Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisija – Pranešimas spaudai

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton“ įsipareigoja siekti ES lyčių pusiausvyros

Briuselis, 2011 m. liepos 12 d. Šiandien bendrovė „LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton“ pasirašė Europos bendrovių įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo, pagal kurį savanoriškai įsipareigojo iki 2015 m. moterų dalį valdyboje padidinti iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc. Įsipareigojimą taip pat pasirašė trys Graikijos bendrovės: „G. Kallimanis SA“, „G. Leoussis SA“ ir „Trofodotiki Aigaiou SA“, bei Belgijos bendrovė „Schellter Strategy Consulting“.

Komentuodama LVMH sprendimą pasirašyti įsipareigojimą už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Labai džiaugiuosi, kad įsipareigodama siekti ES didesnės lyčių pusiausvyros valdyboje LVMH rodo teigiamą pavyzdį. Nusistačiusi plataus užmojo tikslus LVMH įrodo tvirtą pasiryžimą siekti lyčių pusiausvyros. Labai raginu jos pavyzdžiu pasekti ir kitas į biržos sąrašus įtrauktas bendroves. Laikas visoms įmonėms suvokti, jog tiek joms, tiek visai ekonomikai naudinga, kad valdyboje būtų daugiau moterų, ir imtis atitinkamų veiksmų. 2012 m. kovo mėn. įvertinsiu padėtį ir jei matysiu, kad nesiimta patikimų savireguliavimo veiksmų, esu pasirengusi imtis reikiamų reguliavimo priemonių ES lygmeniu“.

Chantal Gaemperle, už žmogiškuosius išteklius atsakinga LVMH vykdomojo direktoriaus pavaduotoja sakė: LVMH būdinga įvairovė. Bendrovėje moterys užima pačias įvairiausias pareigas. Šis įsipareigojimas atspindi LVMH siekį visose veiklos srityse laikytis pačių aukščiausių reikalavimų. Visiškai natūralu, kad LVMH pasirašė šį įsipareigojimą, kuriuo skatinamas Europos kultūros ir kūrybos sektorių augimas ir inovacijos. Tvirtai remiame Komisijos narės V. Reding kvietimą vykdyti savireguliaciją ir džiaugiamės galėdami savo paramą įrodyti šiandieniniu įsipareigojimu“.

Pagrindiniai faktai

Europos visuomenei senėjant, itin svarbus vaidmuo siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatyto tikslo, kad 75 proc. žmonių turėtų darbą, tenka moterims (žr. IP/10/225). Esamai padėčiai pagerinti būtinos bendros vyriausybių, socialinių partnerių ir įmonių pastangos.

Tik 12 proc. Europos didžiausių bendrovių valdybos narių yra moterys, o 97 proc. valdybų pirmininkai – vyrai. Pažanga per pastaruosius kelerius metus buvo lėta: per paskutinius septynerius metus Europos Sąjungoje bendrovių valdybose moterų daugėjo vos po pusę procentinio punkto per metus. Jeigu nebus imtasi papildomų veiksmų ir tempas išliks toks pats, prireiks 50 metų, kol bendrovių valdybose bus užtikrinta tinkama pusiausvyra (bent 40 proc. abiejų lyčių atstovų). Šiuo metu į biržos sąrašus įtrauktos ES bendrovės daug praranda nepakankamai išnaudodamos darbuotojų moterų gabumus.

Kovo 1 d. ES už teisingumą atsakinga Komisijos narė V. Reding susitiko su į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių generaliniais direktoriais ir valdybų pirmininkais, kad aptartų nepakankamo moterų atstovavimo bendrovių valdybose klausimą. Ji paragino visas į biržos sąrašus įtrauktas Europos bendroves pasirašyti Europos bendrovių įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdybose didinimo ir savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. padidinti moterų dalį bendrovių valdyboje iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc. (žr. IP/11/242 ir MEMO/11/124).

Įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo galima rasti Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding interneto svatainėje. Bendrovėms pasirašius šį įsipareigojimą bus galima stebėti, kaip jos siekia, kad daugiau moterų užimtų vadovaujamąsias pareigas. Įsipareigojimą gali pasirašyti kiekviena į biržos sąrašus įtraukta bendrovė ir taip parodyti gerą pavyzdį. 2012 m. kovo mėn. Europos Komisija vėl įvertins padėtį ir nuspręs dėl tolesnių veiksmų.

ES valstybės narės ir bendrovės padėčiai taisyti taikė įvairias priemones – nuo švelnių (tokių kaip įmonių valdymo kodeksai ir chartijos) iki teisėkūros priemonių, pvz., lyčių kvotų (taikomų Norvegijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, o šiuo metu taip pat Nyderlanduose, Italijoje ir Belgijoje).

Apie įsipareigojimą pasirašiusias bendroves

Bendrovė „LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton“, žinoma LVMH pavadinimu, yra didelė 1987 m. įsteigta Prancūzijoje registruota tarptautinės įmonių, daugiausia gaminančių ir parduodančių firmines prabangos prekes (vynus, alkoholinius gėrimus, kosmetiką, laikrodžius, kvepalus, papuošalus ir mados prekes), grupės patronuojančioji bendrovė. LVMH taip pat vykdo veiklą finansų, muzikos, meno, leidybos ir prekybos srityse.

Pagrindiniai su lyčių lygybe susiję LVMH duomenys:

  • 61 proc. grupės ir jos filialų vadovų yra moterys;

  • 73 proc. 2010 m. pareigose paaukštintų darbuotojų buvo moterys;

  • 30 proc. grupės įmonių valdybų (Comités de Direction des Maisons) narių yra moterys;

  • 8 grupės įmonėms (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes) vadovauja moterys.

Kallimanis“ – pastaruosius 50 metų jūros produktų rinkoje veikianti Graikijos įmonių grupė. „G. Leoussis SA“ – 1978 m. įkurta medicinos prietaisų ir vaistų eksporto bendrovė, turinti išskirtinio atstovo Graikijoje ir Kipre teises. „Trofodotiki Aigaiou SA“ (Atikos administracinis regionas) – vietos atstovas ir prekybos centruose parduodamų produktų didmeninio pardavimo įmonė. „Schellter Strategy Consulting“ – Belgijoje registruota konsultacinė bendrovė, teikianti verslo valdymo paslaugas.

Daugiau informacijos

Įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

PRIEDAS

Asmenys ryšiams :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar