Navigation path

Left navigation

Additional tools

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ενστερνίζεται τον στόχο της ΕΕ για την ισορροπία των φύλων

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2011 - Η επιχείρηση LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton υπέγραψε σήμερα την «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης», αναλαμβάνοντας οικειοθελώς τη δέσμευση να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στο διοικητικό της συμβούλιο στο 30% έως το 2015 και στο 40% έως το 2020. Συγχρόνως δε, τρεις ελληνικές επιχειρήσεις (η Γ. Καλλιμάνης ΑΕ, η Γ. Λεούσης ΑΕ και η Τροφοδοτική Αιγαίου ΑΕ) και μια βελγική εταιρεία (η Schellter Strategy Consulting) έδωσαν και αυτές το παράδειγμα και υπέγραψαν την «Επίσημη δέσμευση».

Σχολιάζοντας την υπογραφή της επίσημης δέσμευσης από την LVMH, η Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ κα Reding δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το λαμπρό παράδειγμα που δίνει η LVMH υπογράφοντας τους στόχους που θέσαμε στην ΕΕ για την καλύτερη εξισορρόπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Η LVMH βάζει τον πήχη ψηλά αποδεικνύοντας την έντονη προσήλωσή της στον στόχο της εξισορρόπησης των φύλων. Καλώ με έμφαση και τις άλλες εισηγμένες επιχειρήσεις να σπεύσουν να μιμηθούν το παράδειγμα αυτό. Η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι αποφασιστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και αποτελεί θετικό στοιχείο για την οικονομία. Είναι πλέον καιρός να το συνειδητοποιήσουν και να το εφαρμόσουν όλες οι επιχειρήσεις. Τον Μάρτιο του 2012, θα αξιολογήσω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και, εάν δεν δω να λαμβάνουν εθελοντικά οι επιχειρήσεις αξιόπιστα μέτρα, είμαι έτοιμη να προτείνω τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ».

Η κα Chantal Gaemperle, εκτελεστική αντιπρόεδρος της LVMH και υπεύθυνη ανθρωπίνων πόρων δήλωσε: «Η ποικιλομορφία βρίσκεται στο DNA της LVMH, και οι γυναίκες είναι παρούσες σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα της εταιρίας μας. Η επίσημη δέσμευση που αναλάβαμε αντανακλά τη σημασία που δίνει η LVMH στην επίτευξη των υψηλότερων δυνατών κριτηρίων σε όλες της τις δραστηριότητες. Ο όμιλός μας, ως ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης και καινοτομίας μεταξύ των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών της Ευρώπης, θεωρεί την υπογραφή της επίσημης δέσμευσης της ΕΕ ως φυσικό ορόσημο στην πορεία αυτή. Υποστηρίζουμε σθεναρά την προσέγγιση που ακολουθεί η Επίτροπος Reding όσον αφορά την εθελοντική συμμετοχή στα μέτρα για την ισότητα των φύλων και με μεγάλη χαρά αποδεικνύουμε σήμερα την προσήλωσή μας στον στόχο αυτόν».

Ιστορικό του φακέλου

Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης, ο ρόλος των γυναικών είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου του 75% που τίθεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση (βλ. IP/10/225). Για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση απαιτείται να καταβάλουν κοινές προσπάθειες οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις.

Μόλις το 12% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρώπης είναι γυναίκες, ενώ στο 97% των περιπτώσεων οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων είναι άνδρες. Η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ αργή: η αναλογία των μελών διοικητικών συμβουλίων που είναι γυναίκες στην ΕΕ αυξήθηκε κατά λίγο περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα τα τελευταία επτά χρόνια. Με τον ρυθμό αυτό, εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα χρειαστούν άλλα 50 χρόνια για να επιτευχθεί μια εύλογη ισορροπία (40% τουλάχιστον από κάθε φύλο) στα διοικητικά συμβούλια. Εν τω μεταξύ, οι εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν χάρη στο γυναικείο ταλέντο.

Την 1η Μαρτίου, η Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ κα Reding πραγματοποίησε συνάντηση με γενικούς διευθυντές και προέδρους διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων επιχειρήσεων και συζήτησε μαζί τους το πρόβλημα της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Κάλεσε όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη να υπογράψουν την «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης» και να αναλάβουν οικειοθελώς να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια στο 30% έως το 2015 και στο 40% έως τον 2020 (βλ. IP/11/242 και MEMO/11/124).

Η «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης» δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding. Θα βοηθήσει στην παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο εργάζονται οι εταιρείες για να αναλάβουν περισσότερες γυναίκες ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων. Κάθε εισηγμένη εταιρεία μπορεί να δώσει το καλό παράδειγμα υπογράφοντας την επίσημη δέσμευση. Τον Μάρτιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Τα κράτη μέλη και οι εταιρείες της ΕΕ έχουν λάβει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης: από «ήπια μέτρα», όπως κώδικες και χάρτες εταιρικής διακυβέρνησης, μέχρι νομοθετικά μέτρα, όπως ποσοστώσεις φύλου (στη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία και, πρόσφατα, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και το Βέλγιο).

Ποιες είναι οι εταιρείες που μόλις υπέγραψαν την «Επίσημη δέσμευση για τις γυναίκες»

Η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, γνωστή ως LVMH, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοφυλακίου με έδρα τη Γαλλία, ιδρύθηκε το 1987 και επιβλέπει διεθνή όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και πώληση προϊόντων πολυτελείας που φέρουν εμπορικό σήμα, όπως οίνων, αλκοολούχων ποτών, καλλυντικών, ρολογιών, αρωμάτων, κοσμημάτων και ειδών μόδας. Η LVMH δραστηριοποιείται επίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και στους τομείς της μουσικής, των τεχνών, των εκδόσεων και του εμπορίου.

Βασικά αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην LVMH:

  • το 61% των στελεχών του ομίλου και των εταιρειών που ελέγχει είναι γυναίκες

  • το 73% των υπαλλήλων που προήχθησαν το 2010 ήταν γυναίκες

  • το 30% των μελών των διοικητικών επιτροπών των εταιρειών που ελέγχει ο όμιλος (Comités de Direction des Maisons) είναι γυναίκες

  • 8 θυγατρικές του ομίλου (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes) έχουν ως προέδρους γυναίκες.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Καλλιμάνης είναι ελληνικός και δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια στην αγορά αλιευμάτων. Η Γ. Λεούσης ΑΕ ιδρύθηκε το 1978, είναι εξαγωγική εταιρεία, καθώς επίσης και αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιατρικών συσκευών και παραφαρμακευτικών προϊόντων με δίκτυα διανομής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Τροφοδοτική Αιγαίου ΑΕ (νομού Αττικής) είναι τοπικός αντιπρόσωπος και χονδρέμπορος προϊόντων σουπερμάρκετ-πολυκαταστημάτων. Η Schellter Strategy Consulting είναι εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών με έδρα το Βέλγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης»:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αρμοδιοι υπαλληλοι:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar