Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persmededeling

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton verbindt zich ertoe de EU-doelstelling op het gebied van sekse-evenwicht te bereiken

Brussel, 12 juli 2011 - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft vandaag de intentieverklaring “Meer vrouwen in topfuncties” ondertekend, waarbij de onderneming vrijwillig heeft toegezegd het aantal vrouwelijke bestuurders te zullen verhogen tot 30% in 2015 en tot 40% in 2020. Tegelijkertijd hebben drie Griekse ondernemingen (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA en Trofodotiki Aigaiou SA) en een Belgische onderneming (Schellter Strategy Consulting) eveneens het goede voorbeeld gegeven en de intentieverklaring ondertekend.

In een commentaar op de ondertekening van de intentieverklaring door LVMH verklaarde Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: "Ik ben zeer verheugd dat LVMH het goede voorbeeld heeft gegeven door zich aan te sluiten bij onze EU-doelstellingen voor een beter sekse-evenwicht in topfuncties. LVMH legt zichzelf hoge normen op en geeft blijk van een grote inzet om een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen te bereiken; ik dring er bij andere beursgenoteerde ondernemingen op aan dit voorbeeld snel te volgen. Meer vrouwen in topfuncties is van groot belang voor het bedrijfsleven en goed voor de economie. Het is hoog tijd dat alle ondernemingen dit beseffen en maatregelen terzake nemen. Ik zal in maart 2012 de situatie evalueren, en indien ik vaststel dat er geen geloofwaardige zelfregulerende initiatieven zijn genomen zal ik de nodige wettelijke maatregelen op EU-niveau vaststellen."

Chantal Gaemperle, vicevoorzitter van de raad van bestuur van LVMH en belast met personeelszaken, verklaarde: "Diversiteit maakt deel uit van het DNA van LVMH, en er zijn vrouwen op elk niveau van de onderneming. Deze intentieverklaring geeft de verbintenis weer die LVMH is aangegaan om in al haar activiteiten naar de hoogste normen te streven. De ondertekening van deze intentieverklaring is voor onze groep, die een van de belangrijkste groeiaandrijvende krachten binnen de culturele en creatieve industrieën in Europa is, een logische mijlpaal. Wij steunen de zelfregulerende aanpak van commissaris Reding op het gebied van gendergelijkheid van harte en wij zijn bijzonder verheugd dit vandaag met onze toezegging te demonstreren."

Achtergrond

Gezien de vergrijzing van de Europese bevolking zijn vrouwen van het grootste belang om de participatiedoelstelling van 75% van Europa 2020 te halen (zie IP/10/225). Gezamenlijke inspanningen van overheden, sociale partners en bedrijfsleven zijn noodzakelijk om de status quo te verbeteren.

Bij de grootste Europese ondernemingen is slechts 12% van de bestuurders vrouw, en in 97% van de gevallen is de voorzitter een man. Er is de afgelopen jaren slechts uiterst langzaam vooruitgang geboekt: het aantal vrouwen in ondernemingsbesturen is de afgelopen zeven jaar in de EU met net iets meer dan een half procentpunt per jaar gestegen. Als er geen maatregelen worden genomen, duurt het in dit tempo nog eens vijftig jaar voordat er sprake is van een redelijk evenwicht (ten minste 40% van elke sekse). Ondertussen lopen beursgenoteerde ondernemingen in de EU vrouwelijk talent mis.

Op 1 maart heeft EU-commissaris voor Justitie Reding een ontmoeting gehad met CEO's en bestuursvoorzitters van beursgenoteerde ondernemingen om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties te bespreken. Zij daagde alle beursgenoteerde ondernemingen in Europa uit om de intentieverklaring "Meer vrouwen in topfuncties" te ondertekenen en op vrijwillige basis toe te zeggen de deelname van vrouwen in ondernemingsbesturen te verhogen tot 30% in 2015 en tot 40% in 2020 (zie IP/11/242 en MEMO/11/124).

De intentieverklaring "Meer vrouwen in topfuncties" staat op de website van vicevoorzitter Reding. Het is een hulpmiddel waarmee kan worden gevolgd hoe ondernemingen proberen meer vrouwen in topposities te krijgen. Iedere beursgenoteerde onderneming kan de intentieverklaring ondertekenen en het goede voorbeeld geven. In maart 2012 zal de Commissie de situatie opnieuw bekijken en besluiten welke verdere stappen er nodig zijn.

De lidstaten en het bedrijfsleven hebben verschillende maatregelen genomen om het probleem aan te pakken, variërend van “zachte maatregelen” zoals gedragscodes en handvesten tot wetgeving, zoals genderquota (Noorwegen, IJsland, Spanje, Frankrijk en recentelijk Nederland, Italië en België).

De nieuwe ondertekenaars van de intentieverklaring

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, bekend als LVMH, is een grote in Frankrijk gevestigde holdingmaatschappij die in 1987 is opgericht en die aan het hoofd staat van een internationale groep ondernemingen die zich voornamelijk bezighouden met de productie en verkoop van luxe merkwijnen, gedistilleerde dranken, kosmetica, horloges, parfum, juwelen en modeartikelen. LVMH houdt zich daarnaast bezig met financiële activiteiten, muziek, kunst, uitgevers- en handelsactiviteiten.

Kerncijfers inzake gendergelijkheid bij LVMH:

  • 61% van de bestuurders van de groep en haar dochterondernemingen is vrouw;

  • 73% van de werknemers die in 2010 werden bevorderd is vrouw;

  • 30% van de leden van de directiecomités van de "Maisons" is vrouw;

  • 8 "Maisons" van de groep hebben een vrouw als voorzitter (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes).

De Kallimanis Group ondernemingen is een Grieks concern dat sinds 50 jaar actief is op de markt voor eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren. G. Leoussis SA, opgericht in 1978, is een exportonderneming en tevens de exclusieve vertegenwoordiger van medische apparatuur en farmaceutische producten in Griekenland en Cyprus. Trofodotiki Aigaiou SA (bestuurlijke regio Attiki) is een plaatselijke vertegenwoordiger en groothandel van supermarktproducten. Schellter Strategy Consulting is een in België gevestigd managementadviesbureau.

Voor meer informatie

Intentieverklaring "Vrouwen in topfuncties":

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Database van de Europese Commissie inzake vrouwen en mannen bij besluitvorming:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

ANNEX

Contacten :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar