Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton apņemas īstenot ES mērķi nodrošināt dzimumu līdzsvaru

Briselē, 2011. gada 12. jūlijā — LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton šodien parakstīja deklarāciju "Sievietes valdē — solījums Eiropai", un līdz ar to brīvprātīgi apņemas līdz 2015. gadam palielināt sieviešu skaitu valdē līdz 30 % un līdz 2020. gadam — līdz 40 %. Vienlaicīgi tādu pašu piemēru rādīja un šo deklarāciju parakstīja arī trīs Grieķijas uzņēmumi (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA un Trofodotiki Aigaiou SA) un viens Beļģijas uzņēmums (Schellter Strategy Consulting).

ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga par LVMH lēmumu parakstīt šo deklarāciju sacīja: "Esmu ļoti gandarīta par to, ka LVMH, parakstot mūsu ES mērķus par labāka dzimumu līdzsvara nodrošināšanu uzņēmumu valdēs, rāda labu piemēru. LVMH izvirza augstus mērķus un apliecina, ka tas ir nopietni apņēmies nodrošināt dzimumu līdzsvaru, un es mudinu citus biržas sarakstā iekļautos uzņēmumus sekot šim piemēram.

Uzņēmumam ir būtiski, lai valdē būtu vairāk sieviešu, un tas nāk par labu tautsaimniecībai.

Ir pienācis laiks visiem uzņēmumiem to apzināties un attiecīgi rīkoties. 2012. gada martā es novērtēšu situāciju šajā jautājumā, un, ja līdz tam nebūs īstenoti nekādi ticami pašregulējoši pasākumi, esmu gatava pieņemt vajadzīgos likumdošanas pasākumus ES līmenī."

Chantal Gaemperle, LVMH viceprezidente un atbildīgā par cilvēkresursiem, sacīja: "Dažādība ir LVMH neatņemama daļa, un sievietes ir pārstāvētas ikvienā mūsu uzņēmuma līmenī. Šīs deklarācijas parakstīšana atspoguļo LVMH apņemšanos visās savās darbībās censties sasniegt visaugstākos rezultātus. Kā būtiskam izaugsmes un inovāciju virzītājspēkam Eiropas kultūras un jaunrades nozarēs, šīs ES deklarācijas parakstīšana LVMH ir pašsaprotams un būtisks solis. Mēs pilnībā atbalstām komisāres Redingas stratēģiju attiecībā uz dzimumu līdztiesības pašregulāciju, un mēs esam priecīgi to apliecināt, šodien parakstot šo deklarāciju."

Priekšvēsture

Laikā, kad Eiropas iedzīvotāji noveco, sievietēm ir būtiska loma Eiropa 2020 izvirzītā mērķa, 75 nodarbinātības līmeņa, sasniegšanā (skatīt IP/10/225). Lai uzlabotu situāciju šajā jautājumā, valdībām, darba tirgus partneriem un uzņēmumiem ir jāpieliek kopīgi pūliņi.

Tikai 12 % no Eiropas lielāko uzņēmumu valdes locekļiem ir sievietes, un 97 % gadījumu valdes priekšsēdētājs ir vīrietis. Pēdējos gados panāktais progress ir bijis ļoti lēns – pēdējos septiņus gadus sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs ES katru gadu ir palielinājies tikai nedaudz vairāk par 0,5 % punktu. Ja netiks veikti nekādi pasākumi, ar šādu pieauguma tempu būs vajadzīgi turpmāki 50 gadi, pirms uzņēmumu valdēs būs panākts pieņemams dzimumu līdzsvars (vismaz 40 % katra dzimuma pārstāvju). Tikmēr biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi ES turpina zaudēt talantīgas sievietes.

ES tieslietu ministre Viviāna Redinga 1. martā tikās ar biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu vadītājiem un valdes priekšsēdētājiem, lai apspriestu sieviešu nepietiekamo īpatsvaru valdēs. Viņa aicināja visus Eiropā biržas sarakstā iekļautos uzņēmumus parakstīt deklarāciju "Sievietes valdē – solījums Eiropai" un brīvprātīgi apņemties līdz 2015. gadam sieviešu skaitu valdē palielināt līdz 30 %, un līdz 2020. gadam — līdz 40 % (skatīt IP/11/242 un MEMO/11/124).

Šī deklarācija ir pieejama Komisijas priekšsēdētājas Viviānas Redingas tīmekļa vietnē. To varēs izmantot, lai uzraudzītu, kā uzņēmumi strādā pie tā, lai nodrošinātu sieviešu lielāku īpatsvaru vadošos amatus. Visi biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi var parakstīt šo deklarāciju un tādējādi rādīt labu piemēru. Eiropas Komisija 2012. gada martā vēlreiz novērtēs situāciju un lems par turpmākiem pasākumiem.

Lai uzlabotu esošo situāciju, ES dalībvalstis un uzņēmumi ir īstenojuši dažādus pasākumus, sākot ar mēreniem pasākumiem, piemēram, uzņēmumu pārvaldības kodeksiem un hartām, līdz pat likumdošanas pasākumiem, piemēram, dzimumu kvotām (Norvēģija, Islande, Spānija, Francija un nesen Nīderlande, Itālija un Beļģija).

Deklarācijas jaunie parakstītāji

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, pazīstams kā LVHM, ir Francijā reģistrēta liela kontrolakciju sabiedrība, kas dibināta 1987. gadā. LVHM kontrolē starptautisku uzņēmumu grupu, kuri galvenokārt ražo un pārdod luksusa preces, piemēram, vīnu, alkoholu, kosmētiku, pulksteņus, smaržas, rotaslietas un modes preces. LVMH darbojas arī finanšu, mūzikas, mākslas, izdevniecības un tirdzniecības nozarē.

Galvenie dzimumu līdztiesības rādītāji LVMH ir šādi:

  • 61 % vadītāju koncernā un tā filiālēs ir sievietes

  • 73 % no 2010. gadā amatā paaugstinātajiem darbiniekiem bija sievietes

  • 30 % izpildkomiteju locekļu koncernam piederošajos uzņēmumos ir

  • sievietes (Comités de Direction des Maisons)

  • 8 šādus uzņēmumus (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes) vada sievietes.

Kallimanis uzņēmumu grupa ir Grieķijas koncerns, kas pēdējos 50 gadus darbojas pārtikas no jūras dzīvniekiem un augiem tirgū. G. Leoussis SA tika dibināts 1978. gadā, un tas ir eksporta uzņēmums un medicīnas ierīču un farmācijas produktu vienīgais pārstāvis Grieķijā un Kiprā. Trofodotiki Aigaiou SA (Attiki administratīvais reģions) ir vietējais pārstāvis un lielveikalu preču vairumtirgotājs. Schellter Strategy Consulting ir Beļģijā reģistrēts vadības konsultāciju uzņēmums.

Sīkāka informācija

Deklarācija par sievietēm valdē:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

PIELIKUMS

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar