Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΔελτίοΤύπου

Διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων: διαβούλευση για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών της ενιαίας ψηφιακής αγοράς

Bρυξέλλες, 13 Ιουλίου – Η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο μεταβάλλουν ραγδαία τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης στην αγορά και διανομής των οπτικοακουστικών έργων. Οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο προσδοκούν ότι θα μπορούν να βλέπουν ο,τιδήποτε, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και μέσω μιας σειράς συσκευών (τηλεόραση, προσωπικός υπολογιστής, κονσόλα παιχνιδιών, κινητή συσκευή μέσων επικοινωνίας). Τα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να εξελιχθούν γρήγορα ώστε να συμβαδίζουν με τους ολοένα ταχύτερους ρυθμούς των τεχνολογικών αλλαγών, που προσφέρουν νέες ευκαιρίες σε δημιουργούς και διανομείς, αλλά και νέες προσδοκίες στους καταναλωτές και, τελικά, περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Επιθυμώντας να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το πώς η Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές και να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πράσινη βίβλο για την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, κ. Michel Barnier, σε συμφωνία με την Αντιπρόεδρο, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, κα Neelie Kroes και την κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία. Η πράσινη βίβλος χρησιμεύει ως βάση για τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη και τον τρόπο προσαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μπορέσει να αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, οι δημιουργοί να αποκτήσουν νέους τρόπους διανομής και οι ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά διάφορες πτυχές της διαδικτυακής διανομής οπτικοακουστικών έργων, όπως κινηματογραφικών ταινιών, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών ταινιών, κινουμένων σχεδίων κλπ. Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν έως τις 18 Νοεμβρίου 2011.

Ο Επίτροπος κ. Barnier δήλωσε: «Θέλω να εξασφαλίσω ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Ενδιαφέρομαι να ακούσω τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων - δημιουργών, ερμηνευτών, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα είναι σημαντική συμβολή στις πρωτοβουλίες που ετοιμάζω, όπου περιλαμβάνονται μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χορήγηση συλλογικών αδειών πνευματικών δικαιωμάτων, η επανεξέταση του πλαισίου που ορίζει η οδηγία του 2001 για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.»

Η πράσινη βίβλος πραγματεύεται ευρύ φάσμα θεμάτων:

  • Αξιολογεί το ρυθμό τών αλλαγών που ακολουθεί ο οπτικοακουστικός τομέας ως μέρος της διαδικτυακής επανάστασης και τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των συνεπαγόμενων προβλημάτων, καθώς και τον καλύτερο τρόπο για την αξιοποίηση των ευκαιριών που η ψηφιακή ενιαία αγορά θα προσφέρει στους δημιουργούς, στον κλάδο και στους καταναλωτές.

  • Εξετάζει την εκκαθάριση δικαιωμάτων όσον αφορά τη διαδικτυακή διανομή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Απαιτείται αξιολόγηση της έκτασης των προβλημάτων στο πεδίο αυτό, του ακριβούς χαρακτήρα τους και των πιθανών πολιτικών επιλογών.

  • Θίγει το θέμα της λήψης πρόσθετων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστεί επαρκής αμοιβή δημιουργών και καλλιτεχνών ως προς τη διαδικτυακή χρήση των έργων και των παραστάσεων επί των οποίων κατέχουν δικαιώματα.

  • Ασχολείται επίσης με ορισμένες ειδικές χρήσεις οπτικοακουστικών έργων, όπως με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας των ιδρυμάτων κινηματογραφικής κληρονομιάς και με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικό υλικό.

Οι απαντήσεις στη διαβούλευση θα συντελέσουν ώστε η Επιτροπή να εκτιμήσει την ανάγκη να λάβει μέτρα που θα επιτρέψουν στους πολίτες της ΕΕ, τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού (διαδικτυακού) περιεχομένου και τους κατόχους δικαιωμάτων να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· θα συμβάλουν επίσης στην επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για την εξομάλυνση της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.

Ιστορικό

Ο κλάδος της πολιτιστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα, έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία της ΕΕ: δημιουργεί περίπου το 3% του ενωσιακού ΑΕΠ - που αντιστοιχεί σε ετήσια αξία της αγοράς ύψους 500 δις ευρώ - και απασχολεί περίπου 6 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, ο τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, ιδίως για τις συσκευές και τα δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδο, παράγει περισσότερες ταινίες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο και φιλοξενεί πάνω από 500 διαδικτυακές υπηρεσίες βίντεο.

Κατά την περίοδο 2007-2013 το πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επενδύει 755 εκατ. ευρώ στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία (από την ίδρυσή του, το 1991, έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 1,5 δις ευρώ). Σκοπός είναι η βελτίωση της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών ταινιών καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η παροχή υποστήριξης για τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων, π.χ. μέσα από πλατφόρμες για βίντεο κατά παραγγελία. Βλ. http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Η πράσινη βίβλος της Επιτροπής δημοσιεύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία έχει ως στόχο να ενισχύσει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη, της Πράξης για την Ενιαία Αγορά1 και της συνακόλουθης στρατηγικής της Επιτροπής για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (βλ. IP/11/630) και του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581).

See also (MEMO/11/502) and:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm.

Αρμόδιοι για επικοινωνία :

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

«Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Μαζί για μια νέα ανάπτυξη», COM/2011/0206 τελικό, 13 Aπριλίου 2011


Side Bar