Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija za okrepitev pravil za boj proti nevarnim novim sintetičnim drogam

Bruselj, 11. julija 2011 – Danes objavljeno poročilo Evropske komisije navaja, da je treba v Evropski uniji sprejeti strožje ukrepe za reševanje vse večjega problema novih sintetičnih drog, ki vstopajo na trg. EU je samo leta 2010 odkrila rekordnih 41 takšnih psihoaktivnih snovi, ki posnemajo učinke nevarnih drog, kot je ekstazi ali kokain, in se prodajajo zakonito (prejšnje leto je bilo odkritih 24 takšnih snovi). Droge, ki so lahko vsaj tako nevarne kot prepovedane snovi, se pogosto prodajajo prek spleta in v specializiranih trgovinah. Poročilo ocenjuje trenutna pravila EU o obravnavi novih psihoaktivnih drog. Komisija namerava ta pravila poostriti in tako preprečiti, da bi se te nevarne snovi prosto prodajale na trgu.

Kakor kaže danes objavljena nova raziskava Eurobarometra, so nove snovi, ki posnemajo učinke prepovedanih drog, vse bolj pogoste, pri čemer je 5 % mladih Evropejcev odgovorilo, da so te droge že uživali. Številke so najvišje na Irskem (16 %), sledijo pa Poljska (9 %), Latvija (9 %), Združeno kraljestvo (8 %) in Luksemburg (7 %). Eurobarometer kaže, da je v 27 državah članicah EU velika večina mladih med 15 in 24 letom za prepoved teh snovi.

„V Evropi postajajo nove sintetične droge vedno bolj in vedno hitreje dostopne. Lahko so strupene, zasvojevalne in imajo dolgoročne škodljive učinke,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding in dodala: „Ukrepati moramo na ravni EU in zaščititi naše otroke. Sedanji sistem odkrivanja novih drog ni kos velikemu povečanju števila teh snovi na trgu. Zato je treba pravila okrepiti in zagotoviti, da se mladi ne ujamejo v zanko uživanja teh nevarnih drog. Naš zakonodajni okvir, ki obravnava te snovi,mora biti trden in učinkovit.“

Poročilo o oceni: Nove psihoaktivne snovi

Danes objavljeno poročilo ocenjuje mehanizem EU za obravnavanje novih psihoaktivnih snovi, ki vstopajo na evropski trg. Mehanizem je začel delovati leta 2005 in vključuje zgodnje obveščanje o novih snoveh med državami članicami EU, oceno tveganja in morebitne nadzorne ukrepe za celotno Evropo.

Poročilo ugotavlja, da sistem zgodnjega obveščanja deluje dobro, vendar pa ima mehanizem precej težav pri odkrivanju velikega števila novih snovi, ki prihajajo na trg. Tako na primer ni težko zaobiti veljavnih nadzornih ukrepov in proizvesti novih drog, ki so lahko zakonite, imajo pa zelo škodljive učinke. V trenutno veljavnem sistemu tudi ni dovolj učinkovitih možnosti izvajanja nadzornih ukrepov.

Komisija proučuje več možnosti, kako bi pravila EU postala bolj učinkovita. Med njimi so različne možnosti za kazenske sankcije, novi načini spremljanja snovi, ki povzročajo zaskrbljenost, ter usklajevanje nadzornih ukrepov za droge s tistimi s področja varnosti hrane in proizvodov. Komisija bo jeseni v zvezi s tem predstavila več možnosti.

Poročilo ugotavlja, da postajajo nove psihoaktivne snovi v Evropi vedno bolj in vedno hitreje dostopne. Od leta 2005 je bilo odkritih 115 takšnih snovi. Leta 2010 je bilo odkrito rekordno število novih drog, in sicer kar 41. Leta 2009 so jih namreč odkrili 24, leta 2008 pa 13. Med njimi so bile rastlinska snov, sintetični derivati že uveljavljenih drog in tako imenovane „dizajnerske droge“.

Nove psihoaktivne snovi vse bolj postajajo globalni problem. Poročilo Urada Združenih narodov za droge in kriminal (World Drug Report 2011) navaja, da se uporaba „tradicionalnih drog“, kot so kokain, heroin in ekstazi, na splošno sicer ne spreminja, vendar pa na trg s prepovedanimi drogami vstopajo nove droge, ker trgovci izkoriščajo mednarodno neurejen trg kemikalij.

Raziskava Eurobarometra: Uživanje drog med mladimi

Danes objavljena raziskava Eurobarometra kaže, da je 5 % vprašancev, ki so priznali uživanje sintetičnih drog, te dobilo predvsem od prijateljev (54 %), na zabavah ali v klubih (37 %), v specializiranih trgovinah (33 %) ali prek spleta (7 %).

Raziskava Eurobarometra kaže tudi, da je tretjina mladih moških (32 %) odgovorila, da je vsaj enkrat v življenju uživala marihuano. Enak odgovor je dala ena petina mladih žensk (20 %). Evropejci v starosti od 15 do 24 let jasno ločujejo marihuano od drugih nezakonitih drog – tako v smislu razpoložljivosti kot učinkov na zdravje. Na splošno v primerjavi z marihuano (67 %) in alkoholom (57 %) veliko več mladih ocenjuje, da sta kokain (95 %) in ekstazi (92 %) za redne uživalce zelo nevarna. Med mladimi, ki nikoli niso uživali marihuane, jih je 75 % menilo, da bi bilo redno uživanje te droge zelo nevarno. Med tistimi, ki so marihuano uživali v preteklem letu, pa je bilo takih 36 %. 57 % vprašancev meni, da lahko marihuano z lahkoto dobijo v 24 urah, medtem ko jih je isto za ekstazi in kokain navedlo le 22 %.

Ozadje

Za reševanje problematike zlorabe drog je potreben dolgoročen in uravnotežen pristop, ki enako pozornost namenja preprečevanju, zmanjševanju zdravstvenega tveganja, zdravljenju in prometu s prepovedanimi drogami. S strategijo EU na področju drog za obdobje 2005–2012 in akcijskima načrtoma za njeno izvajanje (2005–2008 in 2009–2012) je določen skladen in uravnotežen pristop EU za zmanjšanje povpraševanja po drogah ter ponudbe drog.

Komisija ima osrednjo vlogo pri usklajevanju ukrepov za zmanjšanje uživanja prepovedanih drog in za boj proti prometu s prepovedanimi drogami. Komisija je v skladu s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ pristojna, da državam članicam predlaga uvedbo nadzora za nove droge. Ta sklep vzpostavlja mehanizem za hitro izmenjavo podatkov o novih drogah, za oceno tveganj in uvedbo nadzora po celotni EU. Danes objavljeno poročilo ocenjuje delovanje tega mehanizma.

Dodatne informacije

Politika Evropske komisije za boj proti drogam:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs.

Eurobarometer o odnosu mladih do drog:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 2 2991382)


Side Bar