Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton sa zaviazal dosiahnuť ciele EÚ v oblasti rovnovážneho zastúpenia žien a mužov

Brusel 12. júla 2011 – Spoločnosť LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton dnes podpísala iniciatívu „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“, čím sa dobrovoľne zaviazala zvýšiť zastúpenie žien v predstavenstve na 30 % do roku 2015 a do roku 2020 na úroveň 40 %. Pozitívnym príkladom v tomto smere sa stali aj tri grécke spoločnosti (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA a Trofodotiki Aigaiou SA) a jedna belgická spoločnosť (Schellter Strategy Consulting), ktoré sa svojim podpisom tiež prihlásili k uvedenej iniciatíve. ­

Komisárska EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová pri príležitosti podpisu tejto iniciatívy spoločnosťou LVMH uviedla: „Veľmi vítam, že spoločnosť LVMH sa zaviazala splniť ciele EÚ v oblasti vyváženejšieho zastúpenia žien a mužov v predstavenstvách firiem a stala sa tak príkladom hodným nasledovania. LVMH dodržiava prísne normy a jasne demonštruje svoje odhodlanie dosiahnuť rovnovážne zastúpenie oboch pohlaví. Dôrazne vyzývam ostatné verejne obchodovateľné spoločnosti, aby tento príklad bezodkladne nasledovali. Väčšie zastúpenie žien v predstavenstvách firiem je mimoriadne dôležité z hľadiska podnikania a rozvoja hospodárstva. Nastal čas, aby si to uvedomili všetky spoločnosti a aby v tomto smere prijali náležité opatrenia. V marci 2012 zhodnotím, či sa nám podarilo dosiahnuť pozitívne výsledky. Ak však neuvidím žiadne dôveryhodné samoregulačné úsilie, som pripravená zaviesť potrebné legislatívne opatrenia na úrovni EÚ.“

Chantal Gaemperleová, výkonná viceprezidentka spoločnosti LVMH zodpovedná za ľudské zdroje poznamenala: „Rôznorodosť je pevne zapísaná v reťazci DNA spoločnosti LVMH, pričom ženy majú v našej spoločnosti svoje zastúpenie na každej jednej úrovni. Podpísaním tejto iniciatívy LVMH len potvrdzuje svoj záväzok dodržiavať prísne normy vo všetkých svojich činnostiach. Zapojenie sa do tejto iniciatívy EÚ predstavuje prirodzený míľnik vo vývoji našej skupiny a zároveň významný impulz pre rast a inovácie v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Európe. Výrazne podporujeme prístup komisárky Redingovej k samoregulácii rovnosti žien a mužov a sme radi, že toto odhodlanie môžme dnešným záväzkom aj preukázať.“

Súvislosti

Keďže obyvateľstvo Európy starne, ženy budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní miery zamestnanosti na úrovni 75 % stanovenej v stratégii Európa 2020 (pozri IP/10/225). Súčasný stav je však možné zmeniť len spoločným úsilím vlád, sociálnych partnerov a podnikateľskej sféry.

V súčasnosti majú ženy v dozorných radách najväčších európskych spoločností len 12 % zastúpenie, pričom v 97 % prípadov stojí na čele týchto orgánov muž. V posledných rokoch bol v tejto oblasti zaznamenaný len mierny pokrok: podiel žien v riadiacich orgánoch sa v EÚ za posledných sedem rokov zvyšoval len o viac ako pol percentuálneho bodu ročne. Ak by tento trend pretrvával, bez prijatia akýchkoľvek opatrení bude trvať ďalších päťdesiat rokov, kým budú mať ženy a muži v dozorných radách primerané zastúpenie (minimálne 40 % každé pohlavie). Medzitým budú verejne obchodovateľné spoločnosti v EÚ aj naďalej prichádzať o talentované ženy.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová sa 1. marca stretla s výkonnými riaditeľmi a predsedami riadiacich orgánov verejne obchodovateľných spoločností, aby s nimi diskutovala na tému nedostatočného zastúpenia žien v predstavenstvách firiem. Vyzvala všetky verejne obchodovateľné spoločnosti v Európe, aby podpísali iniciatívu „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ a dobrovoľne sa zaviazali zvýšiť zastúpenie žien v predstavenstvách na 30 % do roku 2015 a do roku 2020 na úroveň 40 % (pozri IP/11/242 a MEMO/11/124).

Iniciatívu pod názvom „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ možno nájsť na internetovej stránke podpredsedníčky Redingovej. Jej cieľom je monitorovať spoločnosti a ich snahu o zvyšovanie zastúpenia žien vo vedúcich pracovných pozíciách. Každá verejne obchodovateľná spoločnosť sa môže k tejto iniciatíve pripojiť a byť tak dobrým príkladom pre ostatných. V marci 2012 Európska komisia situáciu opätovne zhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.

Členské štáty EÚ a európske spoločnosti už v tomto smere podnikli viaceré kroky, ktoré siahajú od „miernejších opatrení“ – ako sú kódexy správania a riadenia spoločností a charty – až po legislatívne opatrenia, ako sú napríklad rodové kvóty (Nórsko, Island, Španielsko, Francúzsko a nedávno Holandsko, Taliansko a Belgicko).

Noví signatári tejto iniciatívy

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, známa ako LVMH, je významná francúzska holdingová spoločnosť založená v roku 1987, ktorá stojí na čele medzinárodnej skupiny spoločností aktívnych v oblasti výroby a predaja luxusných značkových vín a liehovín, kozmetiky, hodiniek, parfumov, šperkov a módnych výrobkov. Spoločnosť LVMH pôsobí aj v oblasti financií, hudby, umenia, vydavateľskej a obchodnej činnosti.

Kľúčové údaje spoločnosti LVMH v oblasti rodovej rovnosti:

  • 61 % vedúcich pracovníkov v skupine a jej pobočkách predstavujú ženy,

  • 73 % zamestnancov, ktorí boli v roku 2010 povýšení, boli ženy,

  • 30 % členov výkonných rád jednotlivých dcérskych spoločností predstavujú

    ženy (Comités de Direction des Maisons),

  • 8 dcérskych spoločností skupiny má na čele ženu (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes).

Kallimanis Group tvoria grécke spoločnosti, ktoré už 50 rokov pôsobia na trhu s potravinami morského pôvodu. Spoločnosť G. Leoussis SA, založená v roku 1978, pôsobí v oblasti vývozu a zároveň je výlučným zástupcom v oblasti zdravotníckych pomôcok a farmaceutických výrobkov v Grécku a na Cypre. Trofodotiki Aigaiou SA (administratívny región Attiki) je miestny zástupca a veľkoobchodný predajca produktov určených pre supermarkety. Schellter Strategy Consulting je belgická spoločnosť zaoberajúca poradenstvom v oblasti riadenia.

Ďalšie informácie:

Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Európska komisia, Databáza žien a mužov v rozhodovacom procese

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

PRÍLOHA

Kontaknté osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar