Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija stiprinās noteikumus, lai cīnītos pret bīstamām jaunām sintētiskajām narkotikām

Briselē, 2011. gada 11. jūlijā. Nepieciešama stingrāka rīcība visā Eiropas Savienībā, lai risinātu arvien lielāko problēmu saistībā ar jaunu sintētisko narkotiku ienākšanu tirgū, teikts Eiropas Komisijas ziņojumā, kas tiek publicēts šodien. ES 2010. gadā ir identificējusi rekordlielu skaitu - 41 šādu psihoaktīvu vielu, kas imitē tādu bīstamu narkotiku kā ecstasy vai kokaīns radīto efektu un tiek pārdotas legāli - iepriekšējā gadā šis skaits bija 24. Šīs narkotiskās vielas, kas var būt tikpat bīstamas kā aizliegtās vielas, bieži pārdod internetā un specializētos veikalos. Ziņojumā novērtēti pašreizējie ES noteikumi par rīcību attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām. Komisija plāno stiprināt šos noteikumus, lai nepieļautu, ka šādas nedrošas vielas tiek brīvi pārdotas tirgū.

Saskaņā ar jauno Eirobarometra pārskatu, ko šodien publicē, jaunas vielas, kas imitē nelegālo narkotiku efektu, kļūst arvien populārākas, jo 5 % Eiropas jauniešu atzīst, ka ir tās lietojuši. Šie rādītāji visaugstākie ir Īrijā (16%), tai seko Polija (9%), Latvija (9%), Apvienotā Karaliste (8%) un Luksemburga (7%). Eirobarometrs atklāj, ka visās 27 ES dalībvalstīs liels vairums jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem atbalsta šo vielu aizliegšanu.

"Jaunās sintētiskās narkotikas Eiropā kļūst arvien plašāk pieejamas līdz šim nepieredzētā tempā. Tās var būt toksiskas, pie tām var pierast un tām var būt kaitīgas sekas ilgtermiņā," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un par tieslietām atbildīgā komisāre Viviāna Redinga. "Mums jārīkojas ES līmenī, lai pasargātu mūsu bērnus. Pašreizējā šādu jaunu narkotiku atklāšanai paredzētā sistēma nav piemērota, lai cīnītos ar šādu vielu skaita lielu pieaugumu tirgū. Tāpēc šie noteikumi ir jāstiprina, lai nodrošinātu, ka jaunieši neiekrīt šo bīstamo narkotiku lietošanas slazdos. Mums jānodrošina, ka mūsu tiesiskais regulējums rīcībai saistībā ar šādām vielām ir spēcīgs un efektīvs."

Novērtējuma ziņojums - rīcība saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām

Šodien publicētajā ziņojumā tiek novērtēts ES mehānisms rīcībai saistībā ar jaunu psihoaktīvo vielu ienākšanu Eiropas tirgū. Mehānisms, kas tika izveidots 2005. gadā, ietver agrīno brīdināšanu par jaunām vielām ES dalībvalstu starpā, apdraudējuma novērtējumu un iespējamus Eiropas mēroga kontroles pasākumus.

Ziņojumā konstatēts, ka agrīnās brīdināšanas sistēma darbojas labi, taču mehānismam kopumā bijis grūti reaģēt uz tik lielu skaitu jaunu vielu, kas ienāk tirgū. Piemēram, ir viegli apiet pašreizējos kontroles pasākumus un izstrādāt jaunas narkotiskās vielas, kas var būt legālas, bet kurām ir nopietnas kaitīgas sekas. Pašreizējā sistēmā arī trūkst efektīvu variantu kontroles pasākumiem.

Komisija apsver dažādus veidus, kā ES noteikumus padarīt efektīvākus, piemēram, ieviešot alternatīvu kriminālsodiem, jaunus veidus bažas raisošo vielu uzraudzībai un narkotiku kontroles pasākumu saskaņošanu ar pārtikas un citu produktu drošības kontroles pasākumiem. Rudenī Komisija nāks klajā ar vairākiem variantiem šajā sakarā.

Ziņojumā secināts, ka jaunas psihoaktīvas vielas Eiropā kļūst plaši pieejamas līdz šim nepieredzētā tempā. Kopš 2005. gada saņemtas ziņas par 115 šādām vielām. Par rekorddaudz jaunām narkotikām – 41 – tika ziņots 2010. gadā, salīdzinot ar 24 jaunām narkotikām 2009. gadā un trīspadsmit 2008. gadā. Starp tām bija vielas uz augu bāzes, sintētiskie atvasinājumi un plaši lietotas narkotikas, kā arī tā sauktās dizaina narkotikas.

Jaunas psihoaktīvas vielas arvien vairāk kļūst par pasaules mēroga problēmu. Ja "tradicionālo narkotiku", piemēram, kokaīna, heroīna un ecstasy lietošanas apmērs ir "visumā stabils", nelegālo narkotiku tirgus piedāvājumu nodrošina jaunās narkotikas, jo, kā secināts ANO Narkotiku un noziedzības biroja 2011. gada ziņojumā par situāciju narkotiku jomā pasaulē - World Drug Report 2011, tirgotāji izmanto priekšrocības, ko sniedz starptautiski neregulētas ķīmiskas vielas.

Eirobarometra pārskats: narkotiku lietošana jauniešu vidū

Šodien publicētais Eirobarometra pārskats liecina, ka pieciem procentiem respondentu, kuri atzina, ka lieto jaunas psihoaktīvās vielas, galvenais to ieguves avots ir draugi (54 %), pasākumi vai klubi (37 %), specializētie veikali (33 %) vai internets (7 %).

Eirobarometra pārskats arī liecina, ka viens no trim jauniešiem (32 %) atzīst, ka ir vismaz reizi dzīvē lietojis marihuānu, starp jaunietēm šis rādītājs ir viena no piecām (20 %). Eiropas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 24 gadiem skaidri nošķir marihuānu no pārējām nelegālajām narkotikām – gan pieejamības, gan ietekmes uz veselību ziņā. Kopumā to, ka kokaīns (95 %) un ecstasy (92 %) rada lielu veselības apdraudējumu regulāriem lietotājiem, atzīst daudz vairāk jauniešu, turpretī attiecībā uz marihuānu šis rādītājs ir 67 %, bet uz alkoholu - 57 %. Starp jauniešiem, kuri nekad nav lietojuši marihuānu, 75 % uzskata, ka tās regulāra lietošana rada lielu apdraudējumu, bet starp tiem, kas šo narkotiku pagājušajā gadā ir lietojuši, tā uzskata 36 %. 57 % no respondentiem uzskata, ka marihuānu var viegli sagādāt 24 stundu laikā, taču par ecstasy vai kokaīnu to pašu teica tikai 22 %.

Pamatinformācija

Rīcībai saistībā ar narkotiku lietošanu nepieciešama līdzsvarota ilgtermiņa pieeja, vienlīdz apņēmīgi pievēršoties novēršanai, kaitējuma mazināšanai, narkomānu ārstēšanai un narkotiku tirdzniecības apkarošanai. ES Narkomānijas apkarošanas stratēģija un divi Narkomānijas apkarošanas rīcības plāni tās īstenošanai (2005.–2008. gadam un 2009.–2012. gadam) nosaka ES saskaņotu un līdzsvarotu pieeju, lai mazinātu lietotāju pieprasījumu pēc narkotikām un to piedāvājumu.

Komisijai ir centrālā loma pasākumu koordinēšanā, lai mazinātu nelegālo narkotiku lietošanu un cīnītos pret narkotiku tirdzniecību. Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI Komisijai ir pienākums ierosināt dalībvalstīm veikt kontroli pār jaunām narkotikām. Ar minēto lēmumu tika izveidots mehānisms informācijas par jaunām narkotikām ātrai apmaiņai, narkotiku radītā apdraudējuma novērtēšanai un to pakļaušanai kontrolei visā ES. Šodien publicētajā pārskatā ir novērtēta šā mehānisma darbība.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisijas narkotiku apkarošanas politika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Eirobarometra apsekojums par jauniešu attieksmi pret narkotikām:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar