Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie: extra middelen voor onderwijs, jeugdzaken en creativiteit scheppen banen

Brussel, 11 juli 2011 – Als onderdeel van haar strategie om banen te scheppen wil de Europese Commissie het aantal jongeren, leerkrachten en onderzoekers die met EU-steun in het buitenland gaan studeren of een opleiding volgen bijna verdubbelen, van 400 000 per jaar nu naar bijna 800 000 in de toekomst. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de Commissie in haar begrotingsplan voor 2014-2020 de in onderwijs, jeugdzaken en creativiteit geïnvesteerde middelen sterk wil verhogen, verklaarde Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, op een persconferentie vandaag. Om in de toekomst over de juiste beroepskwalificaties te beschikken en armoede te bestrijden, moeten we onderwijs en opleiding verbeteren, en mensen helpen de juiste vaardigheden te verwerven. Meer investeren in de creatieve bedrijfstakken betekent meer banen, in een sector die goed is voor 4,5% van het BBP van de EU, en voor 3,8% van de werkgelegenheid.

Bij de voorstelling van een nieuw verslag over het beleid inzake leesvaardigheid ('Teaching Reading in Europe', zie IP/11/846), zei commissaris Vassiliou hierover het volgende: "Deze begroting is uitstekend nieuws voor mensen en organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, creativiteit en innovatie. Investeringen in deze sectoren zorgen voor meer bedrijfsactiviteit en werkgelegenheid en dragen zo bij tot een betere toekomst voor Europa. Wij willen meer mensen ertoe aanzetten gebruik te maken van de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren, werken of vrijwilligerswerk te verrichten: die ervaring is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van hun vaardigheden en voor hun jobkansen. Wij concentreren ons op maatregelen die toegevoegde waarde opleveren en bijdragen aan de Europa 2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei."

Een onderdeel van het voorstel van de Commissie is een nieuw programma voor onderwijs, opleiding en jeugdzaken, dat over een periode van zeven jaar over 15,2 miljard euro zou beschikken, 73% meer dan nu. Dit programma zal meer studie- en opleidingsbeurzen verstrekken, en daarnaast steun verlenen voor de modernisering van onderwijsstelsels, voor meer grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen, en voor hervorming van het beleid. Dit is de grootste toenamepost in het hele begrotingsvoorstel; daaruit blijkt dat investeren in kennis met het oog op de toekomst van Europa een hoge prioriteit heeft.

Het nieuwe programma Creatief Europa, dat de huidige programma's Cultuur, MEDIA en MEDIA Mundus zal omvatten, zal over een budget van 1,6 miljard euro (+37%) beschikken om de culturele en creatieve bedrijfstakken te ondersteunen. Het zal zich voornamelijk steun verlenen aan organisaties en bedrijven die over de grenzen heen werken en een sterke band hebben met de promotie van culturele en taalkundige verscheidenheid.

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie en de Marie Curie-beurzen, die onderzoekers helpen bij hun basis- en voortgezette opleiding alsmede hun loopbaanontwikkeling, zullen deel uitmaken van de nieuwe EU-strategie Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie, die volgens het huidige voorstel over 80 miljard euro (+46%) zou beschikken. Het doel is Europa op wereldvlak concurrentiëler te maken en de banen en ideeën van morgen te helpen scheppen.

Volgende stappen

Dit najaar zal de Commissie gedetailleerde voorstellen voor de nieuwe programma's voorleggen.

Achtergrond

Onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Momenteel ontvangen ieder jaar ongeveer 400 000 jongeren, studenten, leerkrachten en onderzoekers een beurs om in het buitenland te gaan studeren, een opleiding te gaan volgen dan wel vrijwilligerswerk te verrichten. De vraag is echter enorm, en bij gebrek aan middelen moet een op de twee aanvragers worden afgewezen. Met het nieuwe programma zou de EU elk jaar tot 800 000 mensen een beurs kunnen geven. Deze investering zal als een katalysator werken voor de modernisering van universiteiten, opleidingsinstellingen en scholen.

Het programma zal de EU de middelen bieden om de samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en de arbeidsmarkt beter te ondersteunen. Het zal de EU in staat stellen de lidstaten te helpen effectieve onderwijs­beleidsmaatregelen en –hervormingen uit te werken en door te voeren, en innovatieve benaderingen met anderen te delen. De Commissie stelt ook voor om samen met de Europese Investeringsbank een programma op te zetten om gegarandeerde leningen ter beschikking te stellen voor masterstudenten die in het buitenland een graad willen verwerven. Dit programma "Erasmus voor masters" zou een leemte in de huidige financiële steun opvangen.

Het programma voor onderwijs, opleiding en jeugdzaken zal ook een subprogramma voor sport omvatten, dat grensoverschrijdende uitdagingen zoals doping, geweld en racisme in de sport zal aanpakken, een dubbele opleiding voor sporters zal stimuleren en basisorganisaties zal ondersteunen.

Creatief Europa

Het programma Creatief Europa zal het culturele erfgoed helpen bewaren en het verkeer van creatieve werken binnen en buiten de EU stimuleren. De Commissie zal ook een door de Europese Investeringsbank beheerd financieel instrument voorstellen om schuld- en aandelenfinanciering voor de culturele en creatieve bedrijfstakken te verstrekken. Het programma zal een belangrijke rol spelen in het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking, het bevorderen van leren van gelijken (peer learning) en zal deze bedrijfstakken professioneler helpen maken.

EU-steun in de creatieve sector heeft een belangrijk hefboomeffect, doordat het verdere openbare en privé-investeringen aantrekt. Dit verbetert het concurrentievermogen, vooral van kleine bedrijven, helpt jobkansen te scheppen en draagt bij tot innovatie en tot plaatselijke en regionale ontwikkeling.

Meer waar voor ons geld

De bestaande EU-programma's voor onderwijs en jeugdzaken hebben met veel succes de mobiliteit gestimuleerd. Zo hebben via het programma Erasmus 2,5 miljoen studenten EU-steun gekregen voor studies en bedrijfsstages in andere landen.

De financiering in het kader van de nieuwe programma's zal worden aangevuld met aanzienlijke steun voor onderwijs, opleiding en cultuur uit Horizon 2020 en de structuurfondsen. Zo wordt onder de huidige begroting (2007-2013) ongeveer 72,5 miljard euro besteed aan onderwijs en opleiding in de Europese regio's, en kunnen voor de toekomst vergelijkbare bedragen worden verwacht.

Contactpersonen:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar