Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presã

Creșterea finanțării pentru educație, tineret și creativitate va stimula crearea de locuri de muncă, susține Comisia

Bruxelles, 11 iulie 2011 – În cadrul strategiei sale de stimulare a ocupării forței de muncă, Comisia Europeană are drept obiectiv aproape dublarea numărului de tineri, profesori și cercetători care primesc burse UE pentru a învăța și pentru a se forma în străinătate, de la
400 000 de beneficiari pe an în prezent, la aproape 800 000 în viitor. Acesta este unul dintre obiectivele-cheie care stau la baza creșterii semnificative a investițiilor UE pentru educație, tineret și creativitate propusă de Comisie în planul său de buget pentru 2014-2020, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou. Îmbunătățirea educației și formării profesionale și sprijinirea persoanelor în obținerea competențelor adecvate este esențială pentru satisfacerea viitoarelor necesități de locuri de muncă și pentru lupta împotriva sărăciei. De asemenea, o mai mare investiție în industriile creative va stimula oportunitățile de angajare într-un sector care reprezintă 4,5 % din PIB-ul UE și 3,8 % din ocuparea forței de muncă.

Vorbind la lansarea unui nou raport privind politica de alfabetizare, („Predarea citirii în Europa”, a se vedea IP/11/846), comisarul Vassiliou a făcut următoarele comentarii: Acest buget reprezintă o veste excelentă pentru persoanele și organizațiile active în educație, creativitate și inovare. Investirea în aceste domenii reprezintă unul dintre cele mai bune planuri de afaceri și ocupare a forței de muncă pentru viitorul Europei. Dorim să încurajăm mai multe persoane să profite de ocazia de a învăța, de a lucra sau de a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate, pentru că această experiență este de neprețuit pentru dezvoltarea competențelor și pentru perspectiva ocupării unui loc de muncă. Ne concentrăm pe măsuri cu valoare adăugată care contribuie la obiectivele Europa 2020 de creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.”

Ca parte a propunerii Comisiei, un nou program pentru educație, formare profesională și tineret va aloca 15,2 miliarde EUR (+ 73 %) pe o perioadă de șapte ani. În plus față de creșterea valorii burselor pentru studiu și formare profesională, acesta va viza sprijinirea modernizării sistemelor de educație, intensificarea cooperării transfrontaliere între instituțiile de învățământ și reformele politice. Aceasta este cea mai mare creștere din propunerea de buget, care subliniază prioritatea acordată investițiilor în cunoaștere, pentru viitorul Europei.

Noul program „Europa creativă”, care va cuprinde actualele programe Cultura, MEDIA și MEDIA Mundus, va sprijini sectoarele culturale și creative cu un buget de 1,6 miliarde EUR (+ 37 %). Acesta se va concentra pe sprijinirea organizațiilor și întreprinderilor care funcționează transfrontalier și sunt puternic legate de promovarea diversității culturale și lingvistice.

Institutul European de Inovare și Tehnologie și Acțiunile Marie Curie, care sprijină dezvoltarea de competențe, precum și formarea profesională și dezvoltarea carierei pentru cercetători, vor face parte din noua strategie „Orizont 2020” a UE pentru cercetare și inovare care va primi 80 de miliarde EUR + (46 %) conform propunerii de buget. Obiectivul îl reprezintă stimularea competitivității Europei pe plan mondial și sprijinirea creării de locuri de muncă și idei pentru mâine.

Etapele următoare

Comisia va prezenta la toamnă propuneri detaliate pentru noile programe.

Context

Educație, formare profesională și tineret

În prezent, aproximativ 400 000 de tineri, studenți, profesori și cercetători beneficiază anual de burse UE pentru studiu, formare profesională și activități de voluntariat în străinătate. Dar cererea de locuri este foarte mare și unul din doi solicitanți este respins din cauza resurselor insuficiente. Noul program ar permite UE să sprijine până la 800 000 de persoane pe an. Această investiție va fi, de asemenea, un catalizator pentru modernizarea universităților, instituțiilor de formare profesională și școlilor.

Programul va oferi UE mijloacele pentru a sprijini în mai bune condiții cooperarea între instituțiile de învățământ și lumea muncii. Programul va permite UE să sprijine statele membre în conceperea și aplicarea de politici și reforme ale educației eficiente și în transferul abordărilor inovatoare către alții. De asemenea, Comisia propune să se elaboreze, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, un program prin care să se ofere împrumuturi garantate pentru studenții de master în vederea unui curs complet de licență în străinătate. Acest program „Erasmus pentru Master” ar aborda o lipsă actuală în sprijinul financiar.

Programul pentru educație, formare profesională și tineret va include un subprogram pentru sport, concentrat asupra abordării amenințărilor transnaționale precum dopingul, violența și rasismul în sport, asupra dezvoltării de cariere duale pentru atleți și asupra sprijinirii organizațiilor de la nivelul de bază.

Europa creativă

Programul „Europa creativă” va contribui la conservarea patrimoniului cultural și la intensificarea circulației lucrărilor creative în interiorul și în afara UE. De asemenea, Comisia va propune un instrument financiar gestionat de Banca Europeană de Investiții pentru asigurarea de finanțare a datoriilor și a capitalurilor proprii în industriile culturale și creative. Programul va juca un rol important în stimularea cooperării transfrontaliere, promovând învățarea reciprocă și profesionalizând aceste sectoare.

Sprijinul UE în sectorul creativ are un efect semnificativ de pârghie în atragerea de investiții publice și private suplimentare. Aceasta îmbunătățește competitivitatea, mai ales în ceea ce privește micile întreprinderi, contribuie la crearea de oportunități de angajare și la inovare, precum și la dezvoltarea locală și regională.

Un mai bun raport calitate-preț

Programele UE existente în educație și tineret au avut mare succes în stimularea mobilității. De exemplu, 2,5 milioane de studenți au beneficiat de pe urma sprijinului UE pentru studii și stagii în întreprinderi în alte țări, prin intermediul programului Erasmus.

Finanțarea prin noile programe va fi completată printr-un sprijin semnificativ pentru educație, formare profesională și cultură prin intermediul „Orizont 2020” și prin fonduri structurale. De exemplu, în actualul buget (2007-2013), s-au cheltuit aproximativ 72,5 miliarde EUR pentru educație și formare în toate regiunile Europei și niveluri similare de cheltuieli pot fi preconizate pentru viitor.

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar