Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Společnost LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton se zavazuje dodržet cíl EU v oblasti vyváženého zastoupení mužů a žen

Brusel, 12. července 2011 – Společnost LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton dnes podepsala „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“, čímž se dobrovolně zavázala zvýšit do roku 2015 podíl žen ve vedení na 30 % a do roku 2020 na 40 %. Zároveň šly příkladem a svým podpisem se k tomuto dokumentu přihlásily i tři řecké společnosti (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA a Trofodotiki Aigaiou SA) a jedna belgická (Schellter Strategy Consulting).

Komisařka EU pro spravedlnost Redingová v reakci na podpis listiny společností LVMH uvedla: „Velmi vítám, že podpisem našich cílů na úrovni EU se LVMH stala významným příkladem, jak dosáhnout lepší vyváženosti mužů a žen ve vedení společností. LVMH dodržuje vysoké standardy a prokazuje své silné odhodlání k prosazení vyváženosti mužů a žen a já důrazně apeluji na ostatní veřejně obchodovatelné společnosti, aby rychle následovaly její příklad. Pro obchod a dobro ekonomiky je zásadní, aby ve vedení bylo více žen. Je čas, aby si to všechny společnosti uvědomily a jednaly v tomto smyslu. V březnu 2012 vyhodnotím aktuální stav a pokud neuvidím, že by byla zavedena důvěryhodná samoregulační opatření, jsem připravena učinit nezbytná legislativní opatření na úrovni EU.“

Chantal Gaemperle, výkonná místopředsedkyně LVMH odpovědná za lidské zdroje uvedla: „Různorodost je součástí DNA společnosti LVMH a ženy působí na všech úrovních společnosti. Podpisem tohoto závazku společnost LVMH potvrzuje odhodlání dodržovat nejvyšší standardy ve všech svých činnostech. Pro skupinu, která je klíčovou hnací silou pro růst a inovace v rámci kulturních a tvůrčích odvětví v Evropě, znamená podpis tohoto dokumentu EU přirozený milník. Odhodlaně podporujeme přístup komisařky Redingové k samoregulaci rovnosti žen a mužů a s potěšením toto prokazujeme svým dnešním závazkem.“

Souvislosti

Vzhledem ke stárnutí evropské populace jsou ženy nezbytné pro splnění cíle v rámci strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti 75 % (viz IP/10/225). Je třeba, aby vlády, sociální partneři a podniky vynaložily společnou snahu pro zlepšení stávající situace.

Ženy představují pouze 12 % členů řídících orgánů největších evropských společností a v 97 % případech je jejich předsedou muž. V posledních letech bylo dosaženo velmi malého pokroku: podíl žen v řídících a kontrolních orgánech společností se v EU za posledních sedm let zvyšoval jen o více než půl procentního bodu ročně. Pokud se neučiní žádné opatření, bude s touto mírou přírůstku zapotřebí dalších padesáti let, než dosáhneme přijatelné rovnováhy mezi muži a ženami (40 % žen či mužů) ve vedení společností. Přičemž v mezidobí budou veřejně obchodovatelné společnosti v EU i nadále přicházet o talentované ženy.

Dne 1. března se komisařka EU pro spravedlnost Redingová setkala s generálními řediteli a předsedy představenstev veřejně obchodovatelných společností, aby spolu projednaly nedostatečné zastoupení žen ve vedení. Vyzvala všechny veřejně obchodovatelné společnosti v Evropě, aby podepsaly dokument „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“ a dobrovolně se zavázaly zvýšit podíl žen ve svém vedení na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020 (viz IP/11/242 a MEMO/11/124).

Znění dokumentu „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“ je k dispozici na internetové stránce místopředsedkyně Komise Viviane Redingové. Napomůže monitorovat aktivity společností při prosazování většího podílu žen do nejvyšších pozic. Každá veřejně obchodovatelná společnost může závazek podepsat a jít tak příkladem. V březnu 2012 Evropská komise situaci znovu vyhodnotí a rozhodne o dalších krocích.

Státy EU a společnosti přijaly různá opatření, jejichž cílem je napravit situaci, a to od „měkkých opatření“, jako jsou vnitropodnikové zásady správy a řízení, až po legislativní opatření, jako jsou například genderové kvóty (Norsko, Island, Španělsko, Francie, ke kterým nedávno přibylo Nizozemsko, Itálie a Belgie).

O společnostech, které se svým podpisem nově připojily k dokumentu Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích

Společnost LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, známá jako LVMH, je významnou holdingovou společností se sídlem ve Francii, která byla založena v roce 1987 a která stojí v čele mezinárodní skupiny společností zabývajících se zejména výrobou a prodejem značkových luxusních vín, destilátů, kosmetiky, hodinek, šperků a módního zboží. LVMH rovněž působí v odvětví financí, hudby, umění, vydavatelství a obchodu.

Klíčové údaje týkající se rovnosti mužů a žen ve společnosti LVMH:

  • 61 % osob ve vedení skupiny a poboček jsou ženy

  • 73 % zaměstnanců, kteří byli v roce 2010 povýšeni, jsou ženy

  • 30 % členů výkonných výborů firem jsou ženy (Comités de Direction des Maisons)

  • 8 firmám náležejících do skupiny předsedají ženy (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes)

Skupina společností Kallimanis Group je řeckou známkou působící již 50 let na trhu s potravinami mořského původu. Společnost G. Leoussis SA, založená v roce 1978, se zabývá vývozem a také výhradním zastupováním v oblasti zdravotnických prostředků a léčiv v Řecku a na Kypru. Společnost Trofodotiki Aigaiou SA (správní region Attiki) je místním zástupcem a velkoobchodníkem v oblasti výrobků prodávaných v supermarketech. Společnost Schellter Strategy Consulting je společnost se sídlem v Belgii zabývající se poradenstvím v oblasti řízení.

Další informace

Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Evropská komise, databáze: ženy a muži na vedoucích pozicích:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

PŘÍLOHA

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar