Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

3,9 mio. EUR fra EU's Globaliseringsfond skal hjælpe arbejdsløse fra vindmølleindustrien i Danmark med at komme i arbejde

Bruxelles, den 11. juli 2011 - Europa-Kommissionen godkendte i dag en ansøgning fra Danmark om støtte fra EU's Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Støtten på 3,9 mio. EUR skal hjælpe 325 ledige inden for vindmølleindustrien med at finde nye job. Ansøgningerne vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på godkendelse.

László Andor, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion kommenterede de udfordringer, som den danske vindmølleindustri, som på det seneste har mistet 813 job, står over for: "Mønsteret for verdensproduktionen af vindmøller er under forandring, fordi europæiske producenter flytter produktionen tættere på de hurtigst voksende markeder i Asien og Nordamerika, hvor krisen ikke har ramt så hårdt som her".

Kommissæren understregede vigtigheden af at støtte de ledige i deres bestræbelser på hurtigst muligt at finde ny beskæftigelse og sagde: "Jeg har tillid til, at de planlagte jobsøgningstiltag, som støttes af Globaliseringsfonden, vil gøre det nemmere og hurtigere for de berørte at skifte erhverv".

Den danske ansøgning vedrører 813 nedlagte job inden for Vestasgruppen og to andre producenter af vindmøller: I.P.L. Transmissioner og Lind Jensens Maskinfabrik.

Fyringerne er en konsekvens af ændrede verdenshandelsmønstre, især en betydelig nedgang i EU's markedsandel og flytning af produktionen til uden for EU, navnlig til Asien. Ud over betydeligt lavere arbejdskraftomkostninger er de høje udgifter til transport af vindmøller til de mest dynamiske slutbrugermarkeder en af hovedårsagerne til, at produktionen gradvist er flyttet ud af EU for at forblive konkurrencedygtig og fastholde en markedsposition.

De områder, der berøres af fyringerne er Midtjylland og især Ringkøbing-Skjern Kommune. De berørte arbejdstagere udgør omkring 2,5 % af samtlige arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor arbejdsløsheden er steget meget mere end i resten af Region Midtjylland og Danmark. Arbejdstagerne i jern- og metalindustrien, som vindmølleproduktionen hører under, udgør en højere andel af det samlede antal arbejdstagere i Ringkøbing-Skjern Kommune end i Danmark generelt (henholdsvis 19 % og 6 %), hvilket gør regionen mere udsat for negative udviklinger inden for sektoren.

Af det samlede antal på 813 afskedigede arbejdstagere er det de 325 arbejdstagere, som har sværest ved at blive genindsluset på arbejdsmarkedet, som er tiltænkt EGF-støtte. Støttepakken vil hjælpe arbejdstagerne ved at yde støtte til videreuddannelse, omskoling og en mentorordning kombineret med praktisk uddannelse. De jobsøgende vil også modtage forskellige ydelser fra den koordinerede støtte under EGF's samfinansierede foranstaltninger afhængigt af, hvilken status de har i det danske understøttelsessystem og, hvilke aktiviteter de deltager i.

Disse foranstaltninger er nøje planlagt og skal hjælpe arbejdstagerne med at finde arbejde i sektorer med en lovende fremtid. Desuden bevæger foranstaltningerne sig ud over det, som det danske system i øjeblikket kan tilbyde de ledige, og de vil blive anvendt mere generelt fremover, hvis de viser sig at være vellykkede.

Den samlede anslåede omkostning ved EGF-støttepakken er på ca. 6 mio. EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen betaler knap 4 mio. EUR.

Baggrund

Der er siden Globaliseringsfondens oprettelse i januar 2007 indgivet 77 ansøgninger om en samlet støtte på ca. 373,6 mio. EUR til at hjælpe 75 348 arbejdstagere. Ansøgninger om støtte fra Globaliseringsfonden har vedrørt følgende sektorer: biler (Frankrig, Spanien, Portugal, Polen, Østrig, Tyskland, Sverige og Belgien); tekstiler (Italien, Malta, Litauen, Portugal, Spanien og Belgien); mobiltelefoner (Finland og Tyskland); husholdningsapparater (Italien); computere og elektroniske produkter (Irland, Portugal og Nederlandene); skibsværftsindustrien (Danmark); mekanik/elektronik (Danmark, Polen og Tyskland); reparation og vedligeholdelse af fly og rumfartøjer (Irland); krystalglas (Irland); keramik og natursten (Spanien); finansielle tjenesteydelser (Nederlandene); bygge- og anlægsfagene (Nederlandene, Irland, Italien og Litauen); tømrer- og snedkerfagene (Spanien); elektrisk udstyr (Litauen) forlags- og trykkeriindustrien (Nederlandene), møbler (Litauen), skofremstilling (Portugal), detailhandel (Grækenland, Spanien og Tjekkiet) og engroshandel (Nederlandene). Det fremgår af de afsluttende rapporter om tidligere sager, at EGF-støtten har givet gode resultater med hensyn til at hjælpe arbejdstagere med at forblive på arbejdsmarkedet og finde nye job.

Fonden blev oprettet af Europa-Parlamentet og Rådet i slutningen af 2006. I juni 2009 blev reglerne for Globaliseringsfonden ændret, hvorved dens rolle som et instrument for hurtig intervention blev styrket. Fonden er et led i EU's indsats for at løse den økonomiske krise og finanskrisen. Den ændrede forordning om Globaliseringsfonden trådte i kraft den 2. juli 2009 og gælder for alle ansøgninger, der er indsendt fra og med den 1. maj 2009.

Yderligere oplysninger

EGF-websted: http://ec.europa.eu/egf

Videonyhedsindslag:

Europe acts to fight the crisis: Globaliseringsfonden bliver styrket:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

EU lever op til sit ansvar i en globaliseret verden – Den Europæiske Globaliseringsfond:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Tilmeld dig Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar