló jogalkotási javaslathoz, illetve az információs társadalomról szóló 2001-es irányelv által meghatározott keretek áttekintéséhez, valamint a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről szóló irányelv felülvizsgálatához.”

A zöld könyv szerteágazó témákkal foglalkozik:

  • Felméri az „internetes forradalom” részeként az audiovizuális ágazatban tapasztalt változás gyorsaságát, és azt, miként lehet a legjobban kezelni az ebből fakadó kihívásokat, továbbá, hogyan lehet a legjobban megragadni az egységes digitális piac által az alkotók, az iparág és a fogyasztók számára többek között az új üzleti modellek, a sokasodó online szolgáltatások és a jogtulajdonosok megfelelőbb anyagi elismerése terén kínálkozó lehetőségeket.

  • Körüljárja az audiovizuális médiaszolgáltatások online forgalmazásához kapcsolódó szerzői jogi engedélyezés témakörét. Fel kell mérni, hogy mennyire problematikus ez a terület, meg kell határozni a problémák pontos jellegét és a lehetséges szakpolitikai megoldásokat.

  • A szerzők és az előadók megfelelő díjazásának biztosítása érdekében felveti további uniós szintű intézkedések lehetőségét azon művek és előadások online felhasználásával kapcsolatban, amelyekhez szerzői jogok fűződnek.

  • Az audiovizuális alkotások felhasználásának olyan speciális szempontjaival is foglalkozik, mint a filmörökség intézményeinek közpolitikai funkciója, vagy a fogyatékossággal élő embereknek a kulturális tartalmakhoz való hozzáférése.

A konzultáció keretében adott válaszok hozzájárulnak majd az egységes digitális piacban rejlő lehetőségek kihasználását az uniós polgárok, az online tartalomszolgáltatók és a jogtulajdonosok számára teljes körűen lehetővé tevő intézkedések szükségességének bizottsági felméréséhez, továbbá a szerzői jogok kollektív kezelésének egyszerűsítéséről készülő, a Bizottság által rövidesen bemutatásra kerülő javaslathoz.

Előzmények

Az európai kulturális ágazatok – ideértve az audiovizuális ipart is – az EU GDP-jének mintegy 3%-át előállítva (ami évi 500 milliárd eurós piacnak felel meg) jelentős mértékben hozzájárulnak az EU gazdaságához, és kb. 6 millió embert foglalkoztatnak. Az ágazatok ezenfelül fontos szerepet játszanak az innováció előmozdításában, különösen a készülékek és a hálózatok terén. Világszinten az EU-ban a második legmagasabbak a televíziós nézettségi adatok, több film készül itt, mint a világ bármely másik részén, és több mint 500 online videoszolgáltató telepedett itt meg.

Az Európai Bizottság MEDIA programja a 2007–2013 közötti időszakban 755 millió EUR-val támogatja az európai filmipart (1991-es létrehozása óta több mint 1,5 milliárd EUR támogatásban részesítette az ágazatot.) A program célja, hogy hozzájáruljon az európai filmek forgalmazásának és promóciójának javításához, és erősítse az ágazat versenyképességét. Célkitűzései között szerepel az audiovizuális művek online forgalmazásának támogatása is, például videofilmek lekérésére szolgáló VOD-platformokon keresztül. Lásd: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

A Bizottság zöld könyve az intelligens, fenntartható és inkluzív európai növekedés megteremtésére irányuló Európa 2020 stratégiával, az egységes piaci intézkedéscsomaggal1, továbbá a szintén ide kapcsolódó, a szellemitulajdon-jogokról szóló bizottsági stratégiával (IP/11/630), valamint az európai digitális menetrenddel (IP/10/581) összefüggésben készült.

Lásd még: (MEMO/11/502).

A konzultáció az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

„Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez; Együtt egy újfajta növekedésért”, COM(2011) 206. végleges, 2011. április 13.


Side Bar