Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton åtar sig att uppnå EU:s jämställdhetsmål

Bryssel den 12 juli 2011 – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton undertecknade idag utfästelsen om fler kvinnor i bolagsstyrelserna (Women on the Board Pledge for Europe) och åtog sig därmed frivilligt att öka andelen kvinnor i koncernens styrelser till 30 % senast 2015 och 40 % senast 2020. Samtidigt föregick tre grekiska företag (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA och Trofodotiki Aigaiou SA) och ett belgiskt företag (Schellter Strategy Consulting) också med gott exempel genom att underteckna utfästelsen.

– Jag välkomnar verkligen att LVMH visar vägen genom att ansluta sig till våra EU-mål för en bättre könsfördelning i styrelserummen, kommenterade EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding och fortsatte: – LVMH strävar efter att uppfylla sina högt ställda krav och visar ett starkt engagemang för jämställdhet. Jag riktar en kraftfull uppmaning till andra börsnoterade företag att snabbt följa LVMH:s exempel. Fler kvinnor i styrelserna är avgörande för affärerna och bra för ekonomin. Det är dags att alla företag inser detta och vidtar omedelbara åtgärder. Jag kommer att bedöma hur långt vi nått i mars 2012 och om jag inte ser någon trovärdig självreglering då är jag beredd att föreslå nödvändig lagstiftning på EU-nivå.

– Mångfald är en del av LVMH:s DNA och kvinnor finns på varje nivå i företaget, sade Chantal Gaemperle, LVMH:s vice VD och ansvarig för personalfrågor.
– Utfästelsen speglar LVMH:s strävan efter att uppfylla våra högt ställda krav inom företagets samtliga verksamhetsgrenar. Vår koncern fungerar som en central drivkraft för tillväxt och innovation i kulturbranschen och de kreativa branscherna i Europa, och för oss är det ett naturligt steg att underteckna EU-utfästelsen. Vi stöder i hög grad kommissionär Redings strategi med självreglering för jämställdhet och är mycket nöjda över att kunna visa det genom vårt åtagande idag.

Bakgrund

I takt med att Europas befolkning blir allt äldre blir kvinnornas roll när det gäller att uppnå Europe 2020-strategins sysselsättningsmål på 75 % allt mer avgörande (se IP/10/225). Gemensamma insatser från regeringarna, arbetsmarknadens parter och företagen krävs för att åstadkomma en förbättring jämfört med nuläget.

Bara 12 % av styrelseledamöterna i Europas största företag är kvinnor och i 97 % av styrelserna är ordföranden en man. Framstegen har varit långsamma de senaste åren: Andelen kvinnliga styrelseledamöter i EU har ökat med drygt en halv procentenhet per år de senaste sju åren. Med den takten kommer det, om inga åtgärder vidtas, att ta ytterligare 50 år innan vi uppnått en rimlig könsfördelning (minst 40 % av vardera kön) i bolagsstyrelserna. Under tiden fortsätter börsnoterade företag i EU att gå miste om kvinnors talanger.

Den 1 mars träffades EU:s rättvisekommissionär Reding verkställande direktörer och styrelseordförande för börsnoterade företag för att diskutera underrepresentationen av kvinnor i bolagsstyrelserna. Hon uppmanade alla börsnoterade företag i Europa att underteckna utfästelsen om fler kvinnor i bolagsstyrelserna och frivilligt åta sig att öka kvinnornas deltagande i bolagsstyrelserna till 30 % senast 2015 och 40 % senast 2020 (se IP/11/242 och MEMO/11/124).

Utfästelsen om fler kvinnor i bolagsstyrelserna hittar man på Viviane Redings webbplats. Den kommer att bidra till övervakningen av hur företagen arbetar för att få in fler kvinnor på höga befattningar. Alla börsnoterade företag kan underteckna utfästelsen och föregå med gott exempel. I mars 2012 kommer kommissionen att utvärdera situationen igen och fatta beslut om nästa steg.

EU-länderna och företagen har på olika sätt agerat för att ta itu med situationen, med allt ifrån “mjuka åtgärder”, t.ex. kodexar och stadgor för bolagsstyrning, till lagstiftning, exempelvis könskvotering (Norge, Island, Spanien, Frankrike och nyligen Nederländerna, Italien och Belgien).

Om de företag som nyligen undertecknat utfästelsen

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, känt som LVMH, är ett stort holdingbolag, baserat i Frankrike och grundat 1987, som kontrollerar en internationell koncern främst verksam inom produktion och försäljning av lyxbetonade märkesvaror som vin, sprit, kosmetika, armbandsur, parfym, smycken och modevaror. LVMH är även verksamt inom finans-, musik-, konst-, förlags- och handelssektorn.

Nyckelsiffror om jämställdhet inom LVMH:

  • 61 % av cheferna i koncernen och dess filialer är kvinnor.

  • 73 % av de anställda som befordrades 2010 var kvinnor.

  • 30 % av styrelseledamöterna i de olika delarna av koncernen är kvinnor (Comités de Direction des Maisons).

  • 8 av de olika delarna i koncernen har kvinnliga styrelseordförande (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes)

Kallimanis-koncernen är ett grekiskt varumärke som varit aktivt inom skaldjursbranschen under de senaste 50 åren. G. Leoussis SA, som grundades 1978, är ett exportföretag som även är exklusiv representant för medicinsk utrustning och läkemedel i Grekland och Cypern. Trofodotiki Aigaiou SA (den administrativa regionen Attiki) är en lokal representant och grossist för snabbköpsprodukter. Schellter Strategy Consulting är ett företag baserat i Belgien som tillhandahåller konsulttjänster till företag.

Mer information:

Utfästelsen om fler kvinnor i bolagsstyrelserna (Women on the Board pledge):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär:

http://ec.europa.eu/reding

Europeiska kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

BILAGA

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar