Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija ketina sugriežtinti kovos su pavojingais naujais sintetiniais narkotikais taisykles

Briuselis, 2011 m. liepos 11 d. Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje sakoma, kad rinkoje plintančių naujų sintetinių narkotikų problema didėja ir Europos Sąjungai reikia imtis rimtesnių veiksmų jai spręsti. 2010 m. ES aptikta rekordiškai daug (net 41) psichoaktyviųjų medžiagų, kurių poveikis panašus į tokių pavojingų narkotikų kaip ekstazio ar kokaino ir kurios parduodamos legaliai. Palyginti, praėjusiais metais buvo aptiktos 24 tokios medžiagos. Narkotikai, kurie galbūt ne mažiau pavojingi už draudžiamas medžiagas, dažniausiai parduodami internetu ar specialiose parduotuvėse. Ataskaitoje vertinamos dabartinės ES kovos su naujais psichoaktyviaisiais narkotikais taisyklės. Šias taisykles Komisija ketina sugriežtinti, kad tokių nesaugių medžiagų nebūtų galima parduoti rinkoje.

Šiandien skelbiamos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, naujos medžiagos, veikiančios panašiai kaip nelegalūs narkotikai, labai populiarėja – jų vartoję teigia 5 proc. Europos jaunimo. Didžiausi rodikliai – Airijos (16 proc.), Lenkijos (9 proc.), Latvijos (9 proc.), Jungtinės Karalystės (8 proc.) ir Liuksemburgo (7 proc.). „Eurobarometro“ duomenimis, beveik visi 27 ES valstybėse narėse apklausti 15–24 m. jaunuoliai pritaria šių medžiagų draudimui.

„Nauji sintetiniai narkotikai Europoje plinta iki šiol neregėtu greičiu. Jie gali būti toksiški, sukelti priklausomybę ir turėti ilgalaikį neigiamą poveikį, – sakė ES Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Turime veikti ES mastu ir apginti savo vaikus. Dabar, kai šių medžiagų rinkoje daugėja taip greitai, taikoma naujų narkotikų nustatymo sistema nebetinka. Todėl šias taisykles reikia sugriežtinti – turime užtikrinti, kad jaunimas nepatektų į šių pavojingų narkotikų vartojimo spąstus. Kad užkirstume kelią šioms medžiagoms, turime sukurti stiprią ir veiksmingą teisinių priemonių sistemą.“

Vertinimo ataskaita. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų problema

Šiandien skelbiamoje ataskaitoje vertinamas ES kovos su naujomis Europos rinkoje atsirandančiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis mechanizmas. Šį 2005 m. sukurtą mechanizmą sudaro ES valstybių narių ankstyvo tarpusavio perspėjimo apie naujas medžiagas, rizikos vertinimo ir, jei įmanoma, kontrolės Europos mastu priemonės.

Ataskaitoje teigiama, kad ankstyvo perspėjimo sistema veikia gerai, bet iš esmės mechanizmas neleido tinkamai reaguoti į tiek daug naujų rinkoje pasirodančių medžiagų. Pavyzdžiui, apeiti dabartines kontrolės priemones ir sukurti naujų legalių, bet turinčių stiprų kenksmingą poveikį narkotikų nėra sunku. Dabartinėje sistemoje taip pat trūksta įvairesnių veiksmingų kontrolės priemonių.

Komisija svarsto, kaip būtų galima padidinti ES taisyklių veiksmingumą, pavyzdžiui, numatyti baudžiamųjų sankcijų alternatyvų, naujų įtarimą keliančių medžiagų stebėjimo metodų ir suderinti narkotikų kontrolės ir maisto bei produktų saugos priemones. Rudenį Komisija pateiks pasiūlymą, kuriame išdėstys įvairias galimybes.

Ataskaitoje teigiama, kad naujos psichoaktyviosios medžiagos Europoje plinta iki šiol neregėtu greičiu. Nuo 2005 m. gauta pranešimų apie 115 tokių medžiagų. 2010 m. pranešta apie rekordiškai daug naujų narkotikų – 41, palyginti su 24 medžiagomis 2009 m. ir 13 – 2008 m. Tai augalinės medžiagos, sintetiniai gerai žinomų narkotikų dariniai ir vadinamieji namudiniai narkotikai (designer drugs).

Naujos psichoaktyviosios medžiagos tampa pasauline problema. Tradicinių narkotikų, kaip antai kokainas, heroinas ir ekstazis, vartojimo lygis iš esmės nekinta, tačiau į nelegalių narkotikų rinką patenka vis daugiau naujų narkotikų – prekybininkai pasinaudoja tuo, kad jie dar nėra reglamentuojami tarptautiniais teisės aktais, teigiama JT narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro 2011 m. Pasaulinėje narkotikų problemos ataskaitoje.

„Eurobarometro“ apklausa apie narkotikų vartojimą tarp jaunimo

Šiandien skelbiamos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 5 proc. apklaustųjų, kurie pripažino vartojantys naujas psichoaktyviąsias medžiagas, teigia, kad dažniausiai jų gauna iš draugų (54 proc.), vakarėliuose ar klubuose (37 proc.), specialiose parduotuvėse (33 proc.) ar internetu (7 proc.).

„Eurobarometro“ duomenimis, kas trečias jaunas vyras (32 proc.) ir kas penkta jauna moteris (20 proc.) teigia bent kartą gyvenime vartoję kanapes. 15–24 m. europiečių kanapes labai atskiria nuo kitų nelegalių narkotikų – ir galimybės jų gauti, ir poveikio sveikatai požiūriu. Apskritai jaunimas mano, kad daug didesnį pavojų sveikatai kelia nuolatinis kokaino (95 proc.) ir ekstazio (92 proc.), o ne kanapių (67 proc.) vartojimas. Apie alkoholį taip mano 57 proc. apklaustųjų. 75 proc. jaunų žmonių, niekada nevartojusių kanapių, mano, kad nuolatinis jų vartojimas labai pavojingas. Iš pastaraisiais metais vartojusių šį narkotiką taip mano tik 36 proc. 57 proc. apklaustųjų mano, kad lengvai gautų kanapių per artimiausią parą. Apie ekstazį ar kokainą tą patį gali pasakyti tik 22 proc.

Pagrindiniai faktai

Kova su narkotikais turi būti grindžiama ilgalaikiais suderintais metodais – reikia vienodai aktyviai veikti visose srityse – prevencijos, žalos mažinimo, narkomanijos gydymo ir narkotikų prekybos. 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijoje ir jos įgyvendinimui skirtuose 2005–2008 m. ir 2009–2012 m. kovos su narkotikais veiksmų planuose nustatomi nuoseklūs ir suderinti ES principai, kuriais vadovaujantis mažinama narkotikų paklausa ir pasiūla.

Komisija yra pagrindinė nelegalių narkotikų vartojimo mažinimo ir kovos su narkotikų prekyba priemonių koordinatorė. Pagal Tarybos sprendimą 2005/387/TVR Komisija turi siūlyti valstybėms narėms naujų narkotikų kontrolės priemones. Šiame sprendime nustatytas mechanizmas, skirtas greitai keistis informacija apie naujus narkotikus, įvertinti jų pavojingumą ir nustatyti jų kontrolės priemones ES. Šiandien skelbiamoje ataskaitoje įvertinama, kaip šis mechanizmas veikia.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos kovos su narkotikais politika

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

„Eurobarometro“ duomenys apie jaunimo požiūrį į narkotikus

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar