Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie stelt strengere regels op voor bestrijding nieuwe synthetische drugs

Brussel, 11 juli 2011. - Er komen in de Europese Unie steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. De Europese Commissie stelt daarom in een vandaag verschenen verslag dat dit groeiende probleem in de EU harder moet worden aangepakt. In de EU zijn alleen al in 2010 maar liefst 41 van zulke nieuwe psychoactieve stoffen gemeld – dat zijn stoffen die een soortgelijke werking hebben als gevaarlijke drugs zoals ecstasy of cocaïne, maar legaal kunnen worden verkocht. Het jaar daarvoor werden slechts 24 nieuwe stoffen gemeld. Die drugs, die net zo gevaarlijk kunnen zijn als verboden stoffen, worden vaak verkocht via internet en in gespecialiseerde winkels. In het verslag wordt een beoordeling gegeven van de huidige EU-regels voor de aanpak van nieuwe drugs. De Commissie wil die regels aanscherpen, om te voorkomen dat onveilige stoffen vrijelijk op de markt kunnen worden aangeboden.

Volgens een vandaag gepubliceerde Eurobarometerenquête worden nieuwe stoffen die een met drugs vergelijkbare werking hebben steeds populairder: 5% van de Europese jongeren zegt die stoffen wel eens te hebben gebruikt. De hoogste cijfers worden gemeld voor Ierland (16%), Polen (9%), Letland (9%), het Verenigd Koninkrijk (8%) en Luxemburg (7%). Uit de Eurobarometer blijkt ook dat in de 27 lidstaten van de EU een grote meerderheid in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar die stoffen wil verbieden.

“Nieuwe synthetische drugs komen in Europa steeds sneller op grote schaal beschikbaar. De middelen kunnen toxisch of verslavend zijn en op de lange duur schadelijke gevolgen hebben”, aldus eurocommissaris voor Justitie Viviane Reding. “Het is noodzakelijk op EU-niveau op te treden en onze kinderen te beschermen. Het huidige systeem om deze nieuwe drugs op te sporen is niet opgewassen tegen de enorme toename van het aantal stoffen op de markt. Strengere regels zijn dus nodig om te voorkomen dat jonge mensen in deze val trappen. De wetgeving om deze gevaarlijke drugs aan te pakken moet solide en doeltreffend zijn.”

Beoordelingsverslag: aanpak van nieuwe psychoactieve stoffen

In het vandaag verschenen verslag wordt een beoordeling gegeven van de regeling waarmee de EU nieuwe psychoactieve stoffen die op de Europese markt verschijnen, aanpakt. De regeling bestaat sinds 2005 en houdt in dat de lidstaten elkaar in een vroeg stadium waarschuwen voor nieuwe stoffen. Het risico van die stoffen kan dan worden beoordeeld en eventueel worden voor heel Europa controlemaatregelen vastgesteld.

Volgens het verslag functioneert het waarschuwingssysteem goed, maar is het niet in staat de enorme toestroom van nieuwe stoffen op de markt bij te houden. De controlemaatregelen zijn bijvoorbeeld vrij eenvoudig te omzeilen door nieuwe drugs samen te stellen. Die zijn wellicht legaal, maar kunnen ernstige schade veroorzaken. Het systeem biedt ook weinig keuzemogelijkheden voor controlemaatregelen.

De Commissie overweegt een aantal methoden om de EU-regels doeltreffender te maken. Zo zouden er alternatieven kunnen komen voor strafrechtelijke sancties, nieuwe methoden om zorgwekkende stoffen te volgen, en zouden de maatregelen voor drugsbestrijding kunnen worden afgestemd op die voor voedsel- en productveiligheid. Komend najaar komt de Commissie met een voorstel voor verschillende opties.

Volgens het verslag komen nieuwe psychoactieve stoffen steeds sneller op grote schaal beschikbaar in Europa. Sinds 2005 zijn er 115 nieuwe stoffen gemeld. In 2010 is een recordaantal nieuwe drugs gemeld, namelijk 41, tegen 24 in 2009 en 13 in 2008. De gemelde stoffen bevatten een plantaardige stof, synthetische derivaten van al bestaande drugs en zogenoemde designerdrugs.

Nieuwe psychoactieve stoffen zijn wereldwijd een groeiend probleem. Het gebruik van “traditionele drugs” als cocaïne, heroïne en ecstasy is redelijk stabiel, maar er komen steeds nieuwe stoffen op de drugsmarkt, doordat de handelaars gebruikmaken van internationaal nog niet gereglementeerde stoffen. Dat zegt het VN-bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) in zijn World Drug Report 2011.

Eurobarometerenquête: drugsgebruik onder Europese jongeren

Volgens de vandaag gepubliceerde Eurobarometerenquête zegt 5% van de respondenten synthetische drugs te gebruiken. Van hen verkrijgt 54% de drugs via vrienden, 37% op party’s of in discotheken, 33% in gespecialiseerde winkels en 7% via internet.

Uit de enquête blijkt ook dat een op de drie jonge mannen (32%) zegt ten minste éénmaal cannabis te hebben gebruikt, terwijl dat voor vrouwen 20% is. Europeanen van 15 tot 24 jaar maken een duidelijk onderscheid tussen cannabis en andere drugs, zowel wat de beschikbaarheid als wat de gezondheidseffecten betreft. Cocaïne (95%) en ecstasy (92%) worden door veel meer jongeren als gevaarlijk voor de gezondheid van regelmatige gebruikers beschouwd dan cannabis (67%). 57% is die mening toegedaan wat alcohol betreft. Van de jongeren die nooit cannabis hebben gebruikt, vindt 75% dat regelmatig gebruik een hoog risico met zich meebrengt, terwijl dat voor degenen die het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt, maar 36% is. Van de respondenten denkt 57% met gemak binnen 24 uur cannabis te kunnen krijgen, terwijl dat voor ecstasy of cocaïne maar 22% is.

Achtergrond

Voor de aanpak van drugsmisbruik is een evenwichtige langetermijnaanpak noodzakelijk, die zich in gelijke mate richt op preventie, schadevermindering, behandeling van verslaafden en bestrijding van drugshandel. Met de EU-drugsstrategie voor 2005–2012 en de twee drugsactieplannen ter uitvoering daarvan (2005–2008 en 2009–2012) heeft de EU een coherente en evenwichtige aanpak opgezet om zowel de vraag naar drugs als het aanbod terug te dringen.

De Commissie speelt een coördinerende rol bij de maatregelen om het gebruik van drugs te verminderen en drugshandel te bestrijden. Volgens Besluit 2005/387/JBZ van de Raad moet de Commissie aan de lidstaten voorstellen om voor nieuwe drugs controlemaatregelen in te stellen. Bij dat besluit is een mechanisme opgezet voor snelle uitwisseling van informatie over nieuwe drugs, beoordeling van het risico en instelling van controlemaatregelen in de EU. Het vandaag verschenen verslag geeft een beoordeling van de werking van het mechanisme.

Meer informatie:

Antidrugsbeleid van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Eurobarometer over jongeren en drugs:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar