Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Grupa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton angażuje się w osiągnięcie celu UE związanego z równowagą płci

Bruksela, dnia 12 lipca 2011 r. – grupa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton podpisała dzisiaj zobowiązanie „Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy”, zobowiązując się dobrowolnie do zwiększenia liczby kobiet zarządzających przedsiębiorstwem do 30% w 2015 r. oraz do 40% w 2020 r. Dobry przykład dają również trzy przedsiębiorstwa greckie (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA i Trofodotiki Aigaiou SA) oraz jedno przedsiębiorstwo belgijskie (Schellter Strategy Consulting), które stały się sygnatariuszami powyższego zobowiązania.

W swoim komentarzu dotyczącym przystąpienia grupy LVMH do zobowiązania, komisarz UE ds. sprawiedliwości, Viviane Reding, powiedziała: „Z ogromnym zadowoleniem odnotowuję fakt, że LVMH daje dobry przykład, podpisując nasze europejskie zobowiązanie, którego celem jest poprawa równowagi płci w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw. Grupa LVMH realizuje wysokie standardy i dowodzi swojego silnego zaangażowania na rzecz równowagi płci. Bardzo mocno zachęcam kolejne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, aby poszły tą samą drogą. Zwiększenie liczby kobiet w zarządach i radach nadzorczych ma kluczowe znaczenie dla biznesu; przyniesie ono gospodarce wymierne korzyści. Nadszedł czas, aby przedsiębiorstwa zdały sobie z tego sprawę i podjęły stosowne działania. W marcu 2012 r. dokonam oceny sytuacji i jeżeli okaże się, że środki samoregulujące nie sprawdziły się, nie zawaham się przed podjęciem niezbędnych środków prawodawczych na szczeblu UE”.

Chantal Gaemperle, wiceprezes zarządu LVMH ds. zasobów ludzkich, powiedziała: „Różnorodność jest elementem kodu genetycznego LVMH; kobiety obecne są na każdym poziomie naszego przedsiębiorstwa. Przystąpienie do zobowiązania jest odzwierciedleniem zaangażowania grupy LVMH w realizację najwyższych standardów na wszystkich polach jej działalności. Nasza grupa, która jest czołową siłą napędową wzrostu i innowacji w obrębie europejskiego przemysłu związanego z kulturą i kreatywnością, postrzega podpisanie europejskiego zobowiązania jako naturalny element swojej działalności. Bardzo mocno wspieramy podejście komisarz Reding, która opowiada się za samoregulacją w obrębie równowagi płci, i cieszymy się, że możemy dzisiaj dowieść naszego zaangażowania.”

Informacje uzupełniające

W związku z tym, że społeczeństwo europejskie starzeje się, kobiety mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020”, dotyczących zatrudnienia na poziomie 75% (zobacz IP/10/225). Obecna sytuacja musi ulec poprawie za sprawą wspólnych wysiłków podejmowanych przez rządy, partnerów społecznych oraz przedsiębiorstwa.

Zaledwie 12% członków rad nadzorczych w największych europejskich przedsiębiorstwach stanowią kobiety, a w 97% przypadków radzie przewodniczy mężczyzna. W ostatnich latach zmiany następowały bardzo powoli: w ciągu ostatnich siedmiu lat odsetek kobiet będących członkami zarządu w UE wzrastał jedynie o pół punktu procentowego rocznie. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie kolejnych 50 lat, aby uzyskać rozsądną równowagę płci w gremiach zarządzających spółkami (co najmniej 40% każdej płci). W międzyczasie spółki notowane na giełdzie w UE nadal tracą, nie wykorzystując potencjału utalentowanych kobiet.

W dniu 1 marca komisarz UE ds. sprawiedliwości, Viviane Reding, spotkała się z dyrektorami generalnymi i przewodniczącymi zarządów spółek notowanych na giełdzie, aby omówić problem niedostatecznej obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek. Wezwała wszystkie europejskie spółki, które są notowane na giełdzie, do podpisania zobowiązania „Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy” i dobrowolnego zaangażowania się w zwiększenie obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych do 30% do 2015 r. oraz do 40% do 2020 r. (zob. IP/11/242 oraz MEMO/11/124).

Zobowiązanie dotyczące udziału kobiet w zarządzie dostępne jest na stronie internetowej wiceprzewodniczącej Viviane Reding. Inicjatywa pomoże śledzić starania przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Każda notowana na giełdzie spółka może podpisać takie zobowiązanie, dając dobry przykład pozostałym. W marcu 2012 r. Komisja Europejska dokona ponownej oceny sytuacji i podejmie decyzje co do kolejnych działań.

Państwa i przedsiębiorstwa w UE podejmowały różne inicjatywy mające na celu zaradzenie tej sytuacji, począwszy od „miękkich środków”, takich jak kody czy karty ładu korporacyjnego, na środkach ustawodawczych, takich jak parytety płci, skończywszy (Norwegia, Islandia, Hiszpania, Francja, a niedawno Niderlandy, Włochy i Belgia).

Nowi sygnatariusze zobowiązania na rzecz kobiet

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, znana jako LVMH, jest spółką dominującą z siedzibą we Francji, która powstała w 1987 r., i która nadzoruje międzynarodową grupę przedsiębiorstw prowadzących działalność przede wszystkim w sektorze produkcji i sprzedaży luksusowych i markowych win, alkoholi, kosmetyków, zegarków, perfum, biżuterii oraz artykułów mody. LVMH prowadzi działalność również w sektorze finansów, muzyki, sztuki, publikacji i wymiany handlowej.

Najważniejsze liczby dotyczące równowagi płci w LVMH:

  • 61% kadry dyrektorskiej w grupie i w jej oddziałach stanowią kobiety

  • 73% zatrudnionych, którzy otrzymali awans w 2010 r., to kobiety

  • 30% członków komitetów wykonawczych w obrębie poszczególnych firm to

  • kobiety (Comités de Direction des Maisons)

  • osiem firm w obrębie grupy jest zarządzanych przez kobiety (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes).

Grupa przedsiębiorstw Kallimanis Group jest grecką marką, która od 50 lat prowadzi działalność na rynku owoców morza. Przedsiębiorstwo G. Leoussis SA, które powstało w 1978 r., jest przedsiębiorstwem eksportowym oraz wyłącznym przedstawicielem sprzedającym urządzenia medyczne i produkty farmaceutyczne na terytorium Grecji i Cypru. Trofodotiki Aigaiou SA (region administracyjny Attiki) to lokalny przedstawiciel i sprzedawca hurtowy artykułów oferowanych w supermarketach. Schellter Strategy Consulting to spółka z siedzibą w Belgii, prowadząca doradztwo w zakresie zarządzania.

Więcej informacji

„Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy”:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Komisja Europejska, Baza danych dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

ZAŁĄCZNIK

Osoby udzielające informacji:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar