Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Europeiska kommissionen skärper reglerna för att kunna bekämpa nya syntetiska droger

Bryssel den 11 juli 2011 – Enligt en rapport från Europeiska kommissionen som släpps i dag, behövs starkare åtgärder för att kunna hantera de växande problemen som nya syntetiska droger på marknaden skapar runt om i Europeiska unionen. Under 2010 identifierade EU ett rekordantal på 41 stycken sådana psykoaktiva ämnen som säljs lagligt, vilket är 17 fler än året innan. De ger samma effekt som drogerna ecstasy och kokain och kan vara lika farliga. I Europa säljs de ofta via internet eller specialbutiker. Rapporten innehåller en bedömning av hur de nuvarande EU-reglerna hanterar nya psykoaktiva droger. Kommissionen planerar att stärka reglerna så att man kan förhindra att farliga ämnen säljs fritt på marknaden.

Enligt en ny Eurobarometerundersökning som publiceras i dag ökar de ämnen som ger samma effekt som illegala droger i popularitet: 5 % av Europas unga säger sig ha använt dem. Siffrorna är som högst i Irland (16 %), följt av Polen (9 %), Lettland (9 %), Storbritannien (8 %) och Luxemburg (7 %). Eurobarometern avslöjar att en stor majoritet av unga mellan 15 och 24 runt om i EU:s 27 medlemsländer stöder ett förbud mot de här ämnena.

– Tillgången till syntetiska droger i Europa ökar snabbare än någonsin tidigare. De kan vara giftiga, beroendeframkallande och ge skadliga effekter på lång sikt, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.Vi måste vidta åtgärder på EU-nivå för att skydda våra barn.Vårt nuvarande system för att upptäcka de här drogerna klarar inte att hantera den stora ökningen av nya ämnen på marknaden. Därför måste vi stärka reglerna så att vi kan undvika att ungdomar ramlar i fällan och blir beroende av farliga droger. Vi måste försäkra oss om att lagstiftningen kring dessa ämnen är stark och effektiv.

Utredningsrapport: Hantering av nya psykoaktiva substanser

Dagens rapport innehåller en bedömning av EU:s system för hantering av nya psykoaktiva ämnen som kommer in på marknaden. Systemet bildades 2005 och inbegriper tidiga varningar om nya substanser mellan EU:s medlemsländer, riskbedömningar och eventuellt kontrollåtgärder som omfattar hela Europa.

I rapporten konstaterar kommissionen att systemet för tidiga varningar fungerar bra men att det övergripande systemet har svårt att hantera den stora mängd nya ämnen som dyker upp på marknaden. Det är exempelvis lätt att kringgå nuvarande kontrollåtgärder och tillverka nya droger som kan vara legala men som kan ge mycket allvarliga biverkningar. Det nuvarande systemet saknar också effektiva handlingsmöjligheter för kontrollåtgärder.

Kommissionen överväger olika sätt att göra EU-reglerna effektivare: alternativa lösningar till straffrättsliga påföljder, nya sätt att övervaka ämnen som kan ge anledning till oro och likriktning av kontrollåtgärderna för narkotika med dem för livsmedels- och produktsäkerhet. I höst kommer kommissionen att presentera en rad alternativ för detta.

Enligt rapporten ökar tillgänglighet av nya psykoaktiva ämnen i Europa snabbare än någonsin tidigare. 115 sådana ämnen har rapporterats sedan 2005. 2010 rapporterades rekordantalet 41 stycken nya droger, 17 fler än under 2009 och 28 fler än under 2008. Dessa inkluderar växtbaserade ämnen, syntetiska derivat av väletablerade droger och så kallade ”designer drugs”.

Nya psykoaktiva ämnen blir i större utsträckning ett globalt problem. Användningen av ”traditionell narkotika” såsom kokain, heroin och ecstasy är ”generellt stabil” medan nya droger förser den illegala drogmarknaden då handlare utnyttjar internationellt oreglerade kemikalier, enligt World Drug Report 2011, publicerad av FN:s drog och brottsbekämpningsbyrå.

Sammanfattning av Eurobarometerundersökningen: Ungdomars narkotikabruk

Eurobarometerundersökningen som publicerades i dag visar att 5 % av de svarande säger att de använder syntetiska droger och de att får dem framför allt genom vänner (54 %), på fester eller på krogen (37 %), i specialbutiker (33 %) eller via internet (7 %). Eurobarometern visar också att en av tre unga män (32 %) säger att de använt cannabis jämfört med en av fem unga kvinnor (20 %). Européer mellan 15 och 24 år drar en tydlig gräns mellan cannabis och andra olagliga droger både vad gäller tillgänglighet och hälsoeffekter. Sammanfattningsvis anser ungdomar att kokain (95 %) och ecstasy (92 %) utgör en större hälsorisk än cannabis (67 %) vid regelbunden användning, jämfört med alkohol (57 %). 75 % av de ungdomar som aldrig använt cannabis anser att den utgör en hög risk, jämfört med 36 % av dem som använt drogen det senaste året. 57 % av de svarande trodde att de lätt skulle kunna få tag på cannabis inom 24 timmar, medan endast 22 % ansåg detsamma om ecstasy eller kokain.

Bakgrund

För att hantera narkotikamissburk krävs ett långsiktigt, balanserat tillvägagångssätt där man med samma kraft riktar in sig på förebyggande åtgärder, skademinskning, missbrukarvård och olaglig narkotikahandel. EU:s narkotikastrategi för 2005-2012 och dess två handlingsplaner mot narkotika (2005–2008 och 2009–2012) anger ett konsekvent och balanserat tillvägagångssätt för att minska missbrukarnas efterfrågan och tillgången på narkotika.

Kommissionen har en central roll i samordningsåtgärderna som genomförs för att minska användningen av olagliga droger och för att bekämpa narkotikahandeln. Kommissionen är ansvarig för att föreslå till medlemsländerna att ny narkotika kontrolleras, i enlighet med rådets beslut 2005/387/RIF. Beslutet upprättade ett system för snabbt informationsutbyte om ny narkotika, bedömning av narkotikans risker och att den får kontrolleras inom EU. Dagens rapport bedömer systemets tillämpning.

För mer information om

Europeiska kommissionens narkotikapolitik:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Eurobarometern om ungas attityd till narkotika:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar