Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon –pressiteade

Moët Hennessy Louis Vuitton pühendub ELi soolise tasakaalu eesmärgile

Brüssel, 12. juuli 2011 - LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) allkirjastas täna lubaduse suurendada naiste osalust ettevõtte juhatuses, kohustudes vabatahtlikult suurendama naiste osalust ettevõtte juhatuses 2015. aastaks 30%ni ja 2020. aastaks 40%ni. Ühtlasi näitasid eeskuju ja allkirjastasid lubaduse ka kolm Kreeka ettevõtet (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA ja Trofodotiki Aigaiou SA) ning üks Belgia ettevõte (Schellter Strategy Consulting).

LVMH lubadusega ühinemist kommenteerides sõnas ELi õigusvolinik Reding: „Ma tervitan seda, et LVMH näitas head eeskuju, ühinedes meie ELi eesmärgiga parandada ettevõtete juhatuste soolist tasakaalu. LVMH järgib kõrget standardit ja näitab oma tugevat pühendumist soolisele tasakaalule ning ma kutsun ka teisi börsil noteeritud ettevõtteid üles nende eeskuju kiirelt järgima. Suurem hulk naisi juhatuses on äärmiselt tähtis ettevõtte seisukohast ja hea majandusele. On aeg, et seda mõistaksid kõik ettevõtjad ja võtaksid vastavad meetmed. 2012. aasta märtsis hindan tehtud edusamme ja kui ma ei näe tõsiseltvõetavaid iseregulatsiooni-meetmeid, olen ma valmis võtma vajalikke seadusandlikke meetmeid ELi tasandil.”

Personaliküsimuste eest vastutav LVMH' asepresident Chantal Gaemperle sõnas: “Mitmekesisus kuulub LVMH DNAsse ning naised on esindatud ettevõtte igal tasandil. See lubadus näitab LVMH pühendumist kõrgeimate standardite järgimisele kõigis oma tegevusvaldkondades. Selle ELi lubaduse, mis on Euroopa kultuuri- ja loovtööstuse kasvu ja innovatsiooni põhistiimul, allkirjastamine on grupi jaoks loomulik verstapost. Toetame volinik Redingi lähenemisviisi soolise võrdõiguslikkuse iseregulatsioonile ning oleme rõõmsad, et saame seda näidata täna meie poolt võetud kohustusega.”

Taust

Euroopa elanikkonna vananedes on naistel keskne roll Euroopa 2020. aasta tööhõive-eesmärgi (75%) täitmisel (vt IP/10/225). Praeguse olukorra parandamiseks on vaja valitsuste, sotsiaalpartnerite ja ettevõtete ühispingutusi.

Euroopa suurimate ettevõtete juhatuse liikmete seas on naisi ainult 12% ja juhatuse esimees on 97% juhtudest meesterahvas. Möödunud aastatel on edusammud olnud väga aeglased: viimase seitsme aasta jooksul on naiste osakaal ELi ettevõtete juhatuse liikmete seas suurenenud vaid veidi üle poole protsendipunkti aastas. Sellise tempo juures ja juhul, kui meetmeid ei võeta, kulub ettevõtete juhatuses mõistliku soolise tasakaalu saavutamiseks (vähemalt 40% kummastki soost) veel 50 aastat. Vahepeal jätavad börsil noteeritud ELi ettevõtted aga ära kasutamata andekate naiste võimed.

1. märtsil kohtus ELi õigusvolinik Reding börsil noteeritud ettevõtete tippjuhtide ja juhatuste esimeestega, et arutada naiste alaesindatuse üle ettevõtete juhatustes. Ta kutsus kõiki Euroopa börsil noteeritud ettevõtteid üles allkirjastama lubadust suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes ning kohustuma vabatahtlikult suurendama naiste osalust ettevõtete juhatustes 2015. aastaks 30%-ni ja 2020. aastaks 40%-ni (vt IP/11/242 ja MEMO/11/124).

„Lubadus suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes” on kättesaadav asepresident Redingi veebisaidil. See aitab jälgida, milliseid samme astuvad ettevõtted juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arvu suurendamiseks. Iga börsil noteeritud ettevõte võib dokumendile alla kirjutada ja anda sellega head eeskuju. 2012. aasta märtsis hindab Euroopa Komisjon olukorda uuesti ja otsustab, milliseid meetmeid on edaspidi tarvis võtta.

ELi liikmesriigid ja ettevõtted on võtnud olukorra parandamiseks mitmesuguseid meetmeid alates nn leebetest meetmetest, nagu äriühingu üldjuhtimise eeskirjad ja hartad, ning lõpetades seadusandlike meetmetega, nagu sookvootide kehtestamine (Norra, Island, Hispaania, Prantsusmaa ning hiljuti Madalmaad, Itaalia ja Belgia).

Ettevõtete juhatustes naiste osaluse suurendamise lubaduse uutest osalistest

Moët Hennessy Louis Vuitton, tuntud kui LVMH, on 1987. aastal loodud suur prantsuse valdusfirma, mis kontrollib rahvusvahelistest ettevõtetest koosnevat gruppi, mille põhitegevusala on kaubamärgiga luksusveinide, kange alkoholi, kosmeetika, kellade, parfüümide, juveelitoodete ja moetoodete tootmine ning müük. LVMH tegutseb ka rahanduse, muusika, kunsti, kirjastamise ja kaubanduse valdkonnas.

LVMH soolise võrdõiguslikkuse põhinäitajad:

  • 61% grupi ja tema tütarettevõtjate tippjuhtidest on naised

  • 73% 2010. aastal edutatud töötajatest on naised

  • 30% valdkondlike juhtivkomiteede (Comités de Direction des Maisons) liikmetest on naised

  • grupi valdkondadest kaheksat juhivad naised (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes)

Kallimanis Group on Kreeka kaubamärk, mida kasutavad ettevõtted on 50 aastat tegutsenud mereandide turul. 1978. aastal asutatud G. Leoussis SA on ekspordifirma ning meditsiiniseadmete ja ravimite ainuesindaja Kreekas ja Küprosel. Trofodotiki Aigaiou SA (Attiki halduspiirkond) on müügitoodete kohalik esindaja ja hulgimüüja. Schellter Strategy Consulting on Belgias asuv juhtimiskonsultatsiooniettevõte.

Lisateave

Lubadus suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusvoliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopa Komisjoni andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

LISA

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar