Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия затяга правилата за борба с опасни нови синтетични наркотици

Брюксел, 11 юли 2011 г. — Според доклад на Европейската комисия, публикуван днес, са необходими по-решителни действия в целия Европейски съюз за борба с появата на пазара на нови синтетични наркотици, което представлява все по-сериозен проблем. Броят на тези психоактивни вещества, установени от ЕС, е нараснал от 24 през 2009 г. до рекордните 41 през 2010 г, като те имитират ефектите на опасни наркотици като екстази или кокаин и се продават легално. Тези наркотици, които могат да бъдат точно толкова опасни, колкото и забранените вещества, често се продават по интернет и в специализирани магазини. В доклада са оценени настоящите правила на ЕС за борба с нови психоактивни наркотици. Комисията възнамерява да направи тези правила по-строги, за да предотврати свободната продажба на пазара на такива опасни вещества.

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, новите вещества, които имитират ефектите на забранените наркотици, са все по-популярни, като 5 % от младите хора в Европа заявяват, че са ги употребявали. Този процент е най-висок в Ирландия (16 %), следвана от Полша (9 %), Латвия (9 %), Обединеното кралство (8 %) и Люксембург (7 %). Според Евробарометър във всички 27 държави-членки на ЕС мнозинството от младите хора на възраст 15—24 години смятат, че тези вещества трябва да бъдат забранени.

„Новите синтетични наркотици се разпространяват с безпрецедентни темпове в Европа. Те могат да бъдат токсични, да водят до пристрастяване и имат дълготрайни неблагоприятни ефекти,“ каза заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Трябва да предприемем мерки на европейско равнище, за да защитим нашите деца. Сегашната система за идентифициране на тези нови наркотици не може да се справи с голямото нарастване на броя на тези вещества на пазара. Затова правилата трябва да бъдат направени по-строги, за да се гарантира, че младите хора няма да попаднат в капана на тези опасни наркотици. Трябва да се погрижим за това нашата законодателна рамка по отношение на тези вещества да е стабилна и ефективна.“

Доклад за оценката: борбата с нови психоактивни вещества

Днешният доклад съдържа оценка на механизма на ЕС за борба с нови психоактивни вещества, навлизащи на европейския пазар. Механизмът, който беше създаден през 2005 г., включва ранно предупреждение в държавите-членки на ЕС относно нови вещества, оценка на риска и, евентуално, контролни мерки в цяла Европа.

Според заключенията в доклада системата за ранно предупреждение функционира добре, но като цяло механизмът е изправен пред затруднения поради големия брой нови вещества, навлизащи на пазара. Така например е лесно да бъдат заобиколени сегашните контролни мерки и да бъдат произведени нови наркотици, които може да са разрешени, но да имат сериозни вредни ефекти. Освен това в сегашната система липсват ефективни варианти за контролни мерки.

Комисията обмисля различни алтернативи, за да подобри ефективността на правилата на ЕС, като например алтернативи на криминалните наказания, нови начини за мониторинг на нови вещества, пораждащи безпокойство, и съгласуване на мерките за контрол на наркотиците с мерките за безопасност на храните и продуктите. През есента Комисията ще представи редица варианти в това отношение.

Според доклада новите психоактивни вещества се разпространяват с безпрецедентни темпове в Европа. От 2005 г. насам са докладвани 115 такива вещества. През 2010 г. е отбелязан рекорден брой от 41 нови наркотици, в сравнение с 24 през 2009 г. и 13 през 2008 г. Те включват вещества на растителна основа, синтетични производни на добре познати наркотици и т.нар. „дизайнерски наркотици“.

Новите психоактивни вещества все повече се превръщат в глобален проблем. Според Световния доклад за наркотиците от 2011 г. на Службата на ООН по наркотиците и престъпността докато употребата на „традиционните наркотици“ като кокаин, хероин и екстази е „по принцип стабилна“, на незаконния пазар на наркотици навлизат нови наркотици, тъй като дилърите се възползват от химични вещества, за които не съществува международна нормативна рамка.

Проучване на Евробарометър: употребата на наркотици сред младите хора

5-те % от участниците в проучването, които признават, че употребяват нови синтетични наркотици, са си ги набавяли главно чрез приятели (54 %), на партита или в клубове (37 %), от специализирани магазини (33 %) или по интернет (7 %).

Публикуваното днес проучване на Евробарометър показва, че 1 от всеки 3 млади мъже (32 %) и 1 от всеки 5 млади жени (20 %) признават, че са употребявали канабис поне веднъж в живота си. Европейските граждани на възраст 15—24 години правят ясно разграничение между канабис и други забранени наркотици — както по отношение на тяхната наличност, така и по отношение на техния ефект върху здравето. Като цяло много повече млади хора смятат, че кокаинът (95 %) и екстази (92 %) са свързани с по-висок здравен риск за редовно употребяващите тези наркотици, отколкото канабисът (67 %), като за сравнение този процент за алкохола е 57 %. От младите хора, които никога не са употребявали канабис, 75 % са на мнение,че редовната му употреба е свързана с висок риск; за сравнение — това мнение споделят 36 % от онези, които са употребявали наркотика през изминалата година. 57 % от участниците в проучването смятат, че могат лесно да се сдобият с канабис в рамките на 24 часа, а само 22 % от тях са на същото мнение за екстази или кокаин.

Контекст

Борбата с наркотиците изисква дългосрочен и балансиран подход, който насочва усилията в еднаква степен към предотвратяването на употребата, намаляването на вредата, лечението на наркотичната зависимост и трафика на наркотици. Стратегията на ЕС за наркотиците за 2005—2012 г. и двата плана за действие за нейното прилагане (за 2005—2008 г. и 2009—2012 г.) показват последователния и балансиран подход на ЕС към ограничаване на търсенето и предлагането на наркотици.

Комисията играе централна роля в координирането на мерките за намаляване на употребата на забранени наркотици и борбата с трафика на наркотици. Съгласно Решение 2005/387/JHA на Съвета Комисията представя пред държавите-членки предложения за въвеждане на мерки за контрол за нови наркотици. С решението бе създаден механизъм за бърз обмен на информация относно нови наркотици, оценка на риска от тях и въвеждането на мерки за контрол в целия ЕС. В днешния доклад се прави оценка на функционирането на този механизъм.

За повече информация

Политика на Европейската комисия за борба с наркотиците:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Проучване на Евробарометър относно отношението на младите хора към наркотиците:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar