Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton се ангажира с постигането на целта на ЕС за баланс между половете

Брюксел, 12 юли 2011 г. – Днес компанията LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton подписа декларацията „Ангажимент за участие на жените в управителните съвети в Европа“, като доброволно се ангажира да увеличи присъствието на жените в управителните съвети на 30 % до 2015 г. и на 40 % до 2020 г. По същото време три гръцки компании (G. Kallimanis SA, G. Leoussis SA и Trofodotiki Aigaiou SA) и една белгийска компания (Schellter Strategy Consulting) също послужиха за пример, като подписаха ангажимента.

В коментара си по повод присъединяването на LVMH към ангажимента комисарят Рединг заяви: „Приветствам красноречивия пример, даден от LVMH с подписването на целите на ЕС за по-добро представяне на жените в управителните съвети. LVMH преследва високи стандарти и свидетелства за силен ангажимент по отношение на постигането на равновесие между половете. Бих желала да окуража и други котирани на борсата компании да последват своевременно примера ѝ. Присъствието на повече жени в управителните съвети е особено важно за бизнеса и има положителен ефект върху икономиката. Време е всички компании да осъзнаят това и да предприемат съответните действия. След като преценя какво е положението през март 2012 г., ако не е отбелязан съществен напредък посредством приемането на мерки за саморегулиране, съм готова да предприема необходимите законодателни мерки на равнище ЕС.“

Chantal Gaemperle, вицепрезидент на LVMH, отговарящ за човешките ресурси, заяви: „Многообразието е част от същността на LVMH и жените са представени на всички равнища в компанията. Тази декларация отразява ангажимента на LVMH да преследва постигането на най-високи стандарти във всички свои дейности. Като ключов двигател за растеж и иновации в рамките на културните и творческите индустрии в Европа групата LVMH счита подписването на този ангажимент на ЕС за естествена стъпка. Силно подкрепяме подхода на комисар Рединг за саморегулация по въпросите на равновесието между половете и се радваме, че можем да го покажем днес с нашия ангажимент.“

Контекст

Със застаряването на населението в Европа присъствието на жените на пазара на труда е особено важно за постигане на целта от стратегията „Европа 2020“ за постигане на трудова заетост от 75 % (вж. IP/10/225). За подобряване на сегашното положение са необходими съвместни усилия от правителствата, социалните партньори и бизнеса.

Само 12 % от членовете на управителните съвети в най-големите европейски компании са жени, а в 97 % от случаите председателите на управителните съвети са мъже. Напредъкът през последните години е много бавен: делът на жените в управителните съвети на компаниите в ЕС се е увеличавал с едва половин процентен пункт годишно през последните седем години. С тази скорост, ако не бъдат взети мерки, ще бъдат необходими още 50 години за постигането на приемливо съотношение мъже—жени (поне 40 % от всеки пол) в управителните съвети. Междувременно котираните на борсата компании в ЕС продължават да не се възползват от таланта на жените.

На 1 март европейският комисар по въпросите на правосъдието Рединг се срещна с изпълнителни директори и председатели на управителни съвети на котирани на борсата компании, за да обсъди недостатъчното представяне на жените в управителните съвети. Тя призова всички котирани на борсата компании в Европа да подпишат ангажимента за участие на жените в управителните съвети в Европа и доброволно да се ангажират да увеличат това участие на 30 % до 2015 г. и на 40 % до 2020 г. (вж. IP/11/242 и MEMO/11/124).

„Ангажиментът за участие на жените в управителните съвети в Европа“ може да бъде намерен на уебсайта на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг. С негова помощ ще е възможно да се следят усилията на компаниите за увеличаване на броя на жените на висши ръководни постове. Всяка котирана на борсата компания може да подпише ангажимента и с това да даде пример. През март 2012 г. Европейската комисия ще направи оценка на ситуацията и ще вземе решение относно следващите действия.

Европейските държави и компаниите предприемат разнообразни мерки за справяне с тази ситуация, които обхващат както незаконодателни мерки като кодекси и харти за корпоративно управление, така и законодателни мерки като квоти за участието на жените (Норвегия, Исландия, Испания, Франция и неотдавна Нидерландия, Италия и Белгия).

Относно новоподписалите ангажимента за участието на жените

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, известна като LVMH, е крупна френска холдингова компания, създадена през 1987 г., упражняваща контрол върху международна група компании, основно заети в производството и продажбата на маркови луксозни вина, спиртни напитки, козметика, часовници, парфюмерия, бижутерия и модни стоки. LVMH също развива дейност в областта на финансите, музиката, изкуството, издателската дейност и търговията.

Няколко основни цифри за равенството между половете в LVMH:

  • 61 % от ръководните кадри в групата и клоновете ѝ са жени,

  • 73 % от повишените през 2010 г. служители са жени,

  • 30 % от членовете на изпълнителните комитети в клоновете са

  • жени (Comités de Direction des Maisons),

  • 8 клона от групата се управляват от жени (Krug, Loewe, Dior Watches, Kenzo Perfumes, Acqua di Parma, Pucci, Givenchy Couture, Fendi & Pucci Perfumes).

Гръцката група компании Kallimanis е активна на пазара на морски храни през последните 50 години. G. Leoussis SA, основана през 1978 г., е експортна компания, както и изключителен представител за медицинска апаратура и лекарства в Гърция и Кипър. Trofodotiki Aigaiou SA (административен регион Attiki) е местен представител и продавач на едро на стоки, предназначени за супермаркетите. Schellter Strategy Consulting е белгийска консултантска компания в областта на мениджмънта.

За повече информация

Ангажимент за повече жени в управителните съвети:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

База данни на Европейската комисия за жените и мъжете на ръководни длъжности:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

LVMH:

http://www.lvmh.fr/lvmhetvous/pg_lvmhetvous.asp?contentid=EllesVMH&rub=15&srub=5

ПРИЛОЖЕНИЕ

За контакти :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar