Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tiskové prohlášení Evropské komise

Evropská komise zpřísňuje pravidla boje proti novým nebezpečným syntetickým drogám

V Bruselu dne 11. července 2011 – dnes byla vydána zpráva Evropské komise, podle níž jsou v Evropské unii nutné přísnější akce pro řešení problému s novými syntetickými drogami, které vstupují na trh. V roce 2010 bylo v EU zjištěno 41 těchto psychoaktivních látek, které imitují účinky nebezpečných drog, jako jsou extáze nebo kokain, ale prodávají se legálně. Jedná se o rekordní počet: v předchozím roce jich bylo 24. Tyto drogy, které mohou být stejně nebezpečné, jako zakázané látky, se často prodávají po internetu a ve specializovaných obchodech. Zmiňovaná zpráva hodnotí stávající předpisy EU, které řeší problematiku nových psychoaktivních drog. Komise hodlá tyto předpisy zpřísnit, aby zabránila volnému prodeji natolik rizikových látek na trhu.

Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometru jsou nové látky, které imitují účinky zakázaných grog, čím dál tím oblíbenější, přičemž 5 % mladých Evropanů tvrdí, že je již někdy užili. Čísla jsou nejvyšší v Irsku (16 %), dále následuje Polsko (9 %), Litva (9 %), Spojené království (8 %) a Lucembursko (7 %). Eurobarometr odhaluje, že ve všech 27 členských státech EU je velká většina 15 až 24letých pro zákaz těchto látek.

Nové psychoaktivní látky jsou dostupné stále šířeji, a tempem, které nemá v Evropě obdoby. Mohou být toxické, způsobovat závislost a mít dlouhodobé nepříznivé účinky,“ prohlásila místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Musíme jednat na úrovni EU a chránit naše děti. Současný systém odhalování těchto nových drog se neumí vhodně vypořádat s velkým nárůstem počtu nových psychoaktivních látek na trhu. Proto musí být tyto předpisy zpřísněny. Je třeba zabránit tomu, aby mladí lidé užíváním těchto nebezpečných drog spadli do pasti. Je nutné postarat se o to, aby právní rámec, který řeší problematiku těchto drog, byl pevný a účinný."

Zpráva o hodnocení: řešení problematiky nových psychoaktivních látek

Dnešní zpráva hodnotí mechanismus Evropské unie, který řeší problematiku těchto nových psychoaktivních látek vstupujících na evropský trh. Mechanismus byl zaveden v roce 2005 a zahrnuje systém včasného varování o nových látkách mezi členskými státy EU, hodnocení rizika a případně kontrolní opatření na celoevropské úrovni.

Podle zprávy funguje systém včasného varování dobře, ale celý mechanismus se obtížně snažil držet krok s velkým počtem nových látek, které se objevují na trhu. Například je nyní velmi snadné obcházet stávající kontrolní opatření a vytvářet nové drogy, které jsou možná legální, ale mohou mít vážné škodlivé účinky. Současný systém také postrádá účinné alternativy kontrolních opatření.

Komise zvažuje různé způsoby jak zefektivnit předpisy EU, jako například alternativy k trestněprávním sankcím, nové způsoby sledování látek, které vyvolávají obavy, a sjednocení opatření kontroly drog s opatřeními v oblasti bezpečnosti potravin a výrobků. Na podzim Komise v této souvislosti předloží řadu možností.

Podle zprávy jsou nové psychoaktivní látky dostupné stále šířeji, a tempem, které nemá obdoby. Od roku 2005 bylo oznámeno 115 takových látek. V roce 2010 byl v EU zjištěn rekordní počet 41 těchto psychoaktivních látek, oproti 24 v roce 2009 a 13 v roce 2008. Do tohoto počtu jsou zahrnuty též látky rostlinného původu, syntetické deriváty zavedených drog a tzv. „designerské drogy“.

Nové psychoaktivní látky jsou ve vzrůstající míře celosvětovým problémem. Zatímco užívání „tradičních drog“ jako například kokainu, heroinu a extáze, je „obvykle na stabilní úrovni“, nové drogy zásobují trh s nelegálními drogami, jelikož obchodníci využívají mezinárodně neregulované chemické látky, jak se uvádí ve Světové zprávě o drogách Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu.

Průzkum Eurobarometru: užívání drog u mladé populace

Dnes byl zveřejněn průzkum Eurobarometru, který ukazuje, že lidé mezi 5 % respondentů, kteří uznali, že užívají syntetické drogy, získávají drogy hlavně od známých (54 %), na večírcích či v klubech (37 %), ve specializovaných obchodech (33 %) nebo po internetu (7 %).

Eurobarometr také ukazuje, že jeden ze tří mladých mužů (32 %) připouští, že konzumoval konopí alespoň jednou v životě, zatímco u žen se jedná pouze o jednu z pěti (20 %). Evropané mezi 15 a 24 lety jasně rozlišují mezi konopím a ostatními zakázanými drogami, ať už se jedná o jejich dostupnost, tak o zdravotní následky. Celkově se výrazně více mladých lidí domnívá, že vysoké zdravotní riziko představuje pravidelné užívání kokainu (pro 95 % dotázaných) a extáze (pro 92 %), než v případě konopí (jen pro 67 %) nebo ve srovnání s alkoholem (57 %). Mezi mladými lidmi, kteří nikdy nekonzumovali konopí, se 75 % domnívá, že jeho pravidelné užívání představuje vysoké zdravotní riziko, ve srovnání s tím tento názor sdílí pouze 36 % mladých lidí, kteří konopí užili v uplynulém roce. 57 % respondentů je přesvědčeno, že by dokázali obstarat konopí do 24 hodin, oproti tomu pouze 22 % má stejný názor, co se týče extáze či kokainu.

Souvislosti

Řešení problému zneužívání drog vyžaduje dlouhodobý a vyvážený přístup, který se zaměřuje stejnou měrou na prevenci, snižování škodlivých účinků, léčbu drogové závislosti a na obchod s drogami. Protidrogová strategie EU na období 2005–2012 a její dva prováděcí protidrogové akční plány (2005–2008 a 2009–2012) stanoví koherentní a soudržný přístup EU ke snižování poptávky uživatelů a nabídky drog.

Komise hraje ústřední roli při koordinaci opatření, kterými snižuje užívání nedovolených drog a bojuje proti obchodu s nimi. Komise je podle rozhodnutí Rady 2005/387/SVV odpovědná za předkládání návrhů členským státům ohledně uvalení kontroly na nové drogy. Rozhodnutí stanoví mechanismus rychlé výměny informací o nových drogách, hodnocení jejich rizika a jejich podřízení kontrolním opatřením v celé EU. Dnešní zpráva hodnotí fungování tohoto mechanismu.

Více informací

ohledně protidrogové politiky Evropské komise:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

ohledně Eurobarometru týkajícího se přístupu mladých lidí k drogám:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+322 2962406)

Mina Andreeva (+322 2991382)


Side Bar