Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen skærper reglerne i kampen mod nye former for syntetisk narkotika

Bruxelles, den 11. juli 2011 – Ifølge en ny rapport, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag, er der behov for mere hårdhændet handling i hele EU i kampen mod det stigende problem med nye former for syntetisk narkotika, der kommer på markedet. EU har i 2010 konstateret et rekordstort antal på 41 af disse psykoaktive stoffer, der sælges lovligt, og som giver lignende virkninger som farlig narkotika som ecstasy og kokain – det er en stigning fra 24 i det foregående år. Disse stoffer, der kan være lige så farlige som ulovlige stoffer, sælges ofte på internettet og i specialforretninger. Rapporten foretager en vurdering af de eksisterende EU-regler for kampen mod nye psykoaktive stoffer. Kommissionen planlægger at styrke disse regler for at forhindre, at sådanne farlige stoffer kan sælges frit på markedet.

Det fremgår af en ny Eurobarometer-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag, at nye stoffer, der giver lignende virkninger som ulovlige stoffer, udbredes mere og mere, og at 5 % af de unge i Europa siger, at de har indtaget sådanne stoffer. Tallene er højest for Irland (16 %), fulgt af Polen (9 %), Letland (9 %), Det Forenede Kongerige (8 %) og Luxembourg (7 %). Det fremgår af Eurobarometer-undersøgelsen, der er foretaget i alle 27 medlemsstater, at en meget stor del af de 15-24-årige er for et forbud mod disse stoffer.

"De nye syntetiske stoffer breder sig i stigende omfang i Europa og med en hidtil uset hastighed. De kan være farlige, skabe afhængighed og skade brugerne på lang sigt", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Det er nødvendigt at handle på EU-plan for at beskytte vores børn. Det nuværende system til at opdage disse nye former for narkotika er ikke egnet, når der kommer mange af disse stoffer på markedet. Derfor skal reglerne styrkes, så det sikres, at unge ikke falder i fælden og begynder at tage disse farlige stoffer. Vi bør sikre, at vores lovgivning til bekæmpelse af disse stoffer er stærk og effektiv."

Vurderingsrapporten: Bekæmpelse af nye psykoaktive stoffer

I rapporten, der fremlægges i dag, foretages en vurdering af den EU-mekanisme, der skal bekæmpe problemet med nye stoffer på markedet. Mekanismen, der blev iværksat i 2005, omfatter tidlig varsling mellem medlemsstaterne, når nye stoffer opdages på markedet, risikovurderinger og potentielt kontrolforanstaltninger, der dækker hele EU.

Det fremgår af rapporten, at det tidlige varslingssystem fungerer godt, men det har i den overordnede mekanisme været vanskeligt at registrere og bekæmpe det store antal af nye stoffer, der kommer på markedet. For eksempel er det let for folk at omgå de nuværende kontrolmekanismer og skabe nye stoffer, der kan være lovlige men også have alvorlige skadevirkninger. Det nuværende system mangler også en række effektive former for kontrolforanstaltninger.

Kommissionen overvejer forskellige måder, hvorpå EU-reglerne kan gøres mere effektive, som alternative muligheder til strafferetlige sanktioner, nye former for kontrol af problematiske stoffer og tilpasning af kontrolforanstaltningerne for stoffer til kontrolforanstaltningerne for fødevare- og produktsikkerhed. Kommissionen vil i denne henseende fremlægge en række forslag til efteråret.

Det fremgår af rapporten, at nye syntetiske stoffer breder sig i stigende omfang i Europa og med en hidtil uset hastighed. Der er blevet rapporteret om 115 nye stoffer siden 2005. I 2010 blev der rapporteret om et rekordstort antal af nye stoffer på 41, hvilket er en stigning fra 24 i 2009 og 13 i 2008. Disse omfatter plantebaserede stoffer, syntetiske derivater af velkendt narkotika og såkaldte syntetiske stoffer.

Nye psykoaktive stoffer er et stigende problem på verdensplan. Mens indtagelsen af "traditionel narkotika" som kokain, heroin og ecstasy er "generelt stabil", kommer der nye stoffer på markedet for narkotika, og sælgerne drager fordel af den manglende internationale lovgivning om kemiske substanser i henhold til rapporten om narkotika fra FN's kontor for bekæmpelse af narkotika og kriminalitet, "World Drug Report 2011".

Eurobarometer-undersøgelser: De unges brug af stoffer

I Eurobarometer-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, kan det ses, at 5 % af de, der svarede, at de indtager de nye syntetiske stoffer, nævner, at de skaffer sig disse stoffer fra venner (54 %), ved fester eller i klubber (37 %), i specialbutikker (33 %) eller over internettet (7 %).

Det fremgår også af Eurobarometer-undersøgelsen, at 1 ud af 3 unge mænd (32 %) vedgår at have indtaget cannabis mindst én gang i deres liv, mens tallet for unge kvinder er 1 ud af 5 (20 %). Europæiske unge mellem 15 og 24 år foretager en klar skelnen mellem cannabis og andre ulovlige stoffer – både med hensyn til, hvor nemt det er at skaffe, og hvor skadeligt det er. Overordnet er der langt flere unge, der mener, at et regelmæssigt forbrug udgør en stor sundhedsrisiko, når forbruget er af kokain (95 %) og ecstasy (92 %), end når det er af cannabis (67 %) – hvilket skal sammenlignes med tallet angående alkohol (57 %). Blandt de unge, der aldrig har indtaget cannabis, er 75 % af den opfattelse, at et regelmæssigt forbrug vil udgøre en stor sundhedsrisiko, hvilket er en opfattelse, som 36 % af de, der har indtaget cannabis i de seneste år, deler. 57 % af de, der svarede, mener, at de let kan skaffe sig cannabis inden for 24 timer, mens kun 22 % sagde det samme vedrørende kokain eller ecstasy.

Baggrund

Kampen mod stofmisbrug kræver en langfristet og velafbalanceret tilgang, der med lige stor styrke foretager en indsats for forebyggelse, for at nedbringe skadevirkningerne og for at bekæmpe handlen med narkotiske stoffer. EU's narkotikastrategi for 2005-2012 og de to narkotikahandlingsplaner (2005-2008 og 2009-2012) afstikker en sammenhængende og afbalanceret EU-tilgang for at begrænse brugernes efterspørgsel og udbuddet af narkotika.

Kommissionen spiller en central rolle i koordineringen af foranstaltningerne til mindskelse af brugen af ulovlige stoffer og i kampen mod handlen med narkotiske stoffer. I henhold til Rådets afgørelse 2005/387/RIA er det Kommissionens opgave at foreslå medlemsstaterne, at der indføres kontrolforanstaltninger i forbindelse med nye stoffer. Med afgørelsen er der oprettet en mekanisme til hurtig udveksling af oplysninger om nye stoffer, til vurdering af de forbundne risici og til oprettelse af kontrolforanstaltninger på tværs af EU. Rapporten, der fremlægges i dag, vurderer, hvordan denne mekanisme fungerer.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens politik til narkotikabekæmpelse.

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Eurabarometers undersøgelse af de unges holdning til narkotiske stoffer.

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Webstedet for Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender og næstformand i Kommissionen

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar